مقالات فارسی

مقالات فارسی (243)

 


 این آزمون معمولاً در کودکان برای بررسی مثانه وسیستم ادراری تحتانی با استفاده ازاشعه ایکس و فلوروسکوپی وماده حاجب انجام می شود.

رادیوگرافی یک آزمون پزشکی غیرتهاجمی است که به پزشک درتشخیص ودرمان بیماریها کمک می کند.تصویر به دست آمده با اشعه ایکس،مستلزم درمعرض تابش قرار دادن یک قسمت از بدن به میزان کمی ازتابش یونیزان برای تولید تصاویر داخل بدن است.اشعه ایکس قدیمی ترین ومعمول ترین روش تصویربرداری پزشکی است.


فلوروسکوپی رویت اندام های داخلی در حال حرکت را امکان پذیر می سازد.هنگام پروخالی شدن مثانه رادیولوژیست با استفاده ازفلوروسکوپی قادر به دیدن وارزیابی آناتومی وعملکرد مثانه ودستگاه ادراری تحتانی می باشد.

برخی از موارد کاربرد معمول این روش کدامند؟

آزمون VCUG رادیولوژیست،پزشک متخصص آموزش دیده درامر نظارت وتفسیر آزمون های رادیولوژی ،را در جهت نمایان ساختن آب نرمالی های مربوط به جریان ادرار دستگاه ادراری یاری می دهد.این آزمون اغلب بعدازعفونت دستگاه ادراری برای تعیین شرایط وتشخیص بیماریهایی ازقبیل رفلاکس مثانه به حالب(VU)درخواست می شود.


رفلاکس VU:ادرار تولید شده درکلیه از طریق حالب ها به مثانه می رود.موقع پرشدن مثانه یک مکانیسم دریچه ای ازبرگشت ادرار به بالا وداخل کلیه ها جلوگیری می کند.ادرار مثانه رااز طریق مجرای ادراری ترک کرده ودر طول ادرار کردن ازبدن حذف می شود.


دربرخی از کودکان ، آبنرمالی واقع در دریچه یا حالب اجازه بازگشت جریان ،به ادرار می دهد؛درموارد خفیف ادرار به قسمت تحتانی حالب باز میگردد ودر موارد شدید ادرار به کلیه برگشت داده می شود وباعث متورم شدن آن یعنی هیدرونفروز می شود.معمولاً این شرایط حالت مادرزادی دارند.موارد دیگری که باعث رفلاکس می شوند شامل؛انسداد مثانه،تخلیه ناکامل مثانه،عفونت های دستگاه ادراری، ادرار غیر طبیعی همراه بافشار بالای داخل مثانه،عفونت دستگاه ادراری ممکن است تنها علایم این بیماری باشد.

من چگونه برای VCUG آماده شوم؟

اگر بیمار ازداروی خاص استفاده می کند ویا به ماده حاجب حساسیت دارد ،پزشک را در جریان قرار دهید.همچنین پزشک رادر جریان بیماریهای اخیر ویا شرایط پزشکی ودرمانی دیگر بگذارید.


این روش با استفاده از اشعه X انجام می شودوچون اشیای فلزی روی تصویر تاثیر می گذارد، لازم است ازپوشیدن لباس های زیپ دار ویا گیره دار خودداری شود.به جای گیره می توان از نوار چسبان استفاده کرد.


این آزمون آمادگی خاصی لازم ندارد.به بچه های بزرگتر ممکن است درطول آزمون گان پوشانیده شود.ضمن اینکه جواهر آلات وعینک باید در آورده شوند.داروهای مسکن به ندرت درطول آزمون ممکن است استفاده شود.

تجهیزات مربوطه شبیه چیستند؟

تجهیزات استفاده شده برای این آزمون ترکیبی از تخت رادیوگرافی ، تیوب اشعه X وتلویزیون شبیه به مانیتور است که همگی دراتاق آزمون ویا درنزدیکی آن قرار دارند.


زمانی که تصاویر نمایشی به صورت واقعی (REAL TIME) هستند،فلوروسکوپی نامیده می شوند.تشدید کننده تصویر بالای تخت بیمار قرار گرفته است.تشدید کننده تصویر قسمتی از دستگاه است که باعث تبدیل اشعه X به تصویر ویدویی می شود.نمایش تصاویرساکن به صورت عکس است که هم به صورت الکترونیکی وهم روی فیلم می توان آنرا مشاهده کرد.

یک کاتتر قابل انعطاف ،لوله پلاستیکی میان تهی، درجهت پرکردن مثانه با ماده حاجب محلول درآب به کار می رود.

کارکرداین روش چگونه است؟


اشعه X شکلی از تابش شبیه نور یا امواج رادیویی است،که به سمت بدن می تابد و نواحی مختلف بدن به درجات متفاوت اشعه X راجذب می کنند.وتصویر روی فیلم فوتوگرافی یایک صفحه مخصوص ثبت می شود.


درفلوروسکوپی ازپرتو اشعه پیوسته برای ایجاد سکانسی از تصاویر برروی صفحه فلوروسنت یا مانیتورشبیه به تلویزیون استفاده می شود.

هنگامی که از ماده حاجب استفاده می شود نواحی مورد آزمون به صورت سفید به طور واضح مشاهده می شوند.این تکنیک اختصاصی اشعه X ،این امکان را برای پزشک جهت رویت ارگان های داخلی در حال حرکت فراهم می کند در همان حال تصاویر گرفته می شوند وبه صورت فیلم یا الکترونیکی بر روی کامپیوترذخیره می گردند.

تا به امروز تصاویر اشعه X روی صفحه سخت فیلم گرفته می شدند(شبیه فیلم فیلم فوتوگرافی منفی)،امروزه بیشتر تصاویر به صورت فایل های دیجیتال وبه طور الکترونیکی ذخیره می شوند.

این آزمون چگونه انجام می شود؟

این آزمون معمولاً به صورت سرپایی انجام می شود.تکنولوژیست با پوزیشن دهی بیمار روی تخت، آزمون را شروع می کند.نوزادان وکودکان برای بی حرکت ماندن ممکن است با نوار یا باند ثابت نگه داشته شوند.سپس از مثانه تصویربرداری می شود.


بعد ازتمیز کردن ناحیه تناسلی کاتتر از میان مجرای ادراری به داخل مثانه عبور داده می شود.یورترا مجرایی است که ادرار را از مثانه به بیرون بدن هدایت می کند.مثانه با ماده حاجب پر می شود سپس کاتتر عقب کشیده شده وخارج می گردد.


رادیولوژیست ویا تکنولوژیست پرشدن مثانه وهمچنین هرگونه برگشت مایع به کلیه ها راازطریق مانیتور فلوروسکوپی مشاهده می کند.چند تصویر در همان موقع از مثانه ومجرای ادراری گرفته شده سپس مثانه بیمار خالی می شود.تصویر موقع تخلیه ادرار-حین ادرار- آخرین تصویر می باشد.


زمان تصویر برداری برای کاهش تارشدگی تصویر باید نفس خود رابه مدت چند ثانیه نگه دارید.درضمن زمان تصویربرداری،تکنولوژیست به اتاق کنتر ل یا به پشت دیوار جهت مدیریت وکنترل دستگاه مراجعه می کند.زمانی که آزمون به طور کامل انجام شد ممکن است ازشما تقاضا شود تا زمان تایید تصاویر گرفته شده منتظر بمانید.این آزمون معمولاً 30 دقیقه طول می کشد.

من درطول آزمون وبعد از آن چه چیزی را تجربه می کنم؟

این آزمون (VCUG) یک روش بی درد است گرچه ممکن است بچه های کوچکتر(خردسالان) زمان فیکساسیون وبی حرکتی کمی بترسند وموقع استفاده محلول ضد عفونی جهت تمیز کردن وآماده نمودن برای تعبیه کاتتر،کودک ممکن است احساس سردی بهش دست بدهد.


دربرخی از کودکان موقع تعبیه کاتتر وپرشدن مثانه با ماده حاجب یک احساس ناراحتی ملایمی مشاهده شده است.


والدینی که جهت آرامش کودک زمان تصویربرداری دراتاق باقی می مانند باید اپرون(روپوش سربی) بپوشند تا ازتابش اشعه درامان بمانند.

چه کسی نتیجه راتفسیر می کند وچگونه می توانم به آنها دسترسی داشته باشم؟

رادیولوژیست –پزشک متخصص تعلیم دیده در امر نظارت وتفسیر آزمون های رادیولوژی- تصاویر را تجزیه وتحلیل کرده وگزارش امضا شده ای به پزشک معالج اولیه شما یا پزشک ارجاع دهنده می فرستد که پزشک شما نتایج آزمون رابا شما درمیان خواهد گذاشت.

منافع این آزمون دربرابر مضرات آن چیست؟


مزایا:

VCUG - می تواند برای تشخیص ودرمان دستگاه ادراری ودرنتیجه درجلوگیری ازتخریب کلیه ها تصاویر بااطلاعات بالا وباارزش وباجزییات بالارابه پزشک ارایه دهد.


- این آزمون یک روش تهاجمی خفیف با عوارض نسبتاًاندک است.


VCUG - اغلب می تواند اطلاعات کافی برای هدایت درمان بیمار با تجویزدارو واجتناب از روشهای تهاجمی چون جراحی ارایه بدهد.


- این روش سریع وبی درد وکم هزینه تر از روش های دیگری چون سی تی اسکن و MRI است.


- بعد از انجام آزمون هیچ گونه تابشی از اشعه X دربدن بیمار باقی نمی ماند.


- معمولاً اشعه X مورد استفاده در آزمون های تشخیصی هیچ عوارضی در بر ندارد.

مضرات


- همیشه یک احتمال اندکی از ایجاد سرطان ناشی از تابش زیاد اشعه وجود داردمعهذا فایده تشخیص صحیح به خطر آن می چربد.
- دز تابش موثر این روش برای بچه های 10-5 ساله درحدود 6/1 میلی سیورت است که معادل تابش زمینه ای است که فرد به طور متوسط در مدت 6ماه آنرا دریافت می کند.دز تابش موثر این روش برای بچه های نوزادان درحدود 8/0 میلی سیورت است که معادل تابش زمینه ای است که فرد به طور متوسط در مدت 3ماه آنرا دریافت می کند.

نکته ای چند دررابطه با کاهش تابش اشعه:باید مواظب بود درطول آزمون اشعه X کمترین میزان تابش به بیمار برسد ضمن اینکه تصویر به دست آمده باید کیفیت مناسب جهت ارزیابی رادارا باشد.

کمیته حفاظت ملی وبین المللی دربرابر اشعه به طور مستمر مطالعات تکنیکی را توسط متخصصین این حرفه مورد ارزیابی قرار می دهد.میزان تابش اشعه های پراکنده باید با فیلتراسیون مناسب کنترل شده وبه حداقل برسد.درکار با اشعه این اطمینان باید داده شود که قسمت هایی از بدن که از آن تصویر تهیه نمی شود کمترین میزان اشعه را دریافت کند.

محدودیت های VCUG چیست؟


این آزمون نمی تواند در مواردی چون انسداد جریان ادرار از کلیه ها مورد ارزیابی قرار گیرد. در موارد مشکوک به این گونه انسداد ، آزمون های اضافی نیز الزامی است.همچنین در موارد عفونت فعال بدن، عفونت حاد ادراری وعفونت درمان نشده وجود دارد، این آزمون نباید انجام شود. 

****

منبع : مقاله "VCUG چیست ؟" - ترجمه : علی طریقت نیا کارشناس رادیولوژی بیمارستان عالی نسب تبریز-برگرفته از  سایت www.radiologyinfo.org- 

 انسانها نيازمند برقراری ارتباط هستند و اگر اين ارتباطات به خوبی انجام شود تاثيرات بسيار مهمی در سلامت جسمی و روانی انسان خواهد داشت. يک ارتباط موفق می تواند علاوه بر اينکه زمينه ساز انتقال تجربيات ميان انسانها باشد، باعث جلوگيری از منزوي شدن افراد نيز خواهد شد .  عوامل مختلفی در شروع يک ارتباط موفق نقش دارند و يکی از آنها، آراستگی ظاهر است.

اصولا" هر کسی برقراری ارتباط با افراد توانمند، خوش ظاهر و متين را دوست دارد. يک فرد نخاعی به علت مشکلات عديده ای که دارد، به مرور زمان ممکن است توجه وی به آراستگی ظاهرش کاهش يابد و بدون آنکه متوجه شود با ظاهری درهم ريخته در جامعه حضور يابد و اين خود می تواند تاثيری منفی در برقراری ارتباط با ديگران در پی داشته باشد و بر عکس وقتی چنين شخصی عليرغم داشتن درد ها و مشکلات فراوان، با آراستگی ظاهر و پوششی زيبا و معطر در جامعه حضور يابد، تاثير فوق العاده بر ديگران خواهد داشت و افراد در برقراری ارتباط با چنين شخصی احساس آرامش می کنند و اين می تواند عاملی برای نزديک شدن جامعه به  افراد نخاعی باشد. بر عکس مواردی بوده است که يک فرد نخاعی بر روی صندلی چرخدار نشسته است و به علت مشغله فراوان، به وضعيت آراستگی خود توجه نداشته است و متاسفانه عابران او را با يک فرد محتاج و نيازمند اشتباه گرفته اند.

انسانها از افرادی که توانمند نبوده و هميشه خود را محتاج کمک ديگران نشان می دهند، دوری می جويند و اين عدم توجه به ظاهر ممکن است چنين تاثيری را بر روي ديگران بر جای گذارد و او را فردی ضعيف و ناتوان بپندارند.  پس مهم ترين نکاتی که يک فرد نخاعی بايد به آنها توجه داشته باشد به شرح زير است:

 1. پاكيزگی و تميز بودن صندلی چرخدار

 2. آراستگی موها و پاكيزگی صورت

 3. پاگيزگی لباس ها و در صورت امکان استفاده از لباسهايی با رنگ شاد و زيبا

 4. واکس زدن کفش ها

 5. معطر بودن

 6. وجود تبسم در صورت، اگر چه بسياری از عزيزان نخاعی از دردهای مختلف رنج می برند و وجود تبسم در اين شرايط كاري بسيار سخت است ، اما با اين وجود ، داشتن تبسم بر لب ، نشانه يک شخصيت صبور و مستحکم است.

 7. مودب و متين برخورد کردن

 8. منظم و به وقت بودن که نشانه انسانهای خود ساخته است.

اين عوامل باعث می شود که يک فرد نخاعی عليرغم مشکلات، دردها و سختی هايی می کشد، در عوض تاثير بسيار خوبی را بر ديگران برجای گذارد و او را به يک شخصيت جذب کننده تبديل کند و زمينه نزديکی بيشتر را ميان جامعه و فرد نخاعی پديد آورد که اين خود باعث می شود جامعه شناخت بيشتری نسبت به افراد نخاعی پيدا کرده و در جهت مناسب سازی شرايط زندگی برای اين عزيزان بيشتر کوشش نمايد.

****

منبع : مقاله "آراستگی ظاهر در افراد نخاعی و نقش آن در برقراری ارتباط موثر "  تهيه كننده : حميد ميرزاآقايي - انتشار مرکز ضایعات نخاعی

 

 

 

اتونوميک ديس رفلکسي چيست ؟

اتونوميک ديس رفلکسی موقعی اتفاق می افتد که يک تحريک در زير سطح آسيب طناب نخاعی ايجادمی شود  و موجب فعاليت انعکاسی بيش از حد در سيستم عصبی خودکار می گردد و این مسئله طبیعتا" دردناک است .

 • چنانچه عامل ديس رفلکسی مشخص و درمان نگردد، فشارخون بطور خطرناکی بالا رفته و احتمالا" منجر به بروز مشکلات زير می گردد:

 • خونريزی مغزی
 • ضعف و غش
 • تپش قلب( نامنظم )

در چه کسانی بروز می کند؟

اتونوميک ديس رفلکسی معمولا"در افرادی که دارای ضايعه در بالای سطح T6-T7 هستند ،اتفاق می افتد.

علائم و نشانه های آن چيست ؟
 • افزايش ناگهانی فشارخون

 • سردرد شديد و ضربانی

 • براديکاردی ( نبض بسيار کند )

 • برافروختگی و لک شدن پوست سرو گردن

 • عرق کردن

 • دانه دانه شدن پوست (مثل قرارگرفتن درمعرض سرما)

 • گرفتگی بينی ( حالت دم کردن بينی وتورم آن )

 • کدورت بينائی ( تاری ديد )

 • احساس سرما بدون تب

 • کوتاه شدن تنفس و اضطراب

شايعترين علل آن چيست ؟

 • وجود عوارض درمثانه ازجمله:

- تورم مثانه ( بدليل افزايش فشار از داخل ) ، انسداد سوند، عفونت دستگاه ادراری

 •  مشکلات روده ای مثل :

- يبوست

 •  عوارض پوستی:

- زخمهای فشاری، سوختگی ها، لباسهای تنگ، فرو رفتن ناخن انگشت پا در گوشت

 • ساير عوامل مانند:

- شکستگيها، سنگهای کليوی، زايمان، اسپاسمهای مربوط به قاعدگی ، تورم شکم

روش درمان آن چيست ؟

ااقدامات مورد نیاز عبارتند از:

نکته مهم :اتونوميک ديس رفلکسی يک اورژانس پزشکی محسوب می شود.

1- نشستن بصورت مستقيم يا قراردادن پاها در سطح پايين تر

 • اين وضعيت به پايين تر آمدن فشار خون کمک می کند.

_ جستجو جهت يافتن علت مشکل.

_ آزاد کردن بدن از لباسهای تنگ.

_ در صورت امکان گرفتن فشار خون وکنترل آن.

2- کنترل مثانه

 • بايد سوند از نظر انسداد و پيچ خوردگی و کيسه ادراری از جنبه پر بودن کنترل شود .

 • شستشوی سوند يا تعويض آن .

3- کنترل روده

 • چنانچه يبوست وجود داشته باشد حتی ممکن است در صورت لزوم تخليه دستی انجام شود.

 • استفاده از ژلهای بی حس کننده جهت بی حسی

4- درمان های ضروری

چنانچه فشار خون بطور سريع اصلاح نگردد، يا علت آن پيدا نشود.

 • بايستی داروی گليسربل تری نتيرات ( GTN) مصرف شود. ( تحت نظر پزشک ) که به شکلهای زير است:

 • قرصهای آنژينين ( anginine )

 • چسب های GTN

 • اسپری GTN

بايد بخاطر داشت که :

گاهی اوقات اقداماتی که فرد جهت حل مشکلات جاری انجام مي دهد، ذاتا" شرايطی را فراهم می آورد که ممکن است سيستم اتونوميک را حداقل بطور موقتی در وضعيت بدی قرار دهد.

 • بعنون مثال: رفع انسداد سوند، قراردادن سوند يا تخليه روده می تواند این شرایط را ایجاد کند

لذا کليه اقدامات بايد با دقت و مراقبت بيشتری صورت پذيرد.

چنانچه فشارخون و ساير علائم سريعا" اصلاح نشوند:

بايستی سريعا" طی مشاوره های پزشکی بررسیهای لازم صورت گيرد.

فرد بايستی بداند که چه کاری بايد انجام دهد، چرا که ممکن است افراد ديگر حتی پزشکان ازبروز اتونومیک دیس رفلکسی درفرد نخاعی بی اطلاع باشند.

هميشه بايد فرد برگه اطلاعاتی يا کارت مخصوص اتونوميک ديس رفلکسی خود را همراه داشته باشد، به نحوی که آنرا نزد خود نگهداری نموده و يا جهت اقدامات لازم آنرا به افراد ديگر ارائه دهد. ضمنا" اين کارتها را می توان از طريق مراکزضایعات نخاعی( Q.S.C.I.S) تهيه نمود.

 

   ****

           منبع كتاب "راهنماي  آسيب نخاعي "Handbook of Spinal Cord Injuriy:  " "ترجمهمهندسعباسكاشي  - انتشار                           مركزضايعاتنخاعيجانبازان-آبان85--ناشر کتاب : ( انجمن ضایعات نخاعی  انگلستان )QSCIS-

  آپنه خواب، اختلالی است که مشخصه بارز آن وقفه های تنفسی کوتاه و مکرر درهنگام خواب می باشد و درواقع علت بروزآن کاهش ميزان اکسيژنی است که به مغز می رسد. اين عارضه در 4درصد از عموم مردم دیده مي شود و بيشتر ،بين مردان ميان سال شايع است و يکی از علل مهم  خواب آلودگی های روزانه و اختلالات قوای شناخت محسوب می شود و باعث بروزمشکل دردقت ، تمرکز حواس، توانائی حل مشکلات گروهی و حافظه کوتاه مدت می گردد. آپنه خواب ازنظر پزشکی يک عارضه جدی به حساب می آید، زيرا ازعوامل مهم افزايش ميزان تصادفات  وسائط نقليه، بالارفتن فشارخون، افسردگی و مرگ و مير می باشد.

آپنه خواب درافراد دارای آسيب نخاعی به خصوص مبتلایان به تتراپلژی (فلج هر دو دست و هر دو پا ) بطور قابل ملاحظه ای شايع تر است و برآورد شده که 25 تا 40 درصد افرادنخاعی دارای این اختلال هستند. عواملی وجود دارند که ممکن است برروی افزايش ميزان شيوع آن تاثيرداشته باشند. چاقی يکی از عواملی است که در ميان افراد مبتلا به اين سندرم نسبتا" شايع است و عمده مبتلايان را نیزمردان تشکيل می دهند. بنابراین در بين عامه مردم ، "چاقی و مرد بودن" دو فاکتور خطربرای آپنه خواب محسوب مي شوند.

ضعف عضلات تنفسی مخصوصا" در افراد تتراپلژی می تواند در بروز اين عارضه نقش داشته باشد، زيرا با وجود ضایعه نخاعی ،عضلات تنفسی نمی توانند براحتی مانع آپنه شوند.  "استفاده از داروهای ضد اسپاسم و درد " نظير باکلوفن نيز، بعنوان يک فاکتور خطر مورد توجه قرار گیرند، زيرا اين داروها برای کاهش استفاده از وسايل تنفس شناخته شده اند.

بعلاوه عوامل متعددی وجوددارندکه می توانند زمينه بروز آپنه خواب را در بين افراد نخاعی فراهم آورند. خوابيدن به حالت طاق باز ( خوابيدن به پشت ) بطور قابل توجهی ميزان دفعات وقفه های تنفسی را در بين افراد غير نخاعی افزايش می دهد. اما با توجه به اینکه بسياری از افراد نخاعی قادر نيستند، هنگام خواب وضعيت خود را تغيير دهند، اين مسئله می تواند مدت زمانی را که فرد در حالت طاق باز قرار می گيرد ،افزايش دهد.

بطورکلی افراد تتراپلژی جهت تنفس ،از ماهیچه های گردن و عضلات فوقانی قفسه سينه خود کمک می گیرند، زيرا عضله ديافراگم آنان دارای قدرت طبيعی نمی باشد. اين عضلات در هنگام خواب وموقع حرکت سريع چشمها ، غير فعال مي شوند، درنتیجه ممکن است منجربه افزایش زمان وضعیت طاق بازگردد.احتقان بينی بعلت قطع دستگاه عصبی خودکار نیزدر بين افراد نخاعی خیلی شايع است و اين موضوع هم باعث انسداد راههای هوايی می شود.

معمولا" آپنه خواب در بين افراد سالم با کم کردن وزن بدن ، پرهيز از خوابيدن در وضعيت طاق باز  و  استفاده از سیستم CPAP ، ]يعنی  بکارگیری ازفشار مستمر و مثبت راه هوايی
(
continuous positive airway preesure) که طی آن يک ماسک تنفسی روی بينی قرار گرفته و به يک پمپ هوا وصل می شود[، بطور موفقيت آميزی در مان می گردد.

متاسفانه ،درمان آپنه خواب در بين افراد نخاعی مشکل تر است . خيلی از افراد نخاعی نمی توانندازروش CPAP به خوبی استفاده کنند، زيرا این روش باعث محدود شدن فعاليت عضلات بالا تنه آنان شده و به دنبال آن تغيير وضعيت بدن یا تنظيم ماسک را با مشکل مواجه می کند.طی مطالعات بعمل آمده،
 آندسته از افراد نخاعی که قادرند
CPAP را تحمل کنند، تکرار موارد آپنه خواب درآنها کاهش می يابد و گزارش شده که هوشياری آنان نیز در طول روز افزايش پيدا می کند.

هم اکنون پژوهشگران دانشگاه واشنگتن، در حال تکميل مطالعات خود بر روی بيماران نخاعی هستند که آپنه خواب دارند،. در اين مطالعه ميزان خواب آلودگی و ساير علائم آپنه خواب مورد بررسی قرار گرفته و انواع روشهای درمانی رايج برروی بيماران تحت ارزيابی می گیرد. انتظار می رود که اين بررسی ها منجر به مطالعات تحقيقاتی ديگری بر روی درمانهای جديد و مقايسه آن با روشهای درمانی متداول بين عامه مردم گردد.

آپنه خواب ممکن است حتی در بين افرادی که جديدا" دچار آسيب نخاعی شده اند، شايعتر باشد. زيرا در هفته های اوليه بعد از ضايعه نخاعی،ضعف عضلات تنفسی شديدتر است.  هم اکنون ميزان شيوع آپنه خواب و تاثير آن بر روی میزان هوشياری و توانبخشی را نزد افرادی که به تازگی مبتلا به آسيب نخاعی شده اند ( طی 3 تا 5 هفته بعد از ضايعه ) در دانشگاه واشنگتن تحت بررسی و تحقيق قرار دارد.

اين امکان وجود دارد که بااستفاده ازسیستم CPAP، در مراحل اوليه توانبخشی، می توان تحمل وسيله را در طولانی مدت ارتقاء داد ه ودرنتیجه به جلوگيری از آپنه خواب و عوارض حاصل از آن کمک نمود. همچنين به بيمار کمک می کند که بطور کامل در برنامه درمانی شرکت کرده و اطلاعات و مهارتهای مورد نياز جهت مراقبت از خود را بعد از ترک بيمارستان ياد بگيرد.

مصاحبه با دکتر استفان برنز ( Dr. stephen Burns ) در مورد موضوع آپنه و آسيب هاي نخاعي

سئوال 1 : دکتر برنز ، امکان دارد برخی از خوانندگان با آسيب نخاعی آشنائی نداشته باشند. آيا امکان داردکه توضيح دهيد آسيب نخاعی چيست؟

دکتر برنز : ضایعات نخاعی،به مسير اصلی اعصابی كه  از درون نخاع عبور می کنند، آسيب می رساند . اين مسئله باعث می شود که پيام هاي ارسال شده از مغز به اندامهايی مانند پاها، دستها و گاهی اوقات عضلات تنفسی دچار اختلال شود. شايعترين علت آسيب های نخاعی، ضربات حاصل از تصادفات وسائط نقليه هستند. بعد از آن سقوط از علل رايج آن است. بسياری از بيماران مسن تر نيز در اثر ورم مفاصل و تنگ شدن تدريجی کانال نخاع، دچار ضايعه نخاعی شده اند.

سئوال 2: در مقاله بالا، چندين بار از اصطلاح " تتراپلژی " استفاده شده است.بفرمائید که: تتراپلژی چيست؟ البته ما معمولا" عباراتی نظير پاراپلژی و کوآدری پلژی رانیز در موقع توصيف مبتلايان آسيب نخاعی ، می شنويم.

دکتر برنز: پاراپلژی به معنی "فلج دو پا" و کوآدری پلژی به مفهوم "فلج دو دست و دو پا" می باشد. اين دو واژه ريشه يونانی و لاتين دارند و کاربرد آنها به مدت زيادی مورد پذیرش برخی از زبان شناسان واقع نگردید، در نتيجه اصطلاح تتراپلژی جهت جايگزين کردن با " کوآدری " پلژی ساخته شد.  البته هر دو دقيقا" معنی يکسانی دارند.

سئوال3 : شما متوجه شده ايد که آپنه خواب در افراد نخاعی شايعتر از مردم سالم است. آيا اعتقاد داريد که آپنه خواب بعد از ضايعه نخاعی ايجاد می شود و آسيب نخاعی عامل آن است؟ و يا اينکه بیماران قبل از ضايعه نخاعی، آپنه داشته اند و صرفا" ضايعه نخاعی ، آپنه آنان را وخيم تر کرده است؟

دکتر برنز : من فکر می کنم که برخی از بيماران نخاعی قبل از ضايعه خود، آپنه داشته اند. احتمالا" افرادی که آپنه خواب در آنان درمان نشده، بيشتر در معرض آسيب نخاعی قرار دارند، زيرا اين افراد بيشتر از معمول در معرض تصادفات رانندگی قرار دارند. بنابراین من فکر می کنم که آپنه دراکثر بيماران نخاعی ،بعداز آسیب آنها شدت پیدامی کند. من حدس می زنم که بسياری از آنها قبل از ضايعه نخاعی، خروپف می کرده اند ولی خرخر آنها شديد نبوده و تاثير خيلی زيادی بر روی خواب آنها نداشته است. اما حالا که فلج شده اند، برخی از عضلات تنفسی آنها درگير شده و در نتيجه نمی توانند با قدرت کافی تنفس کرده و هوا را به اندازه گذشته از راههای هوايی تنگ  شده خود عبور دهند. احتمالا" عوامل موثر ديگری مانند داروهاي مسکن و يا ضرورت خوابيدن روی پشت نیز برروی آپنه بیماران نخاعی تاثیرگذاراست. ولی من فکر می کنم که ضعف عضلات تنفسی رابايستی يک عامل اصلی دانست.

سئوال4 : چگونه شما آپنه خواب و ضايعه نخاعی راهمزمان با هم مورد بررسی قرار می دهيد؟ آيا موردی از بيمار خاصی وجود داشته که توجه شما راجلب کند؟

دکتر برنز : در طول دوره رزيدنتی ام، يکی از بيمارانم که جديدا" مبتلا به ضايعه نخاعی شده بود به محض اينکه می خوابيد دچار آپنه خواب انسدادی می شد. من از اينکه پرستار او با وجود تجربه زيادی که در زمينه آسيب های نخاعی داشت،اما خطر را احساس نمی کرد، خيلی ترسيده بودم. بعدها متوجه شدم که اين نوع تنفس در بيماران نخاعی خيلی شايع است ولی تقريبا" بوسيله پرستاران شب کار ناديده گرفته می شود.

سئوال5 : آيا شما در زمينه آپنه خواب در بيماران نخاعی، تحقيقات جديد يا تحت مطالعه ای داريد؟ بطورکلی شما در تلاش هستيد چه چيزی را کشف کنيد؟

دکتر برنز :  گروه تحقيقاتی من در حال حاضر درگير دو موضوع مطالعاتی هستند، ما می خواهيم بفهميم که چگونه آپنه خواب بلافاصله بعد از ضايعه نخاعی شروع می شود. اگربدانیم که آپنه خيلی زود ايجاد می شود،( که ما حدس هم می زنيم  اين اتفاق می افتد) می توانيم با آموزش بيماران در دوره توانبخشی بر روی آن تاثير بگذاريم. موضوع ديگری که هنوز هم ضرورت دارد که به آن پاسخ دهيم اين است که : چه دلايل درستی وجود دارند که نشان دهد آپنه در اين بيماران خيلی شايع است؟و موثرترين روش برای درمان آپنه در يک فرد نخاعی چيست؟ وبطورکلی چه اقداماتی برای درمان اين بيماران مفيد است؟

سئوال 6: اگر هر يک از خوانندگان به وجودآپنه خواب در يک شخص نخاعی مشکوک شوند. چه کاری بايد انجام دهند؟

دکتر برنز : بايد از بیمار بخواهند که به يک پزشک متخصص در زمينه مسائل خواب مراجعه نمايند. البته افراد نخاعی ممکن است علائم مشابهی از ساير شرايط و يا اثرات جانبی داروها داشته باشند، بنابراين آپنه خواب بايستی توسط یک متخصص ازطریق بررسی خواب ( polysomnography ) مورد تائيد قرار گيرد.

از زحمات شما، بخاطر کمکی که درراستای شناخت موضوعات مربوط به ضايعه نخاعی و آپنه خواب فرموديد، تشکر می کنيم.

******

منبع: مقاله: " آپنه خواب درمبتلایان به آسیب نخاعی " –  مترجم:مهندس عباس کاشي(این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید)  - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان – آبان ماه 1387 - برگرفته از سایت : http://www.talkaboutsleep.com/sleep-disorders

سئوال : آسيب نخاعی چه تاثيری بر روی اميد به زندگی و سلامت فرد خواهد داشت؟


جواب : الگوی برنامه سيستم مراقبتی ضايعات نخاعی، اطلاعات مربوط به بيش از 20 سال را ، در مورد اميد به زندگی بعد از آسيب طناب نخاعی در اختيار دارد. مطالعات نشان می دهد که اگرشخصی طی 24 ساعت اول پس از ضايعه نخاعی زنده باقی بماند، ميانگين اميد به زندگی وی بطور قابل توجهی به شدت آسيب و سطح ضايعه نورولوژيکی بستگی پيدا مي کند. بطور کلی ميانگين اميد به زندگی در افراد نخاعی نسبت به عامه مردم کوتاهتر است، اما اختلاف اميد به زندگی در بعضی از افراد نخاعی نسبت به عامه مردم 10 سال می باشد. بخصوص کوتاه بودن اميد به زندگی، در مورد اشخاصی که در ناحيه5 C يا پائينتر ضايعه دارند يا کسانی که بدون کمک دستگاههای هوادهی قادر به تنفس نيستند، کاملا"مصداق دارد. برای مثال اگر ميانگين اميد به زندگی در يک فرد سالم 20 ساله 77 سال باشد ،بنابراين يک فرد 20 ساله که دارای آسيب نخاعی کامل در ناحيه  7 C  است می تواند انتظار داشته باشد که 60 سال يا بيشتر زندگی کند.
نکته ای که بايد در نظر داشت اين است که افراد مبتلا به ضايعات نخاعی بواسطه مراقبت های بهداشتی مناسب و همچنين پيشرفت هايی که در زمينه پيشگيری، شناسايی بموقع و درمان عوارض آسيبهای نخاعی حاصل گشته می توانند تا دوران سالمندی زندگی کنند.
کاهش فعاليتهای جسمی بعد از ضايعات نخاعی، يکی از موضوعاتی است که می تواند باعث بروز مشکلات بهداشتی شود. با توجه به اينکه افراد نخاعی کمتر از افراد سالم در معرض فشارهای بدنی شديد قرار می گيرند اما بطور کلی دستگاه قلبی عروقی آنان نسبت به افزايش فشارهای بدنی، کمتر می تواند واکنش دهد.
افراد دارای ضايعه نخاعی مشکلات مربوط به وزن نامناسب را بصورت افزايش و يا کاهش وزن تجربه می نمايند.
عوامل ديگری نيز بر روی سلامتی افراد نخاعی تاثير می گذارند که از جمله می توان به عوارض مرتبط با کنترل مدفوع و ادرار و همچنين وضعيت تغذيه و محافظت از پوست اشاره کرد. عوارض و اختلالات مذکور می توانند بر سطح عملکرد فرد، نوع و مقدار مراقبتهای مورد نياز و لذت از زندگی موثر واقع شوند. چنانچه عوارض شديد باشند. می توانند بر روی اميد به زندگی فرد اثر منفی بگذارند. برنامه های منظم دفع مدفوع و ادرار ، تغذيه مناسب و محافظت از پوست می توانند عوارض حاصل از آسيب های نخاعی را به حداقل برسانند.


سئوال : چند عواملی منجر به مرگ افراد نخاعی می شوند؟


جواب : 20 تا 25 سال پيش ، علت اصلی مرگ افراد نخاعی نارسايی کليه بود. اما امروزه بدليل برنامه های مناسب کنترل ادرار،انجام آزمايشات مختلف جهت تشخيص عوارض و درمانهای به موقع ،اختلالات نروژنيک مثانه (دارای ریشه عصبی) و نارسايی کليه کاهش یافته است. تا جائی که اين مشکل ديگر جزو چهار عامل مرگ افراد مبتلا به آسيب های نخاعی محسوب نمی شوند. امروزه ، عوارض ريوی شامل پنومونی، آمبولی ريوی و عفونتهای ريه که به جريان خون گسترش پيدا می کنند از جمله عوامل منجر به مرگ افراد نخاعی هستند. ولی اين عوامل در عامه مردم نيز شايع می باشند. جهت کسب جديدترين اطلاعات در مورد اميد به زندگی و عوامل مرگ و مير در افراد نخاعی ، الگوی سيستم آسيب نخاعی را که در سايت :
http://www. spinal cord. uab. edu
ملاحظه کنيد و سپس روی " Fact and stats " کليک نمائيد تا لينک شويد.


سئوال : جهت ارتقاء سطح سلامتی و اميد به زندگی چه کارهائی می توان انجام داد؟


پاسخ : بطور کلی عادات و روشهای بهداشتی و غير بهداشتی که افراد انجام می دهند، تعيين کننده سلامتی و اميد به زندگی آنان است.
در مورد افراد نخاعی ،" فعاليت جسمی" متناسب با سطح آسيب نورولوژيکی آنان بر روی سلامتی بسيار موثر است. به اين معنا که بهتراست حداقل ميزان حرکت ممکن و در صورت امکان اجرای حرکات ارادی عضلات بدن تامين شود.
از ديگر برنامه های سلامتی می توان به" برنامه مراقبتهای منظم و مناسب روده" و جلوگيری از يبوست شديد اشاره نمود. يک "برنامه مناسب کنترل ادرار" مي تواند از عفونت دستگاه ادراری پيشگيری نموده و از برگشت ادرار به کليه ها جلوگيری کند که در نتيجه به حفظ سلامت کليه ها در سنين بالاتر کمک می نمايد. همچنين" رژيم غذايی سالم و تغذيه مناسب" نيز بسيار مهم است. رژيم غذايی بايستی کم چرب بوده و کربوهيدراتهای سنتزی کمی داشته باشد و از نظر ترکيب پروتئين و کربوهيدراتهای طبيعی غنی باشد. همچنين رژيم غذايی سالم که حاوی فيبر کافی است جهت بهتر کردن کارکرد دوره ها و نيز کمک به بهبود برنامه دفع نقش به سزايی دارد.
جهت سلامت ريه ها از "مصرف سيگار" پرهيز کنيد. بخصوص از کشيدن سيگارهای دست دوم جدا" خودداری نمائيد.
در نهايت" انجام معاينات کلی بطور سالیانه" و بوسيله پزشک آشنا با مسائل ضايعات نخاعی بسيار مفيد خواهد بود و اطلاعاتی را به شما ارائه خواهد کرد که جهت سالم ماندن شما بسيار اهميت خواهد داشت.
عوامل زياد ديگری وجوددارند که بر سلامت و اميد زندگی افراد مبتلا به ضايعات نخاعی تاثير می گذارند. هر فردی لازم است که تصميم بگيرد چگونه می تواند سطح سلامت خود را بهبود بخشد و در جهت ارتقای آن گام بردارد. اين موضوع می تواند بصورت فردی و يا به شکل گروهی و يا طی هماهنگی با متخصص آشنا به ضايعات نخاعی صورت پذيرد. هر شخصی ممکن است با سئوالاتی که ذکرشد، مواجه شود. لذا تمامی افراد بايستی به کسب اطلاعات در مورد آنچه که می تواند در جهت زندگی سالم و مشکلات بهداشتی کمتر کمک نمايد ، بپردازند. افرادی که تصميم می گيرند که نقش فعالی در جهت تطبيق و حفظ روش مناسب زندگی خود داشته باشند قابل تحسين هستند.

 
****


منبع:مقاله: " آسيب نخاعی و اميد به زندگی"-مترجم:مهندس عباس كاشي (این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید)- انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان - تیر 1387برگرفته از:سایت: http://www.umshp.org/hp/resourse/sci/columns/doclife.shtml

 


Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100
صفحه18 از18

ورود به سایتبازدید از سایت

بازدیدکنندگان
40
مطالب
281
وب لینک ها
3
نمایش تعداد مطالب
170972

حاضرین در سایت

ما 26 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم