مشاور آموزش
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


توجه به دفع مدفوع یکی ازمهمترین مواردي است كه در سلامتي افراد نخاعي نقش دارد .موقعی که وضعیت دفع مدفوع به درستی انجام نشود،اوضاعی به وجودمی آوردکه می تواندافکارفردنخاعی رابه خودمشغول کرده وبرروی زندگی اجتماعی و کار او تاثیر بگذارد.

عملکرد روده


مراحل دفع مدفوع( عبورمدفوع) چندین اندام را درگیرخودمی کند. بطورخلاصه موادغذائی هضم شده ازروده کوچک به روده بزرگ (قولون)عبورکرده ودرآنجا آب موجوددرآن جذب بدن می شود،درنتیجه باعث جامدترشدن مدفوع شده و درنهایت مدفوع تشکیل می گردد. دیواره روده ها درعبور دادن مدفوع درطول آن ورساندن آن به مقعد یعنی محل صدور فرامین برای دفع نقش دارند.

بعدازضایعه نخاعی فرامین و علائم مربوط به اجابت مزاج ازبین می روند.

مشکلات روده با افزایش سن

براساس تحقیق انجام شده که درسال 2007 درزمینه افزایش سن افراد انجام گردیده، حدود 46.6 درصد از افرادتحت مطالعه ، درطول 10 سال گذشته خود، افزایش ناراحتی های دفع مدفوع را تجربه کرده بودند.

1) بی اختیاری دراجابت مزاج

که اصطلاحا" بی اختیاری مدفوع نامیده می شود،می تواند در اثر عوامل مختلفی ایجادشود.ازجمله:
- عدم تخلیه مناسب روده ها
- بیماریهائی مانندسرماخوردگی یا عفونت دستگاه ادراری


- اسهال ناشی ازعلل زیر:
- تغییر برنامه روزمره
- زیاده روی بیش ازحددر مصرف غذا
- استفاده ازبرخی داروها ازجمله آنتی بیوتیکها، موادمسهل
- بیماریهائی مانندمسمومیت های غذائی
- استرس و اضطراب

2) هموروئید( بواسیر):


افرادبایستی ازاین نظربه وسیله پزشکان عمومی موردمعاینه سالیانه قرارگیرد.

3) سرطان روده

افرادمسن تربیشتردرمعرض خطرابتلا به سرطان روده قراردارند.NHS برنامه ای رابرای غربالگری سرطان روده ارائه داده که براساس آن تمام مردان وزنان بین سنین 60 تا 69 سال مورد معاینه قرارمی گیرند.افراد بیش از 70 سال می توانند کیت غربالگری ویژه این کاررا درخواست نمایند.
برای اطلاع از علائم تشخیص سرطان روده می توانیدبه سایت : www.bowelcancer.tv مراجعه نمائید.

4) یبوست

علل یبوست عبارتنداز:
- روده ها با افزایش سن دچار تنبلی شده و درنتیجه عبورموادغذائی ازآنها با کندی صورت می گیرد.
- استفاده طولانی مدت از داروهائی مانند داروهای ضددرد کدئین دار.
- عدم مصرف فیبرکافی
- عدم نوشیدن آب کافی
- عدم صرف منظم وعده های غذائی به خصوص صبحانه
- تغییر برنامه زندگی مثل موقع تعطیلات، بستری شدن دربیمارستان

مراقبت ازروده

اطلاعات منتشرشده به وسیله SIA درمورد مراقبت ازروده ،به طورکامل به توصیف روشهای کنترل روده (از روشهای تخلیه دستی گرفته تا روشهای تحریک مقعد)می پردازد.که می توانید ازطریق سایت: www.spinal.co.uk دانلود کنید.

نکات مهم

- یک دفتریادداشت روزانه درمورد وضعیت روده خود داشته باشید. این دفتر به شما وپزشکتان کمک خواهدکرد که درصورت بروزهر مشکلی متوجه شوید، مشکل چیست وچه بایدبکنید .
- امکان دارد شما درموقع جابجاشدن به روی توالت مانندگذشته ها به اندازه ای چالاک نباشیدکه بتوانیدنیازهای خودرا برطرف کنید.ازسوی دیگر خم شدن به سمت جلو برای استعمال شیاف ممکن شمارادر معرض خطرافتادن قراردهد.این زمان وقتی است که شما بایدمجددا" به فکر استفاده از تجهیزاتی مانند بالابر یا انجام اجابت مزاج دربستر باشید.
- امکان داردبعضی ازافراد متوجه شوند چالاکی آنها ،برروی برنامه اجابت مزاج آنها تاثیرگذاراست .دراین زمان ممکن است لازم باشداز متخصصان کمک گرفته شود یا تغییراتی دربرنامه های عادی اجابت مزاج ایجاد گردد.
- چنانچه به مرورزمان متوجه افت تدریجی وضعیت روده خود شوید، یکسری روشهای کمکی وجوددارند(چه روشهائی وجوددارند؟)که ممکن است تمایل داشته باشید علاوه بر روش طبیعی اجابت مزاج خود، ازآنها استفاده نمائید.
- اگراحساس کنیدکه برنامه اجابت مزاج شما نیازهای شما را تامین نمی کند، می توانیددرآن تغییراتی ایجادکنید.ازجمله این تغییرات می توان به مواردزیراشاره کنید:

- سیستم تحریک انگشتی:در این روش جریان آب گرم به وسیله یک سوندبه داخل مقعد القاء می شود.قسمت تحتانی روده تحت تاثیرجریان آب قرارمی گیرد. انجام این کاردرحالی که فردروی توالت نشسته است امکان پذیراست.

کلستومی:

کلستومی یک روش جراحی است که طی آن قولون فردرا برش داده و ازدیواره شکمی او به سمت خارج هدایت می کنندو یک دهانه مصنوعی بنام استوما ایجادمی نمایند. سپس کیسه ای به این دهانه وصل شده و مدفوع درآن جمع آوری می گردد.اکثر موارد درافرادنخاعی،عمل کلستومی یک اقدام دائمی خواهدبود.ممکن است کلستومی نسبت به سایرروشهای کنترل مدفوع ارجحیت داشته باشد ویا اینکه امکان دارد درصورت بروزبرخی از بیماریها مانند سرطان روده ضرورت پیداکند.

بعضی ازافرادازبین گزینه های مختلف کلستومی راموردتوجه قرار می دهند.چراکه ازمزایای مهم این روش جلوگیری ازاتلاف وقت و حفظ استقلال است و ازطرف دیگر فردمی تواندازوضعیت خودآگاهی پیدا کند،به همین دلیل دقیقا" متوجه می شودکه دفع مدفوع اوانجام شده و آنچه لازم است را انجام می دهد. درحال حاضر بیشترشرکتهایی که درزمینه مراقبت افرادنخاعی فعالیت می کنند،پرستارانی را با تخصص مراقبت استوما استخدام می کنندکه می توانند توصیه ها وکمکهای لازم راارائه دهند. شما می توانید ازطریق سایت زیر باانجمن کلستومی ارتباط برقرارکنید:


www.colostomyassociation.org.uk

بطورکلی زمانی که برنامه اجابت مزاج خودرا تغییرمی دهید، ممکن است برای تثبیت آن چندین هفته زمان لازم باشد .بنابراین برای تطبیق خودتان با برنامه جدید نیازبه زمان خواهیدداشت.
شما می توانیددرموردتغییرات کلی برنامه کنترل مدفوع خود با موارد زیر مشورت کرده وازآنها کمک بگیرید:

- مراکزضایعات نخاعی
- کارشناسان متخصص در زمینه اجابت مزاج که در شرکتهای مراقبتی مشغول کارهستند.
- موسسات مرتبط با مسائل اجابت مزاج ودفع ادرار.

جهت اطلاع بيشتر به سايت زير مراجعه فرماييد:


به سایت http://www.bladderandbowelfoundation.org مراجعه کنید.

****


منبع:مقاله " کنترل مناسب وضعیت روده افرادنخاعی همزمان با افزابش سن" – ترجمه :مهندس عباس كاشي- (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان - آبان ماه 1388

 

در اين مقاله شما در مورد مطالب زير اطلاعات كسب خواهيد كرد:

روده چيست و چه کاری انجام می دهد؟
روشهای تخليه مدفوع
برنامه دفع
عواملی که می توانند بر روی موفقيت برنامه دفع تاثير بگذارند.
از چه چيزهايی بايد اجتناب کرد؟

روده چيست و چه کاری انجام می دهد؟
روده، آخرين بخش دستگاه گوارش است که گاهی اوقات روده بزرگ يا کولون ناميده می شود. درواقع دستگاه گوارش، يک لوله تو خالی است که از دهان تا مقعد امتداد دارد.
کار دستگاه گوارش اين است که موادغذائي را به داخل بدن جذب و مواد زائد راازآن دفع مي نمايد. بطوركلي روده جائی است که مواد زائد حاصل از هضم موادغذايی ، تا زمان دفع از بدن ،به شکل مدفوع درآن تجمع پيدا می کنند.
حركات روده جهت دفع مدفوع موقعی اتفاق می افتد که راست روده ( يعني آخرين قسمت روده ) مملو از مدفوع شده و عضلات اطراف مقعد ( اسفنکتر مقعد ) باز می شود.
ضايعه نخاعی، می تواند باعث آسيب اعصابی شود که در کنترل حرکات دفع مدفوع نقش دارند. اگر آسيب نخاعی در سطوح بالاتر از T12 ايجاد شود، درك واحساس پربودن راست روده (از مدفوع) از بين می رود. بنابراين، ماهيچه اسفنکتر مقعد تنگ باقی می ماند، ولی حرکات روده بر اساس واکنشهای معمول انجام می شود. بدين مفهوم که : بطوركلي وقتی راست روده پر می شود، واکنش تخليه مدفوع اتفاق افتاده و روده تخليه خواهدشد. اين نوع از مشکلات دفع را،" روده انعکاسی" يا "دفع حاصل از تحريك اعصاب حرکتی فوقانی" مي نامند. اين مسئله می تواند از طريق برنامه دفع مدفوع در يک زمان و مکان مناسب، کنترل گردد.
آسيب نخاع در سطوح پائينتر از T12 می تواند باعث اختلال در واکنش دفع مدفوع و شل شدن ماهيچه اسفنکتر مقعد گردد. اين مشکل را" روده شل" يا "دفع حاصل از تحريك اعصاب حرکتی تحتانی"مي نامند. کنترل دفع در اين نوع مشکل روده ای ممکن است نيازمند تلاش بيشتری جهت حرکت مدفوع جهت تخليه و يا دفع دستی مدفوع می باشد.
هر دو نوع روده نوروژنيک را می توان با پيشگيری از حرکات ناخواسته و غيرارادی و ساير مشکلات روده ای از جمله يبوست، اسهال وتجمع مدفوع کنترل گردند.

روشهای تخليه مدفوع

برنامه دفع مدفوع براي هر کسی بايد بر اساس نيازهای خود او تنظيم شود.علاوه بر نوع بيماری يا نوع آسيب اعصاب نخاعي ( برای مثال آسيب اعصاب حرکتی تحتانی يا فوقانی ) همچنين فاکتورهای ديگری نيزبايد مورد توجه قرار گيرند.اما بطوركلي قسمتهای مختلف برنامه دفع می تواند شامل ترکيبی از برنامه های زير باشد:


دفع دستی


دفع بااستفاده دست عبارتست از خارج نمودن مدفوع از راست روده بطور فيزيکی. اين کار می تواند با روش " سر دادن مدفوع به سمت پائين "بايك حركت فشاري به بدن ترکيب شود که حرکت والسالوا ( Valsalva ) ناميده می شود ( چنانچه شما ناراحتی قلبی داريد، از اين روش اجتناب کنيد ).


تحريک انگشتی


حرکت چرخشی انگشت اشاره در راست روده می تواند باعث شل شدن اسفنکتر مقعد شود.


شياف

بااستفاده ازانواع شيافها ازجمله: دولکولاکس ( Dulcolax ) (كه اعصاب انتهائی راست روده را تحريک کرده و باعث انقباض روده می شود ) و يا گليسيرين ( glycerine ) ( باعث جذب آب به داخل مدفوع شده و تخليه را تحريک می کند ) .


تنقيه خفيف

دراين روش بانرم کردن، چرب کردن و جذب آب به داخل مدفوع، باعث تحريک و تخليه روده می شود.

برنامه دفع

اکثرمردم برنامه دفع مدفوع خودرا در زمانی از روز انجام مي دهند که متناسب با عادات قبلی و شيوه زندگی فعلي خودشان باشد. اين برنامه معمولا" با استفاده از شياف و يک تنقيه مختصر شروع می شود و بعد از آن تقريبا" 15 تا 20 دقيقه بايد صبر کرد تا مواد محرک تاثير نمايند. اين قسمت از برنامه ترجيحا" بايستی در توالت يا صندلی آن انجام شود.
درطول زمان انتظار نيزبايد، هر 10 تا 15 دقيقه ،يكبار تحريک انگشتی انجام شود تا زمانی که تخليه راست روده صورت پذيرد. بمنظور جلوگيری از آسيب بافت ظريف و حساس مقعد، نبايستی بيشتر از چهار بار تحريک انگشتی انجام گيرد.
افرادی که دارای روده شل هستند نبايداز شياف يا روش تنقيه کوچک استفاده کنند وبايستي برنامه دفع خودشان را با تحريک انگشتی يا دفع دستی آغاز نمايند. غالب اوقات يك برنامه دفع معمولا"بين 30 تا 60 دقيقه طول می کشد تا دفع بصورت کامل صورت پذيرد.
بطوركلي برنامه دفع از بين اشخاص مختلف و بر اساس اولويت ها و نيازهای فردی متفاوت است. بعضی از افراد تنها نيمی از شياف را استفاده می کنند. برخی نيز دو شياف لازم دارند و کسانی هم هستند که به هيچ وجه شياف و يا تنقيه را به کار نمی برند. بعضی از افراد برنامه دفع را بطور کامل در بستر خود اجرا می کنند، در حالی که يکسری از اشخاص از لحظه شروع برنامه، روی توالت می نشينند. برخی ها متوجه شده اند که اگر يک نوشيدنی گرم بنوشند ، برنامه آنها بهتر صورت می گيرد. بعضی ها نيز فهميده اند که اين مسئله براي آنها فرقي نمي كند. آنچه که از همه نکات مهمتر است اين است که شما بفهميد که چه چيزی برای شما موثرتر و مفيدتر است.

عواملی که می توانند بر روی موفقيت برنامه دفع تاثير بگذارند.
هر کدام از عواملی که در زير ذکر شده ،يا ترکيبی از آنها می توانند بر روی موفقيت برنامه دفع تاثير گذارباشند. تغيير دادن هر عامل ممكن است نتيجه آن راتاحدودي فورا" مشخص كند و يا امكان دارد چندين روز طول بکشد تا نتايج تغييرات خودشان را نشان دهند. همچنين تغيير دادن بيشتر از يک عامل نيز باعث می شود که تشخيص اثرات حاصل از عوامل فردی مشکلتر شود و ممکن است موجب گرددكه جهت تثبيت برنامه دفع زمان بيشتري نياز باشد.

• سوابق قبلی اجابت مزاج
در گذشته، عادات دفع شما چگونه بوده است؟
• تنظيم زمان دفع
آيا شما برنامه دفع خودرا صبحها انجام می دهيد يا شبها ؟ يا در يک زمان مشخص يا غيرمشخص؟ بعد از خوردن غذا يا پس ازصرف يک نوشيدنی گرم؟ فواصل زمانی بين دفع ها چقدر است؟ نيم روز، يک روز يا 2 روز ؟
بطوركلي شما بايستی برنامه دفع مدفوع خود را حداقل هر 2 تا 3 روز انجام دهيد تا خطر بروز يبوست، فشردگی مدفوع و سرطان کولون کاهش پيدا کند.
• تنهايی و راحتی
آيا کسی ديگری در توالت کردن شما نقش دارد؟ آيا زمان کافی برای تکميل برنامه خود داريد؟
• استرس های روحی روانی
آيا اشتهای شما تحت تاثير موضوعات روحي رواني قرار گرفته است؟ آيا شما قادر به ايجاد آرامش خودهستيد؟
• طرز استقرار بدن
شما برنامه دفع خودتان را کجا انجام می دهيد؟ روی چهارپايه توالت، صندلی های ايستاده توالت، لگن توالت ، يا در بستر. احتمالا" موقعی که شما در حالت نشسته قرار داشته باشيد به دليل تاثيرنيروی جاذبه ، بهتر خواهد بود.
• مايعات
شما چه مقدار و چه نوع مايعاتی را می نوشيد؟ ( آب آلو يا آب پرتقال ميتوانند روده ها را تحريک کند يا انواع ديگر آب ميوه ها نيز برای شما مفيد هستند).
• غذاهای مصرفی
چه مقدار فيبر يا موادحجم دهنده ( نظير ميوه، سبزيجات، سبوس، حبوبات و غلات سبوس دار )مصرف کنيد؟ بعضی از غذاها ( مانند فرآورده های لبنی، سيب زمينی، نان سفيد و موز ) می توانند باعث يبوست شوند. در حالی که برخی ديگر ( از جمله مصرف زياد ميوه، کافئين يا غذاهای ادويه دار ) مي توانند باعث نرمی مدفوع و ياحتي موجب اسهال گردند.
• داروهای مصرفی
بعضی از داروها مانند کدئين ( codeine )، ديتروپان ( Ditropan )، پروبانتين (Probanthine )، آنتی اسيدهايی که پايه آلومينوم دارند مانند آلودروکس (Aludrox ) می توانند باعث يبوست شوند، حال آنکه داروهای ديگری از جمله برخی آنتی بيوتيک ها مانند آمپی سيلين ( ampicillin ) و آنتی اسيدهايی كه بر پايه منيزيم هستند مثل مای لانتا ( Mylanta ) و ماآلوکس ( Maalox ) موجب اسهال می گردند.

تذكر: جهت استفاده ازهرداروئي واطلاع در مورد تمامی داروهائی که مصرف می کنيد، بايدبا پزشك يا گروه درمانی خود مشورت نمائيد.

• تاثيرساير بيماریها
بيماريهائي مانند آنفولانزا، سرماخوردگی يا عفونتهاي روده ای می توانند بر روی برنامه دفع مدفوع تاثير بگذارند. بيماريها حتی اگر دستگاه گوارش شما را بطور مستقيم تحت تاثير قرارندهند، می توانند برروی عادات غذائی ،مقدارمصرف مايعات يا ميزان تحرک شما اثر گذاشته و به دنبال آن برنامه دفع شما را تغيير دهند.
• ميزان فعاليت و تحرک بدني
شما چه مقدار فعاليت بدنی داريد؟ چه مدتی را خارج از بستر سپری مي کنيد؟
• آب و هوا
هوای گرم ميزان تبخير مايعات بدن را افزايش داده و می تواند منجر به کاهش آب بدن و يبوست شود.
• ماساژ خارجی
ماساژ دورانی قسمت های پائين ناحيه شکم به شکل، چرخش در جهت عقربه های ساعت ،از راست به چپ ميزان فعاليت روده را افزايش می دهد.
• والسالوا ( Valsalva )
اين روش عبارتست ازپائين فرستادن مدفوع با فشار فيزيکی .البته برای بيمارانی که دارای مشکلات قلبی هستند، توصيه نمی شود.
● تجهيزات و وسايل کمکی
استفاده از وسايلی مانند :
جا گذارنده های شياف(suppository inserter)
بازنگهدارنده هاي انگشت (Finger extention)
محرکهای انگشتی ( digital stimulator )
می توانند به شما کمک کنند تا برنامه دفع مدفوع خودتان با موفقيت بيشتری انجام دهيد.

از چه چيزهايی بايد اجتناب کرد؟

● مصرف دائمی ضد يبوستها
اين داروها شامل قرصهای بيزاکوديل ( (bisacodyl يا دولکولاکس( Dulcolax ) فنل فتالئين ( Ex-lax ) کاسکارا ( cascara )، سنا ( Senna ) و سيترات منيزيم (magnesium citrate ) می باشند. استفاده دائم از داروهای ضد يبوست می تواند باعث وابستگی روده های شما به آنها گردد. و وقتی وابستگی ايجاد شود، روده بدون اين مواد نمی تواند کار خود را به خوبی انجام دهد و سرانجام مشکلی بنام " روده تنبل " حاصل می گردد که در اين صورت لازم است كه ملين های قوی تری مصرف شود تا جائی که آنها نيز موثر واقع نخواهند شد. بطوركلي چنانچه اين داروهاي مذكور موثر واقع نشوند، يک دوز بسيار کم از ملين های خفيف مانند شيرمنيزی يا ملين های گياهی مي توانند مفيد باشند. ( ما توصيه می کنيم که بيشتر از سه دوز در ماه مصرف نکنيد).
● تنقيه هاي قوي
يک تنقيه قوی ( مانند Fleet`s ، آب صابون يا آب شير ) چنانچه دائما" مورد استفاده قرار گيرد باعث تحريک شديد روده می شود و همان مشکل وابستگی را مانند ملين ها به جود می آورد. اما تنقيه خفيف که در آن تنها از چند قطره مايع نرم کننده مدفوع استفاده می شود، اين مشکل را به وجود نخواهدآورد. البته گاهی اوقات گروه های درمانی ممکن است يک تنقيه قوی را جهت انجام اقدامات پزشکی مورد نياز يا درمان يبوست های شديد شما تجويز نمايند.
● از دست دادن يا تغيير زمان مربوط به برنامه دفع
اگر برنامه مدفوع بر اساس برنامه زمانی منظمی انجام شود، شما مي توانيد حرکات روده های خود را بهتر پيش بينی کنيد. همچنين اگر برنامه دفع به تعويق بيافتد ،می تواند منجر به بروز يبوست يا مشکلات ديگر گردد.
● عجله کردن
هر چه قدر شما بيشتر عجله کنيد و هيجان داشته باشيد، تخليه روده های شما با مشکل بيشتری انجام خواهد گرفت. عجله نمودن، احتمال حرکات روده را در خارج از ساعات برنامه ريزی شده ،برای روز بعد افزايش می دهد.
● تحريک انگشتی بيشتر از چهار با در هر دفع
اين موضوع سبب می شود که به راست روه ،ضربه وارد شده و در نتيجه هموروئيد يا فيسور ( يعنی شکاف يا ترک پوست ناحيه مقعد ) به وجودآيد.
● بلند بودن ناخن ها
اين مسئله حتی اگر از دستکش استفاده شود ،نيز ممكن است باعث آسيب بافت مقعد شده و منجر به خونريزی می گردد.
چه کاری بايد انجام داد اگر ......
● مدفوع خيلی سفت باشد ( يبوست )
بايدتا زمانی که يبوست برطرف شود. دفع مدفوع رابر اساس برنامه روزانه خود انجام دهيد. مقدار کمی از مواد نرم کننده مدفوع ( نظير DOSS يا colace ) استفاده نمائيد و اگر قبلا" هم از آنها مصرف می کرده ايد ،مقدار آنرا کمی افزايش دهيد. اضافه کردن يا افزايش پسيليوم هيدرو موسيلوئيد ها( Psyllium hydro- mucilloid ) ( مانند متاموسيل Metamucil يا ستيروسل Citrucel ) مي تواندبه رفع يبوست شما کمک کند. مصرف مايعات را افزايش دهيد ( مواقعی که شما مقدار پسيليوم را زياد می کنيد. مصرف مايعات اهميت بسيار زيادي دارد ) . ميزان فعاليت بدنی خود را افزايش داده و فيبر رژيمی بيشتری مصرف نمائيد. از غذاهايی که باعث سفتی مدفوع می شوند از جمله پنير پرهيز نمائيد.
● مدفوع به صورت شل و روان باشد ( اسهال )
موقتا" استفاده از هر نوع ملين را متوقف کنيد. برنامه دفع مدفوع خودتان را در زمانهای منظم و بطور مرتب ادامه دهيد. ( اگر شما مشکلی بيرون روی پيدا کرديد، تعداد برنامه دفع خود را افزايش دهيد ) . سعی کنيد مقداری پسيليوم هيدرو- موسيلوئيد ( متاموسيل، ستيروسل ) را مصرف کرده و يا مقدار آنرا افزايش دهيد. اگر اسهال ظاهرا" به دليل بيماریهاي عفونی يا ويروسی حاد باشد، تا 24 ساعت، تنها مايعات مصرف کنيد . همچنين يک رژيم غذايی خيلی ملايم مصرف کنيد. (اما از مصرف شير خودداری نمائيد). اگر اسهال بيشتر از 24 ساعت ادامه پيدا کند و يا چنانچه شما تب يا خون در مدفوع داشته باشيد، سريعا" به مراکز درمانی مراجعه نمائيد.
يکی از دلايل شايع اسهال، فشردگی يا تجمع مدفوع در روده ها است وباعث مي شود كه مدفوع شل از اطراف انسداد به خارج نشت کند. بايد بررسی کنيد که آيا شما اين مشکل را داريد يا خير؟ آيا اخيرا" مدفوع های سفت کوچک داشته ايد؟ يا اینکه آيا طی چند دفع اخيري كه داشته ايد با مشکلی مواجه شده ايد؟ اگر به تجمع مدفوع در روده هاي خود مشکوک شديد، با گروه درمانی خود مشورت کنيد.
• مشکلات مکرر در وضعيت روده ها ايجاد شود
مطمئن شويد که راست روده شما در پايان هر برنامه دفع کاملا" تخليه شده است ياخير. تعداد دفعات برنامه دفع را افزايش دهيد. ( بعضی از افراد که مبتلا به روده شل هستند، ممکن است نياز داشته باشند که روده های خود را دوبار در روز تخليه نمايند ) .
سعی کنيد که تنها از نصف شياف استفاده کنيد. ميزان سفتی مدفوع خود را بررسی کنيد و مراقب باشيد که خيلی سفت يا خيلی نرم نباشد. به رژيم غذائی خود دقيقا" توجه داشته باشيد ،چرا که مواد غذايی می توانند باعث تحريک شده و بر روی روده های شما اثر بگذارند مثل غذاهای ادويه دار.
• مشکلاتی در مخاط روده ها ايجاد شود
چنانچه شما متوجه شديد که مدفوع شمابصورت رنگ روشن و چسبناک و گاهی اوقات بسيار بد بو از بدن خارج می شود، سعی کنيد شياف خود را به انمای ملايم تغيير دهيد و يا اينکه فقط از نصف شياف استفاده کنيد و يا اينکه مصرف يا انمايی ملايم را کاملا" حذف کرده و برنامه دفع خود را تنها با تحريک انگشتی انجام دهيد. بايداز سفت شدن مدفوع جلوگيری نمائيد.
● طی 3 الی 4 روز دفع مدفوع نداشته باشيد
به همان شکل که در بالا توصيه شده، يبوست را درمان کنيد. اگر بعد از 3 روز هيچ نتيجه ای نگرفتيد، 30 ميلي ليتر شير منيزی يا يک روز از ملين های گياهی را هنگام خواب مصرف نمائيد. برنامه دفع خود را درصبح انجام دهيد. با اين وجود اگر نتيجه ای حاصل نشد، باز هم استفاده از شير منيزی يا ملين های گياهی را برای شب بعد تکرار نمائيد. چنانچه نتيجه ای نگرفتيد، با گروه درمانی خود مشورت نمائيد.
• از مقعد خونريزی داشته باشيد
مدفوع خود را نرم نگه داريد. خيلی مراقب باشيد که تحريک انگشتی به آرامی انجام شود و به اندازه کافی نيز از مواد چرب کننده استفاده نمائيد. ناخن انگشتان خود را کوتاه نگهداريد. چنانچه شما هموروئيد ( بواسير) داريد، ممکن است بتوانيد با استفاده از اقدامات لازم ازجمله استفاده ازداروهاي ضد هموروئيد از جمله Anusol يا Anusol Hc آنرا تسكين نمائيد. اگر خونريزی ادامه پيدا کند يا بيش از چند قطره باشد بايستی سريعا" با گروه درمانی خود مشورت کنيد.
• گاز بيش از حد وجود داشته باشد
از بروز يبوست جلوگيری نمائيد. تعداد برنامه دفع مدفوع خودرا افزايش دهيد. از مصرف غذاهای نفاخ مانند لوبيا، پياز، فلفل، تربچه، گل کلم، کلم پيچ، شلغم، خيار، سيب ، هندوانه و خربزه و ساير غذاهائی که باعث افزايش نفخ می شوند خودداری کنيد.مصرف قرصهای سای متيکون ( Simethicone ) می تواند به تسکين ناراحتی گاز شکم کمک نمايد.
● برنامه دفع مدفوع زمان زيادی طول می کشد تا کامل شود
سعی کنيد مصرف شياف را متوقف و آن رابه انمای خفيف تغيير دهيد. مصرف مواد غذايی فيبردار را افزايش داده و مقدار پسيليوم هيدرومو سيلوئيد را زياد کنيد. زمان برنامه خودتان را به زمان ديگری تغيير دهيد و مطمئن شويد که برنامه ريزی شما بعد از هر وعده غذايی باشد تا به افزايش حرکات پريستالسيس ( peristalsis ) روده کمک نمايد.
• در جريان دفع مدفوع شما اتونوميک ديس رفلکسی رخ بدهد
جهت تحريک انگشتی از ژل زايلوکائين ( Xylocaine ) استفاده کنيد ( گروههای درمانی شما می توانند آنرا برایتان تجويز نمايد ). همچنين ممکن است لازم باشد که مقداری از ژل را قبل از شروع دفع به داخل راست روده وارد نمائيد. تا آنجا که امکان دارد مدفوع را نرم نگه داريد. اگر اتونوميک ديس رفلکسی باز هم به وجود بيايد، با گروه درمانی خود مشورت نمائيد. ممکن است شما جهت درمان و پيشگيری از اين شرايط به داروهائی نياز داشته باشيدكه پزشك آنهارابراي شما تجويزخواهدكرد.


****


منبع:مقاله:" کنترل دفع مدفوع در آسيب های نخاعی" – مترجم: مهندس عباس كاشي (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان – آذر ماه 1387 - برگرفته از:
http://www.sei-info-pages.com/bowel.html

سلامتی شما بعنوان يک فرد مبتلا به آسيب نخاعی، بر روی هر کاری که می خواهید انجام دهيد،تاثير مستقيم می گذارد. اگر شما عوارض بهداشتی داشته باشيد، شاید اين امکان وجود نداشته باشد که تمامی فعاليتهای روزمره خود مانند، رفتن به دانشگاه يا سرکار و غيره را انجام دهيد. از جمله عارضه های بهداشتی و مهم" درد "و "زخمهای فشاری "هستند. هر کدام از اين عوارض می توانند شديدا" بر روی توانائی و فعاليتهای لذت بخش روزمره فرد تاثير گذاشته وآنهارا محدود نمایند. بنابراين، اهميت زيادی دارد که با بعضی از چيزهای مهم در مورد اين مشکلات آشنا شويد.
درد موضوع بسيار مهمی برای بسياری از افراد نخاعی محسوب می شود. چنانچه درد در افراد نخاعی بصورت مکرر وجود داشته باشد و تا اندازه ای شديد هم باشد، فرد را در مرحله ای قرار می دهد که بايد استراحت نمايد. معمولا" اين دوره های تکراری و شديد منجر به عواقب منفی مانند بروز دردهای شديدتر و خستگی، دردهای غير قابل پیش بینی، افزايش فشارهای روحی، نگرانی، هيجان، کاهش توانائی درانجام فعاليتهای روزمره و بطور کلی خودداری از انجام کارهای روزمره می گردد.
تنظيم گام به گام فعاليتها، روشی است که می تواند به کنترل درد روزانه و بهبود کيفيت زندگی کمک نمايد.
1. تمام فعاليتهايی که شما بطور مکرر و بيش از حد انجام می دهيد و منجر به افزايش درد يا خستگی می گردد را فهرست کنيد. برای مثال اگر تایپ کردن با کامپيوتر منجر به افزايش درد شما می گردد، بصورت " تایپ با کامپيوتر " ليست نمائيد.
2. وقتی هر فعاليتی را انجام می دهيد، مدت زمانی را که طول مي کشد تا شما درد يا خستگی را طی آن حس کنيد ،يادداشت نمائيد. برای مثال اگر درد يا خستگی بعد از 30 دقيقه تايپ کردن افزايش پيدا می کند، آنرا يادداشت کنيد.
3. وقتی که درد يا خستگی احساس می کنيد، يک حد زمانی را برای انجام فعاليت خود در نظر بگيريد و موقعی که شما به آن زمان مورد نظر رسيديد کارتان را متوقف و استراحت نمائيد. برای مثال بعد از 15 دقيقه تايپ کردن ،کاررا متوقف و استراحت کنيد.
4. بعد از دوره استراحت مجددا" به دوره فعاليت برگرديد. مدت زمانی که شما استراحت می کنيد متغير خواهد بود. شما نیازدارید که زمان استراحت کافی داشته باشيد تا بتوانيد فعاليتتان را طی 2 و 3 مرحله کلی انجام دهيد.
5. از انجام حرکات شديد برای کامل کردن هر فعاليتی بپرهيزيد. شما بايستی توان خود را با افزايش تدريجی مدت زمانی که شما هر فعاليتی را انجام می دهيد و با در نظر گرفتن دوره استراحت کافی بالا ببريد.
اين چرخه " فعاليت - استراحت " يک روش درمانی برای درد محسوب نمي شود. بلکه روشی ساده است که جهت بهبود کيفيت زندگی بسياری از افراد نخاعی می تواند مورد استفاده قرار گيرد. اگر روش تنظيم گام به گام فعاليت ها را بخوبی اجرا کنيد، به مرور برای شما موثر واقع خواهد شد. ولی مهم است که هميشه قبل از انجام هر گونه روشی با پزشکان مشورت داشته باشيد.


****


شايد زخمهای فشاری يکی از بزرگتريی دلايلی باشد که افراد نخاعی را از اجرای کارهايشان باز می دارد. بنابراین بهترين روش برای جلوگيری از زخمهای فشاری استفاده از روشهای پيشگيری است.
1. از تشکچه های قابل تنظيم مناسب بر روی صندلی خود استفاده کنيد به نحوی که کاملا"به اندازه شما و صندلی تان باشد.
2. زمانی که در حالت نشسته قرار داريد حداقل هر 20 دقيقه، بمدت 20 ثانيه فشارحاصل از وزن خود را آزاد کنيد.
3. روی تشک هايی بخوابيد که باعث تعادل شما شده و قسمتهای تحت فشار را با بالشهای نرم يا پوستين حفاظت نمائيد و هنگامی که می خوابيد مرتبا" وضعيت بدن خود را تغيير دهيد.
4. پوست خودتان را پاکيزه و خشک نگه داريد.
5. رژيم غذايی متعادل و مناسب حاوی غذاهايی که غنی از پروتئين، ويتامين و مواد معدنی باشد، مصرف نمائيد.
6. روزانه بين 8 تا 10 ليوان 250 گرمی آب بنوشيد.
7. از انجام حرکات يا فعاليتهايی که می تواند منجر به سايش يا بريدگی پوست شود بپرهيزيد.
8. سيگار نکشيد.
9. لباس و کفشهای آزاد بپوشيد و از شلوارهائی که دارای درزهای ضخيم، دکمه ها يا زيپ های برجسته هستند، استفاده نکنيد.
10. دو بار در روز پوست خود را جهت بررسی هر گونه نقاط قرمز و گرمی پوست معاينه کنيد. اگر نقطه ی قرمزی را روی پوست خود مشاهده کرديد که بعد از گذشت 30 دقيقه بعد ازحذف فشار بر طرف نگرديد، تا آنجا که ممکن است سريعا" به پزشکتان مراجعه نمائيد.
چنانچه هر نوع مشکل پوستی داشتيد جهت درمان آن سریعا" با پزشکتان مشورت کنيد. انتخاب روش درمان می تواند ازروشهای حذف فشار تا اعمال جراحی باشد.

****


منبع : مقاله " كنترل درد و زخم هاي فشاري " مترجم : مهندس عباس كاشي (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)- انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان - تیر 1387برگرفته ازخبرنامه :
Pushin' On Newsletter, Vol 18[2] , Summer , 2000

به طورکلی درافرادمبتلا به آسیب های نخاعی دو نوع درد وجوددارد .تقریبا" دوسوم از این افراد ازدردهای مزمن و یک سوم آنان ازدردهای شدیدرنج می برند. دردمی تواندبرروی روش زندگی افرادنخاعی تاثیرگذارباشد. به منظوردرمان مناسب درد مهم است که منشاء آن شناسائی شود. معمولا" کنترل درد به کیفیت درمان های مختلف مورد استفاده ازنظرروانشناسی ، دارويي وتوالی آنها بستگی دارد.

به طورکلی درد داراي دو نوع اصلی است:

1-نوسیسپتیو- nociceptive

2- نوروپاتیک- neuropathic

درد نوسیسپتیو ( همراه با بافت غیرعصبی )می تواند به دو گروه اسکلتی عضلانی یا احشائی تقسیم شده ومعمولا" دربالاترازسطح ضایعه یا درجاهايي که دارای حس طبیعی یا نزدیک به طبیعی (اغلب درکنارمنطقه آسیب دیده ) دارند ، احساس می شوند.


دردهای نوسیسپتیو ممکن است بصورت تند ، مبهم یا شدید باشند . دردهای اسکلتی عضلانی که منشاء آنها دراسکلت بدن ، عضلات یا مفاصل است ، ممکن است دراثرضربه یا التهابات ناشی ازفرسودگی ، وضعیت استقراربدن ، عدم توازن عضلانی یا استفاده بیش ازحد ماهیچه ها به وجود آیند. امکان دارد فرد دردهای اسکلتی عضلانی مزمن راتجربه کند که متاسفانه این نوع دردها ماه ها وحتی سالها ادامه می یابند.

دردهای احشائی ( که ازاعضای نرم داخلی وروده ها منشاء می گیرند) ممکن است دراثرمواردی مانند سنگ های کلیوی یا مثانه ، تحریکات روده ای یا پرشدن بیش ازحد آنها ، آسیب اسفنکتریا اسپاسم به وجودآیند. سردردها ازجمله سردردهای همراه با اتونومیک دیس رفلکسی نیز ازاین نوع دردها محسوب می شوند.

دردهای نروپا تیک به د نبال آسیب مستقیم نخاع یا اعصاب ایجادمی شوند. این دردها ممکن است هم دربالای سطح ضایعه نخاعی وهم درپائین آن احساس شوند. امکان دارد به صورت تند ، سوزش ویاتیرکشیدن باشند. دردهای بالاترازسطح ضایعه ممکن است دراثربه هم فشردگی اعصاب درنواحی غیرفلج بدن یا دراثرسندرم دردهای نواحی مختلف به وجودآیند.

دردهای سطح ضایعه می تواننددراثرفشردگی ریشه های اعصاب ، آسیب نخاع یا مرگ آن ، تشکیل کیست درنخاع ( syringomyelia ) یا ترکیبی از عوامل فوق به وجودآیند.باوجود اینکه این درد ممکن است درپاها ، دست ها یا شکم احساس شود، معمولا" دراثر مشکلات این نواحی ایجاد نمی شوند .بلکه به دلیل آسیب نخاع درمحل منشاء آسیب به وجودمی آیند.

دردهای پائین سطح ضایعه دراثرآسیب نخاع یا مرگ آن تجربه می شوند ومعمولا" علامتی ازوجود یک مشکل دربدن مانند عفونت ادراری هستند.

عوامل روانی


نوع تفکرو رفتارما به هنگام احساس درد ، برای مقابله با آن ازاهمیت بسیارزیادی برخوردار است.

بدخلقی ، تحریک پذیری یا افسردگی یک واکنش طبیعی نسبت به درد ورنج است. مهم است که به خاطرداشته باشید که گاهی اوقات درد به سختی می تواند به تنهايي نسبت به درمان های دارويي پاسخ دهد،به همین دلیل لازم است که ازواکنش های روانی خودنیز برای کاهش ، کنترل و مقابله بهتربا درد کمک بگیریم .

به چه نحوی می توان دردراکنترل کرد؟

گاهی اوقات درمان درد آسان نیست وبسیاری ازانواع مختلف درمان ممکن است خسته کننده باشند.

درد یک تجربه فردی محسوب می شود .به همین دلیل آنچه که برای یک شخص موثراست ممکن است برای شخص دیگرموثرنباشد.

داروها همیشه جوابگوی دردنیستند وتمام داروها دارای اثرات جانبی هستند.
بایستی ازمصرف بی رویه داروها يي مانند کدئین ((codeine ، اندون (endone ) و مورفین ( morphine)خودداری کنید ، چراکه این داروها می توانند باعث اعتیاد فردشده و یبوست شدید ایجاد می کنند.

همچنین باید ازمصرف داروهای غیرقانونی یا الکل برای مقابله با درد پرهیزنمود.

ازجمله درمان های متداول درد می توان به مواردزیراشاره کرد:

- ماساژ
- کیسه آب گرم و سرد ( بایستی به دقت به میزان تغییرات احساس درد توجه داشته باشید)
- کشش ماهیچه ها یا تقویت کردن آنها
- استفاده ازماوراء صوت
- استفاده ازتحریک الکتریکی
- داروهای ساده ای مانند پاراستامول یا داروهای ضدالتهاب ممکن است به وسیله پزشک عمومی شما تجویزشوند.
- کنترل روانی درد مانند:

- تمدداعصاب
- آرامش سازی
- فنون خاص وروش های تفکردرمورددردمی تواند برای کنترل درد خیلی مفید باشد.

اسپاسم ها چه هستند ؟

اسپاسم ها حرکات انعکاسی و غیرارادی قسمت های مختلف بدن هستند که بعدازآسیب ایجادشده در سطوح T12 تا L1 به وجودمی آیند. اسپاسم هائی که به دلیل انعکاس ها رخ می دهند نمی توانند ازطریق مغزبه خوبی کنترل شوند. پیامهايي که مغزدرشرایط طبیعی برای توقف انعکاس های حاصل ازکاراندام ها به نخاع ارسال می کند، نمی توانند ازنواحی آسیب دیده عبورکنند. این انعکاس ها ناهماهنگ شده واسپاسم ایجاد می گردد ودرنتیجه اندام ها به شکل تشنجی متناوب وغیرقابل کنترل حرکت می کنند.

چه عواملی باعث اسپاسم می شوند؟


- اسپاسم هامعمولا" درافرادمبتلابه آسیب های نخاعی بالاترازسطوح T12 تا L1 رخ می دهند.
- لمس کردن ، حرکت ، فشار یا درد می تواند برای شروع یک اسپاسم کافی باشند که بعدازآن ممکن است توقف آن مشکل باشد.
- اسپاسم ها می تواننددرهرزمانی ایجادشوند ، اما معمولا" درصبح ها بدترازهرموقع دیگرهستند.

به چه نحوی می توان اسپاسم راکنترل کرد؟


زندگی با اسپاسم و آموزش نحوه کنترل آن می تواند مشکل باشد.امادرعین حال اسپاسم ها به دلايلی از جمله بهبود گردش خون ، حفظ حجم ماهیچه های بدن و اجرای حرکات خاص با اندامها می توانند مفید باشند.

مشکلات ناشی ازاسپاسم : به طورکلی عبارتنداز:

- ایجادمشکلاتی دراجرای برخی فعالیت ها (ازجمله جابجاشدن ها یا انجام سونداژ توسط خودفرد)
- بروزمشکلات درنشستن وخواب راحت
- ایجاد فشارزیاد دراثراصطکاک بیش ازحد
- کاهش قابلیت حرکت مفاصل

برخی ازدرمان های رایج برای اسپاسم :
فیزیوتراپ شما می تواند با استفاده ازروش های زیربه شما کمک کند:

- حرکات فعالانه و غیرفعالانه اندام ها
- خوابیدن روی شکم
- کشش ماهیچه های مبتلا .

متخصصین پزشکی نیزممکن است بتوانند با روش های زیر به شما کمک کنند:
- تجویزداروهایی که می توان ازطریق خوراکی مصرف نمود.
- دربرخی موارد، تزریق مستقیم داروبه داخل عضله
- درمواردشدید ، کارگذاشتن وسیله ای که دائما" دارورا به داخل مایع اطراف نخاع تزریق می کند.
- انجام جراحی به عنوان آخرین کارممکن

****

منبع: مثاله " کنترل درد واسپاسم درافرادنخاعی" - ترجمه مهندس عباس کاشی - (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان - شهریور ماه 1389 . – برگرفته از:
کتاب : How to: Get Step-by-step instructions for common features

تشخيص‌

درد پشت‌ يا درد گردن‌
وجود انحراف‌ يا تغيير شكل‌ پلكاني‌ در انحناي‌ ستون‌ فقرات‌
حساسيت‌ در لمس‌ ستون‌ فقرات‌ ممكن‌ است‌ موارد زير وجود داشته‌ باشند:
ضعف‌ يا ناتواني‌ در حركت‌ دادن‌ اندام‌ها
از دست‌ دادن‌ حس‌ يا حس‌ غيرطبيعي‌
از دست‌ دادن‌ كنترل‌ مثانه‌ و يا روده‌
اشكال‌ در تنفس‌

موارد احتياط

از حركت‌ دادن‌ مصدوم‌ خودداري‌ كنيد مگر آنكه‌ وي‌ در معرض‌ خطر باشد.
اگر مصدوم‌ بي‌هوش‌ شد، با بالا كشيدن‌ ملايم‌ فك‌ و نه‌ خم‌ كردن‌ سر، راه‌ تنفسي‌ را باز كنيد (مبحث‌ « آسيب‌ ستون‌ فقرات‌ » را ببينيد) و تنفس‌ را كنترل‌ كنيد. تنها در صورتي‌ كه‌ باز نگه‌ داشتن‌ راه‌ تنفسي‌ مقدور نباشد، مصدوم‌ را در وضعيت‌ بهبود قرار دهيد. آماده‌ باشيد تا در صورت‌ لزوم‌، احياي‌ تنفسي‌ و ماساژ قفسه‌ سينه‌ را آغاز كنيد.

عمليات

سر را بي‌حركت‌ كنيد و نگه‌ داريد. آمبولانس‌ درخواست‌ كنيد.

1) سر را بي‌حركت‌ كنيد و نگه‌ داريد.
به‌ مصدوم‌ اطمينان‌ خاطر بدهيد و به‌ او بگوييد كه‌ حركت‌ نكند.
با قرار دادن‌ دستان‌ خود در دو طرف‌ سر مصدوم‌ و ثابت‌ نگه‌ داشتن‌ آن‌، سر، گردن‌ و ستون‌ فقرات‌ او را در يك‌ راستا نگه‌ داريد.

2) گردن‌ مصدوم‌ را نگه‌ داريد.
از يك‌ امدادگر بخواهيد كه‌ چند حوله‌ لوله‌ شده‌ يا بالشتك‌هاي‌ ديگري‌ را در اطراف‌ گردن‌ و شانه‌هاي‌ مصدوم‌ قرار دهد.
تا رسيدن‌ نيروهاي‌ امداد پزشكي‌، سر مصدوم‌ را در تمام‌ لحظات‌ (بي‌حركت‌) نگه‌ داريد.

3) با مركز اورژانس‌ تماس‌ بگيريد و آمبولانس‌ درخواست‌ كنيد.
در صورت‌ امكان‌، از يك‌ امدادگر بخواهيد كه‌ يك‌ آمبولانس‌ درخواست‌ كند و ذكر كند كه‌ به‌ آسيب‌ ستون‌ فقرات‌ مشكوك‌ هستيد.
علايم‌ حياتي‌ (سطح‌ پاسخ‌دهي‌، نبض‌ و تنفس‌) را كنترل‌ و ثبت‌ كنيد .

توجه: پزشكي دانشي هميشه در تغيير است. در ارايه مطالب سلامتيران تلاش زيادي در جهت كامل بودن و تطابق آن با استانداردهاي روز پزشكي دنيا تا زمان انتشار صورت گرفته است. اما بدليل اينكه در علوم پزشكي وجود خطاهاي پژوهشي و تغييرات روز به روز همواره متصور است، سلامتيران مطالب ارائه شده را الزاماً كامل و عاري از خطا نمي‌داند. ارجح آن‌ است كه كاربران اين اطلاعات را قبل از بكارگيري با رجوع به پزشكان و منابع ديگر نيز تأييد نمايند.

****

منبع : مقاله " كمك هاي اوليه آسيب‌ ستون‌ فقرات‌‌ " - پايگاه اطلاع رساني سلامت ايران - www.salamatiran.com

 

تمامي افرادي كه به دليل نبود يكي از ملزومات زندگي متعارف اجتماعي، به گونه‌اي متفاوت ازديگران زندگي مي‌كنند، داراي معلوليت هستند. از اين رو پرداختن به روانشناسي معلوليت از اهميت بالايي برخوردار است.

همانطور كه تفاوت ديدگاه‌هاي افراد بشر كه زاييده تفاوت‌هاي وجودي و شخصيتي آنهاست، موجب پيدايش شاخه‌هاي گوناگون در علم شده، نياز علم براي شناسايي هرچه بيشتر انسانها به اين گسترش و تنوع روزافزون گرايش‌هاي علمي،‌كمك شاياني كرده است.

در توضيح اين دو گزاره بايد توجه داشت،‌ به طور مثال علم پزشكي پيشرفت خود را مديون دو امر اساسي است: يكي نگرش متفاوت متخصصان به فيزيولوژي بدن انسان و ديگر نياز به شناسايي بيماري‌هاي گوناگون و بررسي مشكلات كه افراد مبتلا با آن دست به گريبان هستند.

به عبارت صحيح‌تر، مي‌توان گفت هر چه بر مصاديق قابل شناسايي در دايره معرفتي يك علم افزوده شود، خود اين مصاديق به وسعت و پيچيدگي آن علم كمك مي‌كند.

يكي از علوم كاربردي در جهان معاصر كه سهم بسزايي در پيشبرد اهداف جوامع دارد، روانشناسي است. پيشرفت اجتماعي مرهون تعامل و هم‌آوايي افراد جامعه است و اين تعامل و هم‌آوايي وقتي حاصل مي‌شود كه افراد بتوانند يكديگر را بشناسند و از توانايي‌ها و نقاط ضعف يكديگر مطلع باشند. علت ظهور گرايش‌هاي متعدد در روانشناسي امروز، همين نكته اساسي است. در جوامع توسعه نيافته، عواملي چون كمبود امكانات پزشكي، جنگ، سوءتغذيه، مشكلات اقتصادي و نبود آگاهي زنان از بهداشت باروري موجب مي‌شود افرادي با ناتوانايي‌ها، كاستي‌ها و مشكلاتي در جامعه حضور يابند كه به دليل نداشتن ويژگي‌هاي افراد سالم،‌ معلول ناميده شوند.

اين تعريف ما را بر آن مي‌دارد تا تعاريف كهنه و سنتي از معلوليت را باطل قلمداد كنيم. در اين تعاريف، معلول كسي است كه از نظر فيزيكي وجه تمايزي با ساير افراد داشته باشد اما معلوليت در دنياي معاصر، تنها نقص عضو يا اختلالات فيزيكي نيست، بلكه در تعريف جامع‌تر، معلول به افرادي گفته مي‌شود كه به دليل كمبودها و نابساماني‌هاي اجتماعي، به نحوي از ساير افراد متمايز شوند. نگاه دقيق به اين تعريف، درصد شايان توجهي از افراد جامعه را نشان مي‌دهد كه محروميت‌هاي اجتماعي، معلوليت براي آنها به ارمغان آورده است.

گفتار واضح‌تر آن است كه بگوييم تمامي افرادي كه به دليل نبود يكي از ملزومات زندگي متعارف اجتماعي، به گونه‌اي متفاوت از ديگران زندگي مي‌كنند،‌ معلولند. از اين رو پرداختن به روانشناسي معلول از اهميت بالايي برخوردار است.

براي بررسي دقيق‌تر مي‌توانيم به يك تقسيم‌بندي كلي در اين تعريف دست بزنيم:

1- معلول جسمي و حركتي

2- معلول ذهني

3- معلول اجتماعي

در تجزيه و تحليل اين تقسيم‌بندي، علاوه بر آسيب‌شناسي اجتماعي كه ما را به كشف علل اين معلوليت‌ها و تأثير آنها بر ساير افراد جامعه رهنمون مي‌سازد، اين امكان نيز فراهم مي‌شود كه با شناخت دنياي رواني و مشكلات هر يك از افراد در گروه‌هاي ياد شده، نحوه ارتباط صحيح‌تر با آنها را فرا بگيريم. از اين رو قصد داريم در سلسله مباحثي با عنوان روانشناسي معلول، به شناخت هر چه بهتر افرادي بپردازيم كه به دلايل گوناگون در مقايسه با ساير افراد جامعه از تفاوت‌هايي برخوردارند.

معلول جسمي و حركتي

نخستين گروه از معلولان كه به روانشناسي آنها مي‌پردازيم، معلولان جسمي و حركتي هستند. در اين گروه، نقص عضو يا اعضايي در بدن آنها موجب مي‌شود كه حركاتي ناهمگون با ساير افراد از خود نشان دهند. به همين خاطر از بقيه متمايز مي‌شوند. نقص دست، پا و يا حواس در اين گونه افراد، موجب تنوع مشكلات اين قشر مي‌شود. اگر بخواهيم به تحليل دقيق‌تر مشكلات معلولان جسمي حركتي بپردازيم، بايد تقسيم‌بندي جزئي‌تري در اين گروه قائل باشيم.

الف – معلول حسي

ب – معلول حركتي

مي‌دانيم كه حواس در انسان، نقش دستگاه‌هاي ورودي اطلاعات را براي او ايفا مي‌كنند كه انسان مي‌تواند توسط اطلاعات داده شده، به درك موقعيت خويش بپردازد و تصميم عملياتي بگيرد يا به اصطلاح از خود واكنش نشان دهد.

در نظر داشته باشيم كه معلولان حسي از اين موهبت محرومند. به همين جهت،‌ در بسياري از موارد در جامعه دچار مشكل مي‌شوند. اين مشكلات در جوامع توسعه نيافته به شكل جدي‌تري بروز مي‌كند، چون در جوامع پيشرفته سيستم‌هاي شهرسازي و همچنين امكانات شهري از قبيل مترو، پارك، سينما و... با مدد تكنولوژي روز، تا حد زيادي مشكلات معلولان حسي را برطرف ساخته است، اما در جوامعي مانند جامعه ما كه حتي افراد عادي در آن نمي‌توانند آن طور كه بايد و شايد راحت زندگي كنند، معلولان به خصوص معلولان حسي اغلب ناچار مي‌شوند از جامعه، دوري گزينند و خانه‌نشين شوند. آنچه كه در گوشه‌نشيني مزيد بر علت مي شود، رفتار ترحم‌آميز و ناآگاهانه ساير شهروندان با معلولان است.

بايد توجه داشت كه مشكل گوشه‌نشيني، خود عامل بسياري از مشكلات روحي از قبيل افسردگي در معلولان است. معلولان حسي گاه به دليل كندي در يادگيري كه از نقص حواس آنها ناشي مي‌شود، با افراد كم توان ذهني اشتباه گرفته مي‌شوند كه اين مساله نيز به ناكارآمد بودن ابزار سنجش توانايي كودك در سنين پيش‌دبستاني در جوامع توسعه نيافته باز مي‌گردد. چنين تشخيص‌هاي ناصحيحي گاه موجب مي‌شود معلول حسي يك عمر از نعمت آموزش محروم باشد.

دنياي رواني معلولان حسي

محيط اطراف همه انسانها به وسيله سه پارامتر تصوير، صوت و لمس اشيا و اجسام قابل درك است. مهم‌ترين نكته‌اي كه در روانشناسي معلولان حسي بايد به آن توجه كرد، اين است كه بدانيم آنها همواره در درك محيط اطراف خود، از يكي از اين سه فاكتور محروم هستند. اين شناخت ما را كمك مي‌كند كه بتوانيم در برخورد با معلول حسي موفق‌تر باشيم.

معلول حسي پيوسته اين دغدغه را دارد كه به دليل نقص يكي از ورودي‌هاي اطلاعاتي خود، اطلاعات ناقصي از محيط دريافت كند، لذا اين تكليف بر اطرافيان او واجب مي‌شود كه محيط اطراف را به گونه‌اي در ذهن او القا كنند كه نقص حسي موجب آزار و تشديد احساس كمبود او نشود. در حقيقت اطرافيان يك معلول حسي بايد نقش حس معلول او را ايفا كنند.

پيش از اين در بررسي معلوليت حركتي گفته شد معلوليت، مجموعه شرايط است كه موجب مي‌شود شخص نتواند همچون ساير افراد جامعه زندگي كند. به عبارتي ديگر، معلوليت بنا بر نوع خود، منجر به ظهور ناهنجاري در فرد مي‌شود. براساس اين تعريف، معلوليت حركتي را ناهنجاري حركتي فرد به خاطر نداشتن شرايط و لوازم ارائه رفتار عادي در نظر مي‌گيريم.

بايد توجه داشت كه تنوع معلوليت‌هاي حركتي از معلوليت‌هاي حسي بسيار بيشتر است، لذا مشكلات اين گروه از معلولان نيز بيشتر است.

گروهي از معلوليت‌ها مانند معلوليت دست، پا و قطع نخاع در جامعه شناخته شده‌تر هستند. با اين همه به نظر مي‌رسد اين قشر از معلولان نيز مانند معلولان حسي، از امكانات بسيار محدودي در جامعه برخوردارند.

جدا از بحث شهرسازي نامطلوب كه تردد معلولان حركتي را بسيار دشوار ساخته است، مشكلاتي مانند محروميت از تحصيل مطلوب، اشتغال و بهره‌گيري از امكانات عمومي شهر نيز سرفصل‌هاي مهمي در فهرست مشكلات اين گروه است.

غير از معلولان كه تنها يكي از اعضايشان دچار مشكل است، افرادي مانند آسيب‌ديدگان مغزي (CP) وجود دارند كه به علت نارسايي سلول‌هاي حركتي در مغز، تمام حركاتشان دچار اشكال و ناهنجاري است.

متاسفانه ناهماهنگي شديد حركتي آسيب ديدگان مغزي در بسياري از موارد، منجر به اين مي‌شود كه جامعه آنها را به عنوان كم توان ذهني شناسايي كند. بازگو كردن مشكلات اين قشر از معلولان توسط فردي كه خود با اين مشكل روبه‌روست، نه تنها كار دشواري نيست، بلكه فرصت خوبي براي نوشتن دردهاي آنهاست؛ دردهايي كه ناشي از ناآگاهي جامعه از چگونگي رفتار با معلول، بخصوص معلول آسيب‌ديده مغزي است.

 

****

منبع : مقاله: " روانشناسي افراد داراي معلوليت -كمبودهاي اجتماعي، معلولان را از ديگران متمايز مي‌كند" تهيه كننده : سيدمحسن حسيني طه-روزنامه اطلاعات :چهارشنبه 3 تیر 1388

هنوز به چهل نرسيده اما به زحمت راه مي رود. دردهاي شديدي در کمر و پاها دارد. به ام آرآي نخاعش مي نگرم و تعجب مي کنم. ديسک بزرگي در انتهاي نخاع توراسيک روي نخاع فشار وارد مي آورده است. بعد از عمل هم اگرچه ديسک برداشته شده ولي آثار زخم هنوز روي نخاع قابل مشاهده است. در تعجبم که چرا چنين ديسکي در اين قسمت بي حرکت نخاع، آن هم در اين سن اتفاق افتاده. ديسک معمولاً در قسمت هاي پرتحرک نخاع مثل کمر يا گردن اتفاق مي افتد نه در پشت که قفسه سينه نخاع را بي حرکت نگه مي دارد.

هنوز تعجبم را بر زبان نياورده ام که مي گويد؛ «آقاي دکتر تعجب کرديد؟ مي فهمم ولي تعجب نکنيد، يک نگاهي به اين عکس بيندازيد.» عکسي است مربوط به پانزده تا بيست سال پيش در يک کشور خارجي از يک تشک کشتي. کشتي گيري را نشان مي دهد که از پشت روي ستون فقرات خود خم شده است، ستون فقرات کاملاً به شکل يک نيم دايره درآمده و پيشاني و بخشي از صورت کشتي گير هم روي تشک خوابيده است. حالا مي توانم به روشني درک کنم که چگونه آن ديسک غيرعادي اتفاق افتاده است.

زماني نه چندان دور امکان چنداني براي نگريستن به نخاع وجود نداشت. بنابراين حرجي نبود بر کسي که اين ورزش افتخارآفرين را بي خطر بداند اما امروزه با روش هاي جديد مي توان به طور دقيق تصويري از نخاع و کانالي که در آن قرار گرفته به دست آورد و نتيجه اينکه يک متخصص مغز و اعصاب نمي تواند تحمل ديدن اجراي اين فنون افتخارآفرين بخصوص همين «پل» را داشته باشد. واقعيت اين است که استعداد افراد مختلف نسبت به ضايعات اين چنيني نخاع يکسان نيست. صدمه وارده به نخاع ضمن اينکه به شدت و نوع ضربه يا فشار وارد آمده ارتباط دارد به قطر کانال نخاعي يي که به ارث مي رسد هم ارتباط دارد، يعني در کسي که کانال نخاعي بسيار تنگي به ارث برده حتي يک بار اجراي اين فنون ممکن است باعث صدمات شديدي به نخاع شود که البته اين صدمات ممکن است اثرات خود را بلافاصله آشکار نکنند يا در يک پهلوان «قدر» و «چغر» چندان مورد توجه قرار نگيرند، اما احتمال اين صدمات بسيار بالاست و عوارض حاصل در بسياري از موارد غيرقابل برگشت هستند.

نخاع يا همان مغز حرام مثل يک طناب بسيار قطور در وسط چاهي که داخل ستون فقرات قرار گرفته و کانال نخاعي نام دارد، آويزان است و با هر حرکت شديد ستون فقرات به ديواره چاه برخورد مي کند. تنگي کانال نخاعي در واقع يعني تنگي همين چاه و کم شدن فاصله بين طناب و ديواره. در حرکاتي مثل «پل» نخاع روي خود پيچ خورده و به ديواره چاه فشرده مي شود. خطر ديگري که نخاع را تهديد مي کند فشار آمدن بر رگ هاي ريزي است که در سطح نخاع قرار دارند و هرکدام به بخش هايي از نخاع خون مي رسانند. اين فشردگي ممکن است باعث فشار بر اين رگ ها شده و نرسيدن خون به نخاع بالقوه ممکن است باعث سکته بخش هايي از نخاع شود.

با در نظر گرفتن اين موارد و اينکه بسياري از نورولوژيست ها و جراحان اعصاب تعداد زيادي از کشتي گيران را مي بينند که ضايعات نخاعي شديدي پيدا کرده اند، مي توان نتيجه گرفت که ورزش کشتي ورزش بالقوه خطرناکي است و حداقل کاري که مي توان براي کشتي گيران کرد اين است که قبل از اينکه کشتي را به صورت حرفه يي يا قهرماني برگزينند با اين خطرات آشنا شوند و ناآگاهانه دچار چنين عواقبي نشوند.

سال هاست که جامعه بين المللي متخصصان مغز و اعصاب جلوگيري از مسابقات مشت زني و مبارزه با مشت زني حرفه يي را از اهداف خود قرار داده است. در اين ميانه به نظر مي رسد ورزش کشتي مورد غفلت قرار گرفته باشد. در حالي که تفاوتي اصولي وجود ندارد. اگر بوکس مغز را هدف گرفته هدف کشتي نخاع است.

البته مخالفت با نظرات عمومي کار دشواري است بخصوص اگر اين ورزش جزء معدود ورزش هاي مدال آور کشور ما باشد. اما اگر متخصصان مغز و اعصاب هم وظيفه خود را در تببين اين خطرات به انجام نرسانند معلوم نيست چه کسي بايد اين کار را بکند. بخصوص در شرايطي که از يک سو با پيدايش روش هاي تصويربرداري جديد آسيب پذيري سيستم عصبي هر چه بيشتر روشن مي شود و از سوي ديگر تکنولوژي هاي سينمايي جديد به دنبال اثبات اين نکته هستند که گويي بدن آدميزاد پلاستيکي است که مي تواند ضربه هاي زيادي را تحمل کند و زنده بماند. و باز اينها همه در حالي است که معيارهاي سلامتي روز به روز پيشرفت مي کنند و حالا ديگر مردم مي خواهند علت هر درد و ضعفي را بدانند و مداوايش کنند- که البته حق طبيعي آنهاست.

بنده جرات آن را ندارم که توصيه کنم اين ورزش افتخارآفرين کلاً منسوخ شود ولي مي توانم بر دو نکته تاکيد کنم؛ اولاً اطلاع کشتي گيران از اين خطرها و ثانياً ضرورت تحقيقات آکادميک در مورد صدمات نخاعي کشتي گيران.

****

منبع : مقاله " کشتی و احتمال آسیب نخاعی " تهيه كننده : دکتر بابک زمانی-برگرفته از سايت http://t-varzesh.pib.ir

 

مقدمه و هدف :

ضايعه نخاعی به عنوان بيماری که روز به روز با گسترش زندگی ماشينی رو به افزايش است، توجه ويژه ای را می طلبد. اين ضايعه در اکثر موارد منجر به ناتوانی و معلوليت شديد شده و زندگی روزمره را شديدا" تحت تاثير قرار می دهد. گذشته از فاز حاد بيماری، که درمان های دارويی و مراقبت های بهداشتی ويژه ای را می طلبد ( اين دوره بخش کوچکی از پروسه بيماری شخص را در بر می گيرد) ، بقيه طول دوره زندگی شخص درمان های بازتوانی يا توانبخشی را شامل می شود. آموزش طرز قرار دادن ( در وضعيت های خوابيده، نشسته و ... ) استفاده از ويلچر، انجام مستقل مهارت های روزمره زندگی ( ADL ) آموزش مهارت های ارتباطی و اجتماعی ، آموزش فعاليتهای اوقات فراغت و از همه مهم تر، آموزش های شغلی و چگونگی اداره زندگی مستقل از برنامه های توانبخشی می باشند. در اين ميان کاردرمانی به عنوان محوری ترين رشته توانبخشی درگير با اين بيماران، نقش خويش را در پروسه توانبخشی با ارزيابی های مقدماتی و رو به جلو آغاز می نمايد. اين ارزيابی ها که از ملاقات اوليه آغاز و تا ترخيص بيمار ادامه می يابد. شامل ارزيابی وضعيت فيزيکی و وضعيت عملکردی می باشد. پس از ارزيابی های اوليه ، برنامه توانبخشی جهت بيماران در سه فاز حاد، فعال و توانبخشی گسترده صورت می گيرد.

مقاله حاضر با بررسی مشکلات بيماران ضايعه نخاعی از نظر عملکردی، اجتماعی و ارتباطی، سعی در معرفی روش های توانبخشی و بازتوانی اين بيماران دارد.

****

منبع : مقاله " کاردرمانی در ضايعات نخاعی " - احمدرضا جعفری- دومين کنگره ضايعات نخاعی ايران 7-6 اسفند ماه 1381 - دانشگاه شاهد- دانشکده پزشکی


این کارت بایدحاوی مطالب زیرباشد:

اتونومیک دیس رفلکسی درافرادنخاعی با ضایعات بالای T6 رخ می دهدومی تواند به علت افزایش فشارخون ،عامل تهدیدکننده ای برای زندگی این افرادمحسوب شود.

علائم: سردردضربانی،برافروختگی پوست و تعریق بالای سطح ضایعه، تاری دید،گرفتگی بینی، دانه دانه شدن پوست ، تهوع، و بالا رفتن فشارخون.

علل: پرشدن مثانه و روده، عفونت ، یبوست،زخم های پوستی،دردهای حاصل ازآسیب های واردشده به سطوح زیرضایعه ( مانندشکستگی استخوانها یا بریدگی ها)، تنگ بودن لباسها، معاینات وآزمایشات پزشکی(مانندسیستوسکوپی ،معاینات دستگاه جنسی) ، رشدناخن انگشتان پاها ونفوذآن درعضله یا هرگونه محرک دردناک درپائین سطح ضایعه.

درمان

1- بیمارراصاف بنشانید: با افزایش فشارخون مقابله کنید.
2- عامل راحذف کنید: عامل مضری که درپائین سطح آسیب وجودداردرا جستجو کنید.مثل: سونداژ، فشارحاصل ازانباشتگی (ادرار ومدفوع) رابررسی کنید، وضعیت بدن رابرای رهائی ازفشار تغییردهید.
3- افزایش فشارخون سیستولیک(بالاتراز150) را درمان کنید
4- داروهای مصرفی:از چسب نیتروگلیسیرین استفاده کنید:باید 2.5 تا 5 سانتیمتر به مدت 2 ساعت روی پوست قرارداده شود.اگرفشارخون ثابت شدمی توانیدآنرا بردارید.اگرضرورت داشت می توانیددوباره ازآن استفاده کنیدیا کپسولهای 10 میلی گرمی نیفدیپین (Nifedipine) (نوع با اثرتسکین فوری) تهیه کنید. درصورت ضرورت امکان دارد هر20 تا 30 دقیقه نیازبه تکرارداشته باشد.ازداروهای زیرزبانی که باعث کاهش ناگهانی فشارخون می شوندپرهیزکنید.داروهای ضد حساسیتی که به صورت داخل وریدی به عنوان یکی ازعوامل ثانویه در دستگاههای بازبینی مورداستفاده قرارمی گیرند.
5- کاهش فشارخون را با خواباندن افرادوبالابردن پاها درمان کنید.
6- برای جلوگیری از تشدیدAD با استفاده بی حس کننده محرکهای زیان آور را حذف نمائید.
7- بعداز برطرف شدن حمله AD،علائم و فشارخون را حداقل به مدت 2 ساعت کنترل کنید.
8- اگرپاسخ به درمان رضایت بخش نباشد یا علت AD مشخص نشده باشد، بیمارباید بستری گردد. AD می تواندمنجربه حملات تشنجی،سکته یا مرگ شود.

****


منبع: مقاله "کارت هشدار اتونومیک دیس رفلکسی برای افرادنخاعی T6 " –تهیه کننده: الگوی مرکزضایعات نخاعی بیرمنگهام –دانشگاه آلاباما مترجم: مهندس عباس كاشي - (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان - شهریور ماه 1388 - برگرفته از سایت: http://www.spinalcord.uab.edu


فهرست مطالب


مقدمه
منابع اطلاعات وروشهاي استفاده
تجزيه وتحليل نتايج
-سن و جنسيت
-وضعيت اشتغال
-آموزشهاي كسب شده
-مسايل نژادي و قومي
-دلايل استفاده ازاينترنت
نتيجه گيري
منابع

مقدمه


فن آوری های رایانه اي و اینترنت مي توانند توانائي عجيب وقابل توجهي رابراي افراد مبتلا به ناتوانی و بهبود زندگی و افزایش استقلال آنان ايجاد كنند .امروزه آن دسته ازافرادی که درخروج از منزل مشکل دارند ، حالا می توانند با استفاده از اینترنت به مغازه ها ، فروشگاههاي لوازم و وسائل وار دشوند ، يا درمورد سئوالات پزشکی خود تحقیق کنند ، همچنين درمقوله هاي مختلف روزمره زندگي شركت نمایند ، ازطرفي مي توانند با دوستان خودارتباط برقرارکرده ویا با دوستان جدیدی آشنا شوند . افراد نابینا که درگذشته ، ماهها یا سالها برای اطلاعات موردنیاز خود وتهیه آنها به شکل " خط بریل " یا نوارهای صوتی انتظارمی کشند ، امروزه می توانند همانند افراد سالم به اطلاعات خبری ، مقالات مجلات ، گزارشات و اطلاعات مربوط به محصولات وغیره دستیابی پیدا کنند. درحال حاضرکسانی که دربه دست گرفتن قلم یا کاربا صفحه کلید مشکل دارند قادرند با استفاده از جدیدترین نرم افزارهای تشخیص صدا کارهايي مثل نوشتن ، رسیدگی به صورت حساب ها یا انجام امور روزانه خود را به خوبي انجام دهند. فن آوری های جدید واقعا" ستودنی هستند ، اما همانطورکه این گزارش به روشنی مشخص کرده ، با وجود انقلاب رایانه طیف خيلي وسیعی ازافراد ناتوان هنوز هم نتوانسته اند ازآن بهره مند شوند .

درحال حاضر تنها یک چهارم ازافرادناتوان رایانه دارند و فقط یک دهم آنان ازاینترنت استفاده می کنند. افراد ناتواني كه سن آنها بالاتر است وکسانی که درآمد کافی نداشته یا سطح تحصیلات پايینی دارند ، کمتر می توانند از مزایای فن آوری های جدید بهره مند شوند.


دراين خصوص براي انجام يك بررسي ومطالعه جديد ، يك محدوده وسيع تحت پوشش قرارگرفته شده ، ( توسط اداره اطلاعات و ارتباطات دور كشور، درسال 1999) به طوري كه تفاوتهاي قومي ون‍ژادي براي دسترسي به فن آوريهاي الكترونيكي درايالات متحده مستندسازي شوند. گزارش ارائه شده كه با استفاده ازبررسي داده هاي آنها تهيه شده ، نشان مي دهد كه تفاوت دراستفاده ازرايانه و اينترنت براساس وضعيت ناتواني نيز به اندازه مسائل نژادي و قومي قابل توجه است .

منبع اطلاعات و روشهاي مورد استفاده


هم اكنون بررسي جمعيت تحت مطالعه (CPS) از لحاظ ملي برروي50000 خانوار ايالات متحده وبه صورت يك تحقيق ماهانه انجام مي شود. دراين بررسي كه به وسيله اداره آماروسرشماري كشور وبراي دفتر آمار كار ونيروي انساني انجام شده ، تمركز پرسشنامه هاي CPS برروي وضعيت اشتغال ودرآمد خانوار بوده است . نمونه مذكور شامل 8 صفحه ، به همراه يك صفحه جديد است كه هرماهه به جريان مي افتد.خانوارها طي 4 ماه متوالي 8 بارمصاحبه مي شوند و بعداز 8 ماه وقفه ، مجددا" در طول 4 ماه تقويمي سال بعد به همان شكل مصاحبه مي گردند.

پرسشنامه هاي تكميل شده همزمان با تحقيق اصلي كه هرماه انجام مي شود ، مورداستفاده قرارمي گيرند .

بررسي هاي ارائه شده براساس اطلاعات دوسري از پرسشنامه ها ازاين قرارند:

بررسي هاي تكميلي درمورد استفاده ازرايانه واينترنت (سال 1998 )، كه در دسامبر همان سال انجام شده و تحقيقات آماري سالانه ( سال 1999) كه سه ماه بعد ازتحقيقات قبلي ودرماه مارس صورت گرفت .

بررسي تكميلي درخصوص استفاده ازاينترنت ورايانه ، حاوي سووالاتي درمورد وجود رايانه درخانوارها و دسترسي آنها به اينترنت وهمچنين سئوالاتي در خصوص استفاده هاي خاص از اينترنت به وسيله اعضاي خانواده مي باشد . اين تحقيق انجام شد تا اداره اطلاعات وارتباطات ازراه دور ( NTIA ) از آن به عنوان ابزاري براي بررسي درمورد ميزان نفوذ فن آوري رايانه در عموم جامعه استفاده نمايد . بررسي هاي NTIA نشان داد كه با توجه به عواملي مانند درآمد خانواده ، ن‍ژاد و قوميت و ميزان سطح تحصيلات ، تفاوت زيادي دردسترسي به رايانه واينترنت وجوددارد.

مسئله ناتواني درگزارش NTIA ذكرنشده است ، چراكه فرمهاي متمم براي ارزيابي استفاده از رايانه و اينترنت درميان افراد مبتلا به ناتواني طراحي نشده بود. نه تنها هيچ پرسشنامه اي درمورد وضعيت ناتواني در تحقيقات تكميلي درخواست نشده بود ، بلكه براساس تحقيق اصلي كه بطورماهانه انجام مي شد ، هيچ راه مفيدي نيز براي تشخيص افراد عادي وناتوان در نمونه كلي وجودنداشت .

اما برخلاف تحقيق ماهانه ، در تحقيق متمم آماري مارس يك سئوال كلي و مجزا درمورد ناتواني وكاركردن افرادمطرح شده است . ازپاسخ دهندگان سئوال مي شد كه : آيا كسي درخانواده آنان مشكل پزشكي يا ناتواني داردكه مانع ازكاركردن او شود يا مشكل او طوري باشد كه در نوع يا مقداركاري كه آنان مي توانند انجام دهند محدوديت ايجادكند. اين سئوال يك روش منطقي براي شناسائي افرادي از نمونه بود كه حداقل 15 سال از سني كه آنها درتوانائي انجام كارهاي خود محدوديت پيدا كرده بودند، مي گذشت." ناتواني در انجام كاركردن" يك تعريف ظريف تر و گيج كننده تري نسبت به محدوديت فعاليت يا محدوديت عملكرد دارد، از سوي ديگر اين ناتواني تاحدي اعتبارافراد فاقد سابقه كار و آن دسته از افراد مسن تري كه مدت طولاني ازبازنشستگي آنان مي گذرد، را درهاله اي از ترديد قرارمي دهد.

به دليل ماهيت جغرافيائي CPS ، امكان ارتباط دادن داده هاي هردو تحقيق تكميلي ذكرشده در بالا وجود دارد. از 8 صفحه مصاحبه دسامبر 1998 ، بعداز دوم مارس ، دو صفحه مجددا" مصاحبه شد. به همين دليل اين امكان فراهم شد كه درمورد يك چهارم ازنمونه ، منهاي كساني كه پاسخ نداده بودند ، بتوان وضعيت ناتواني انجام كار را دركساني كه از رايانه و اينترنت استفاده مي كردند و بطور مجزا ارزيابي شده بودند ، را بدست آورد.

غيراز كل 122935 گزارش ، براي كل تحقيق تكميلي رايانه /اينترنت ،ازدوصفحه اي كه درهردو تحقيق تكميل شد ، تعداد 30128 گزارش بدست آمد. در9/91 % موارد اين امكان وجودداشت كه داده ها ي حاصل ازهردو تحقيق متمم با هم تلفيق شوند، بقيه آنها يعني 4/8 % ( 2522 گزارش) به خاطر فقدان اطلاعات مربوط به ناتواني كاردرنظرگرفته نشده اند. صرفا" عدم پاسخ ، يكي از دلايل ازدست دادن اطلاعات است . دليل ديگراين است كه CPS تحقيقي مي باشد كه جداازخودخانواده درموردخانوارهامطرح است ، ودرآن هيچ تلاشي براي تقابل مجدد اعضاي خانواده هاي شركت كننده در مصاحبه ها انجام نمي شود .اعضاي جديد خانوارها كه مصاحبه مي شدند ، بدون هيچ اطلاعاتي در موردوضعيت ناتواني اشخاص مورد نظر، ما را ترك مي كردند.

نمونه تلفيق شده كه دراين بررسي مورداستفاده قرارگرفته ، تعداد 27606 گزارش ، يا 5/22% ازكل نمونه متمم رايانه /اينترنت راشامل مي شد. برخي از2196 گزارش ارائه شده توسط افراد به عنوان داشتن ناتواني كاركردن شناخته شده اند. كاهش نمونه تا حدزيادي باعث ازبين رفتن قدرت تجزيه وتحليل دقيق تر عادات استفاده از رايانه واينترنت توسط افراد ناتوان مي شود، اما اين مقدارنمونه براي ارائه مقايسه داشتن رايانه واستفاده ازاينترنت درميان جمعيت گسترده با يا بدون ناتواني انجام كار كافي است .


در اين گزارش به منظورارزيابي استفاده ازرايانه واينترنت دربين گروههاي مختلف نژادي و قوميتي ، از مطالعه NTIA كه از خانواربه عنوان واحد بررسي استفاده نموده ، پيروي شده است.در طبقه بندي ن‍ژاد و قوميت خانوارها، ابتدا پاسخ دهندگان درفهرست تحقيق ليست شدند، كه معمولا" نام شخصي كه مالك يا اجاره كننده خانه بوده قيد شده است. اما برخلاف تجزيه وتحليل NTIA، دراين گزارش تفاوت بين طبقه بندي نژادي و اصالت اسپانيولي حفظ شده است . به عبارت ديگر يك خانوار كه خودرا بصورت تيره پوست ( (در پاسخ به سئوال درمورد نژاد) وبا اصالت اسپانيائي ( درپاسخ به يك سئوال مجزا درمورد قوميت )معرفي مي كند در طبقه بندي نژادي درفهرست افريقائي امريكائي وهمچنين درطبقه بندي قومي درفهرست اسپانيائي قرارمي گيرد.

براي بعضي ازخانوارها يعني 8/21% يعني 10480 خانوار از48070 خانواري كه درتحقيق متمم استفاده ازرايانه واينترنت مصاحبه شده بودند ، متمم هاي آماري حاوي گزارشاتي براي تمامي اعضاي خانوارها درنظرگرفته شد. تنها خانوارهاي مذكور، كه اطلاعات ناتوان بودن درانجام كارها را كامل كرده بودند ، درتجزيه وتحليل ها موردتوجه قرارگرفتند.

با توجه به تنوع سني ، جنس و زمينه هاي نژادي ، عدم نتيجه گيري در تحقيقات مشاهده شده است. احتمال تغييرمحل سكونت يك خانواده وايجاد يك وقفه سه ماهه بين مصاحبه ها نيز احتمالا" باعث تغييردرويژگي هاي مذكورگرديد. به منظوركاهش اثرات ناشي ازفقدان اطلاعات ( همچنين براي منظوركردن صفحات از دست رفته )، گزارشات فردي درنمونه تلفيق شده موردسنجش مجدد قرارگرفتند تا برآوردهاي جمعيتي براي كل نمونه در 60 خانه ي جداول مربوط به سن – جنس – نژاد ( 15 رديف براي سن ، 2 رديف براي جنس و 2 رديف براي نژاد – سياه و ساير نژادها ) درج گردد.

دربررسي خانوارها ، ( براساس سنجش اصلي خانوارها ) با توجه به سن ، جنس ونژاد اولين پاسخ دهندگان مندرج در فهرست تحقيق ارزيابي مجدد شدند. براي اين بررسي 40 خانه سن – جنس – نژاد براي طبقه بنديهاي بعدي مورداستفاده قرارگرفتند ، تعداد خانه هاي مربوط به سن تا 10 خانه كاهش داده شد ، بطوري كه خانوارهاي اندكي با عنوان اشخاص زير 20 سال همگي به يك خانه سني ارسال شدند.

ازآنجائي كه برآوردها دراين گزارش براساس يك نمونه ازجمعيت ارائه شده اند، درمعرض خطاي نمونه برداري قراردارند. تخمين خطاهاي نمونه برداري با استفاده از فرمولهاي ارائه شده توسط اداره آمارو سرشماري ( اداره آمار،سال 1999) محاسبه شده است. درجدول داده ها ، با قابليت اطمينان پائين ( خطاي استاندارد بزرگتراز 30 درصد برآوردشده) با ستاره علامت گذاري شده اند. تمام مقايسه ها ي ذكر شده دراين متن ازنظر ارزش آماري آزمايش شده اند ، مگراينكه عليرغم آنچه بيان شد ، آنها در95 درصد سطح اعتماد يا بيشتر( (p < .5 قرارداشته باشند.

تجزيه و تحليل نتايج


ازبين 20.9 ميليون نفر آمريكايي كه سن آنها بالاتراز 15 سال بوده وتوانايي انجام كارراندارند ( به تعريفي كه در بالا توجه كنيد ) ، 5 ميليون نفردرمنزل خود رايانه دارند.( جدول A) . كمترازنيمي ازاين گروه ، يعني 2.4 ميليون نفر، ازطريق رايانه هاي خانگي خودبه اينترنت دسترسي دارند، بدون درنظرگرفتن اينكه آنها ازمزاياي آن بهره مندمي شوند ياخير. درواقع تعداد 1.5 ميليون نفراز افراد مبتلا به ناتواني ، از اينترنت تنها درمنزل و 2.1 ميليون نفر ازآنها ازاينترنت هم درمنزل و هم ازطريق رايانه هاي ساير جاها ازاينترنت استفاده مي كنند.

همانطوركه درشكل 1 نشان داده شده ، افرادمبتلا به ناتواني كمترازنصف افرادسالم درمنزل به رايانه دسترسي دارند.(23.9 درمقابل 51.7). اين تفاوت دسترسي به اينترنت حتي بيشترازاينها ممكن است باشد. امكان اتصال به اينترنت براي افرادسالم تقريبا" سه برابرافراد ناتوان مي باشد.( 31.1 دربرابر 11.4درصد).

بطوركلي ميزان استفاده ازاينترنت توسط افرادمبتلابه ناتواني ازهرطريقي اعم از رايانه خانگي يا درمحل كاريا تحصيل يا كتابخانه نسبت به افرادسالم تفاوت زيادي دارد. تنها يك دهم ( 9.9 درصد ) افراد دچار ناتواني به اينترنت وصل مي شوند،‌ درحالي كه اين رقم براي افراد سالم چهاردهم ( 38.1 درصد ) است . ازنظر"استفاده ازاينترنت درمنزل" 7.2 درصد افراد ناتوان دربرابر25.9 درصد افراد سالم به اينترنت وصل مي شوند. ازلحاظ استفاده ازاينترنت در خارج از منزل ، تعداد افراد ناتوان درمقايسه با افراد سالم خيلي كمتر است ، كه البته دليل آن تا حدي به اين موضوع برمي گردد كه بسياري از افراد ناتون مشغول به كار نيستند .بطوركلي تنها 3.9 درصد ازافرادمبتلا به ناتواني درخارج ازمنزل به اينترنت وصل مي شوند ، كه اين مقدار براي افراد سالم 20.6 درصد است

سن و جنسيت

با وجود اينكه جمعيت افراد ناتوان ازنظرسني بطورقابل توجهي بالاتر است ، و احتمال استفاده از فن آوريهاي جديد با افزايش سن كمترمي شود ، اما درتفاوتهاي ذكر شده در بالا موضوع اختلافات سني منظور نشده است . همانطوركه در شكل 2 نشان داده شده ، اين تفاوت مهم به مسئله ميزان مالكيت رايانه ، دسترسي به اينترنت و استفاده ازاينترنت براي هردو گروه ناتوان وسالم درجمعيتي با رده سني غيرسالخورده ( 15 تا 64 سال ) و سالخورده ( بالاتر از 65 سال ) مربوط بوده است .


فقط يك سوم ( يعني 32.6درصد) از افراد غيرسالخورده كه توانايي انجام كارندارند ، در منزل خود رايانه دارند، در حالي كه اين رقم براي افراد سالم بيشتراز50 درصد ( 55.6درصد ) است . به همين ترتيب تنها نيمي ازافراد ناتوان كه رايانه دارند، مي توانند به اينترنت دسترسي داشته باشند ، يعني 15.8 درصد از جمعيت افراد ناتوان . در مقايسه با آن ، نسبت افراد سالم دراين مورد 33.9 درصد است . همچنين نسبت استفاده ازاينترنت تقريبا" 3 به 1 است يعني 42.3 درصد افراد بدون ناتواني دربرابر تنها 15.1 درصد افراد مبتلا به ناتواني .

دربين افراد سالخورده ، تنها يك چهارم ( 25.3 درصد ) افراد بدون ناتواني داراي رايانه هستند ، اما تنها بخش كوچكي از افراد داراي ناتواني يعني يك دهم ( 10.6 درصد ) افراد سالم رايانه دارند. دسترسي به اينترنت براي حدود نيمي از دارندگان رايانه درهرگروهي امكان پذير است ( 12.3 درصد افراد سالم و 4.7 درصد افراد مبتلا به ناتواني ) . باوجود اينكه استفاده واقعي از اينترنت در بين افراد سالخورده كمتر است ، ‌اما اين تعداد براي افراد فاقد ناتواني ( 8.9 درصد ) خيلي بيشتراز افرادداراي ناتواني ( 2.2 درصد) است .

با يك نگاه آماري كلي به جمعيت مذكور اختلاف قابل توجهي ازنظرجنسيت درمالكيت رايانه و استفاده ازرايانه وجودندارد، اما به شكل تعجب آوري ميزان آنها كمتر است . تنها بيشتر ازنيمي از( 51.6 درصد ) مردان و فقط كمتر از نيمي (48.7 درصد ) اززنان در منزل به رايانه دسترسي دارند ، همچنين يك سوم ( 33.3 درصد) از مردان و فقط كمترازيك سوم ( 30.5 درصد ) اززنان از اينترنت استفاده مي نمايند. دربين جمعيتي كه قادر به انجام كار نيستند، ازنظرآماري تفاوت قابل توجهي بين دو جنس مرد وزن وجود ندارد( جدول B)

.تفاوت هاي بين افراد ناتوان و سالم زياد و اما اين تفاوت بين دوجنس قابل توجه مي باشد. براي مثال 24.9 درصدمردان مبتلا به ناتواني داراي رايانه هستند ، درحالي كه 53.2 درصد مردان سالم رايانه دارند . همچنين 23 درصد زنان مبتلا به ناتواني رايانه دارند ودربرابرآن، 50.3 درصد مردان سالم داراي رايانه هستند.

وضعيت اشتغال

افرادي كه به سن اشتغال رسيده اند ، با داشتن يك شغل قادرخواهندبود نسبت به خريد رايانه اقدام كنند. اغلب دسترسي به رايانه واينترنت درمحل هاي كارنيزفراهم مي شود ، وبه موازات آن آموزش در مورد نحوه استفاده ازآنها هم انجام مي شود. بنابراين جاي تعجب نيست كه كليه افراد اعم ازكساني كه مي توانند با رايانه كار كنندويا كساني كه قادربه كاربه آن نيستند ، درصورت شاغل شدن ، به احتمال زياد قادرخواهند بود به رايانه و اينترنت دسترسي داشته باشند . (شكل 3 و جدول B ).

اما افراد داراي ناتواني حتي موقعي كه شاغل هم باشند ، دسترسي آنها به فن آوريهاي جديد بطورقابل توجهي كمتراست . درميان افرادشاغل داراي ناتواني ، 42.6 درصد رايانه دارند ، 26.4 درصد ازاينترنت استفاده مي كنند، كه درمقايسه باآنها 56.9 درصدافراد سالم رايانه دارند و 44 درصد آنان ازاينترنت استفاد ه مي كنند. بطوركلي اين ميزانها دربين افراد فاقد شغل بطورقابل ملاحظه اي كمتراست . بطوري كه تنها سه دهم

( 28.9درصد) ازافرادناتوان رايانه دارند و درحدود يك دهم ( 10.8 درصد) ازاينترنت استفاده مي نمايند.

آموزش هاي كسب شده

كساني كه به خوبي آموزش ديده اند ، بدون توجه به منابع مالي ، نيازبه خريد و استفاده ازفن آوري رايانه به احتمال زياد داراي مهارت هاي بيشتري هستند . اما عليرغم سطح آموزش هاي كسب شده ،‌افراد مبتلا به ناتواني ازلحاظ ميزان هاي مربوط به مالكيت رايانه و استفاده ازاينترنت نسبت به همسانان خودكه فاقدناتواني هستند ، به مراتب درسطح پايين تري قراردارند.( شكل 4 ) .

تنها يك هشتم ( 12.7 درصد ) ازافراد مبتلا به ناتواني كه ازدبيرستان فارغ التحصيل شده اند، رايانه داشته اند. اين رقم با يك سوم ( 34.5 درصد ) افرادي كه ازدبيرستان فارغ التحصيل نشده اند و فاقد ناتواني هستند و تقريبا"با نيمي از ( 46.5 درصد ) از فارغ التحصيلان دانشگاهي كه داراي ناتواني هستند ، و با سه چهارم ( 73.4 درصد ) فارغ التحصيلاني كه ناتواني ندارند ، مقايسه مي شود.

واقعيت اين است كه تنها 2.4 درصد افرادداراي ناتواني كه ازدبيرستان ديپلم نگرفته اند ، ازاينترنت استفاده مي كنند. اما آن دسته ازافرادي كه فاقد ناتواني هستند ، تقريبا" 10 برابر به اينترنت وصل مي شوند ، ( 22.5 درصد ). تعداد كساني كه ناتواني دارند وداراي مدرك دانشگاهي هستند ، بيشتراست . ( 30.2 درصد ) . اما حتي احتمال استفاده از اينترنت ، در گروه آخر نسبت به فارغ التحصيلان بدون ناتواني كمترازنصف و نسبت به كساني است كه از اينترنت استفاده مي كنند تقريبا" دوسوم ( 63.9 درصد ) است .

درآمدخانوار

درآمد نيمي ازافرادي كه توانايي انجام كارندارند ( 50.3 درصد ) ، زير 20000$ درسال است . براي اين گروه، خريد رايانه و پرداخت هزينه هاي ماهانه شركتهاي خدمات اينترنت نسبت به هزينه نيازهاي اساسي زندگي ،‌ يك هزينه بي خود به نظر مي رسد. درهرحال تعداد افراد كم درآمدي كه رايانه دارند، اعم از ناتوان و سالم ، نسبت به كساني كه ازنظر مالي درسطح خوبي هستند ، خيلي كمتراست .( شكل 5 )

درهردوگروه ، تعداد افراد داراي ناتواني كه رايانه دارند، به طورقابل ملاحظه اي كمتراست . اين ميزان درگروه افراد كم درآمد نصف ( 11 درصد دربرابر 22.2 درصد ) ، و براي گروه با درآمد بالا دوسوم ( 40 درصد دربرابر61.2 درصد ) مي باشد. ميزان استفاده ازاينترنت دربين گروه كم درآمد يك چهارم ( 4.9 درصد براي افراد داراي ناتواني دربرابر 19 درصد افراد فاقد ناتواني ) و براي گروه پردرآمد ( 16.6 درصد دربرابر 45.2 درصد ) درست بيش ازيك سوم است .

مسايل ن‍‍ژادي و قومي

جدول C و شكل 6 وضعيت آماري افراد ازنظر مالكيت رايانه درمنزل و دسترسي به اينترنت رابرحسب گروه هاي نژادي و قومي نشان مي دهد.(به منبع اطلاعات و جزئيات روشهاي تقسيم بندي نژادي وقومي توجه نماييد ) . خانوارها برحسب ناتواني درانجام كار گروه بندي شده اند . اگر يك نفر ازاعضاي خانواده يا بيشتر براي كاركردن ناتواني داشته باشند ، جزو خانوارناتوان طبقه بندي مي شوند.

درهرگروه نژادي وقومي ،‌ميزان مالكيت رايانه درهرزمان كه فرد ناتواني درخانواده اي وجوددارد ، خيلي كمتراززمانهايي است كه ناتواني وجودندارد. 4 دربين خانواده هاي سفيد پوست ، آنهايي كه فردناتوان دارند، تقريبا" به اندازه نصف خانواده هايي كه فردناتوان ندارند ، ازداشتن رايانه بهره مندهستند. ( 26.3 درصد در برابر 50.2 درصد ) . دربين خانوارهاي آمريكايي افريقايي تنها يك دهم (‌10.7 درصد ) از خانوارهاي داراي افراد ناتوان رايانه دارند ، و درمقايسه با آنها تنها يك چهارم ( 26.3 درصد) از خانوارهايي كه افراد ناتوان ندارند ،‌ داراي رايانه هستند. حدود 37.8 درصد از خانواده هاي آسيايي ها و جزيره نشينان اقيانوس آرام ( اقيانوسيه ) كه فردناتوان دارند داراي رايانه هستند ، درمقايسه باآنها تنها 56.9 درصد ازخانوارهايي كه افراد ناتوان ندارند ،‌ داراي رايانه مي باشند. ودربين خانوارهاي اسپانيايي ، 19 درصد از خانواده هايي كه فردناتوان دارند، داراي رايانه هستند و درمقابل، 32.7 درصد خانواده هاي بدون فرد ناتوان رايانه دارند.

همچنين درخصوص دسترسي به اينترنت تفاوت زيادي بين گروههاي نژادي مختلف وجوددارد. دراين زمينه خانوارهايي كه داراي اعضاي ناتوان هستند و به اينترنت وصل مي شوند تقريبا" نصف خانوارهايي مي باشند،كه فردناتوان ندارند.( درموردخانوارهاي سفيد پوست 13.3 درصد دربرابر30.7 درصد ، درمورد خانواده هاي سياه پوست 4.8 درصد دربرابر 11.4 درصد ، درمورد خانوارهاي آسيايي واقيانوسيه ، 19.7 درصد دربرابر 35.9 درصد ) .

دربين آن دسته از خانواده هايي كه اعضاي آنها فاقد توانايي كارهستند ، تفاوت درمقادير آماري بين گروههاي نژادي و قومي چندان قابل توجه نيستند. اما برخي تفاوت ها مهم مي باشند و بايد مورد اشاره قراربگيرند. در بين خانواده هايي كه فرد ناتواني با عدم توانايي انجام كاردارند ،‌خانواده هاي آمريكايي افريقايي خيلي كمتر از خانواده هاي سفيدپوست رايانه داشته ( 10.7 درصد دربرابر 26.8 درصد ) درنتيجه دسترسي آنها هم به اينترنت هم كمتر است ( 4.8 دربرابر 13.3 درصد ) .

دلايل استفاده از اينترنت

رايج ترين عللي كه افراد مبتلا به ناتواني درخصوص علت استفاده ازاينترنت بيان مي كنند، ارسال ودريافت ايميل يا پست الكترونيكي ( 4/1 ميليون نفر يا 1/67% از 1/2 ميليون نفري كه از اينترنت استفاده مي كنند) و جستجوي اطلاعات ( 3/1 ميليون ، يا 8/62 % ؛ جدول D را ملاحظه نمائيد ) است . همچنين افراد عادي يعني بدون ناتواني درخصوص استفاده از اينترنت دو دليل مهم را بيان مي كنند . چهاردهم ( 39 %) ازكاربران اينترنت ، به دنبال مطالعه اخبارروز و كنترل پيش بيني وضع هوا هستند يا به دنبال اطلاع ازنتايج مسابقات ورزشي هستند. سه دهم آنها ( 3/29%) ازدوره هاي آموزشي يا منابع به روزشده براي كمك به كارهاي تحصيلي خود استفاده مي كنند. يك چهارم (2/26%) ازكاربران اينترنت كه مبتلا به ناتواني هستند براي انجام كارهاي شغلي خود استفاده مي كنند ، كه بطورقابل ملاحظه اي كمتر از 1/43% كاربران بدون ناتواني هستند كه به احتمال زياد داراي شغل مي باشند . يك ششم كاربران هم (17 % ) ازاينترنت براي خريد ، پرداخت صورتحساب ها ، يا فعاليت هاي تجاري و 9/15 % نيز براي انجام فرصتهاي شغلي خوداستفاده مي كنند.

نتيجه گيري

افراد مبتلا به ناتواني شايد تنها بخشي ازجامعه باشند كه بيشترآنها نياز به استفاده ازعصر فن آوريهاي الكترونيكي دارند . تاكنون آنان ازنظراستفاده ازتكنولو‍ژيهاي مذكور در سطح پائيني قراردارند. بنابراين شناخت مزاياي بالقوه رايانه واينترنت براي جامعه افرادناتوان راهي طولاني درپيش روي دارد.

بطوركلي مشكل بزرگي كه وجوددارد ، دسترسي به اين فن آوري ها است . بسياري از افراد ناتوان مشكل مالي دارند و استطاعت چنداني براي تهيه يك رايانه مناسب ، استفاده ازاينترنت و نرم افزارهاي خاصي كه با نيازهاي آنان سازگاري داشته باشند ، و همچنين پرداخت هزينه هاي ماهانه اي كه استفاده ازاينترنت به آنان تحميل مي كند را ندارند. خيلي ازافراد داراي ناتواني ، اعم از پير وجوان ، ازمزاياي بالقوه اين فن آوري آگاهي نداشته ، وبه خصوص آنان بايد بدانندكه يك رايانه واتصال به اينترنت ، نه تنها يك اسباب بازي نيست ، بلكه ابزاري مهم براي دستيابي به استقلال و وصل شدن به جامعه مي تواند محسوب شود.

تامين اشتراك هاي كم هزينه ، يا اشتراك هاي رايگان طولاني مدت براي استفاده از خدمات اينترنتي مي تواند به افراد ناتوان كمك كنند تا اين فن آوري ها بيشترازپيش براي آنان قابل استفاده باشند . با تامين اين نوع تسهيلات كاربران به سادگي مشترك مي شوند ، درنتيجه افرادي كه با اين فن آوريها احساس راحتي چنداني نمي كنند ، به استفاده ازآن تشويق مي شوند .همچنين به افراد مبتلا به ناتواني كمك خواهدشد تا درقبال استفاده از اينترنت مخالفت نكنند. اما بديهي است كه قبل ازانجام يك برنامه ريزي مناسب براي رفع موانع دسترسي ، به موازات تامين و پشتيباني كارهاي سخت افزاري و نرم افزاري و به منظور شناخت مزاياي اين فن آوري ، يك برنامه آموزشي منسجم نيز مورد نياز مي باشد كه دراين گزارش مشخص گرديده است .

****

منبع : مقاله " کاربرد رایانه و اینترنت براي افراد ناتوان " نويسنده : استفان كي - انستيتو بهداشت و سالمندي -دانشگاه كاليفرنيا -ترجمه : مهندس عباس كاشي - انتشار : مركز ضايعات نخاعي -ارديبهشت 1390

Page 9 of 23

ورود به سایتبازدید از سایت

Visitors
40
Articles
281
Web Links
3
Articles View Hits
172940

حاضرین در سایت

We have 14 guests and no members online