مقالات فارسی

مقالات فارسی (243)


سئوال : من یک اتاق مناسب وقابل دسترسی که دارای حمامی با یک دوش متحرک باشد رزرو کردم ، اما وقتی که به آنجا رسیدم ، حتی نمی توانستم داخل حمام شوم . چه کاری باید انجام می دادم؟


پاسخ : پل مورفی سرپرست تالیدومید ومدیردفترمشاوره های مناسب سازی که درزمینه ارائه راه حل ها درسطح بین المللی فعالیت می کند چنین می گوید:" درواقع فقط ازقبل تلفن زدن وگفتن اینکه : من یک اتاق با حمام دارای دوش متحرک می خواهم کافی نیست " . اومی افزاید : بهترین راهی که می توانید اطمینان خاطر داشته باشید این است که از هتل موردنظرتان بخواهید که یکسری عکسهای دیجیتالی اززوایای مختلف حمام برای شما ارسال کند. اگرامکان چنین چیزی ، درهر نوع هتلی وجودنداشته باشد ، بایدیک نفرکه دسترسی به دوربین دارد و قادربه تهیه وارسال یکسری عکس برای شما است راداشته باشید ، تا دقیقا" درمورد آنچه که به دنبالش هستید اطلاع پیداکنید.البته درصورتی که به اینترنت دسترسی ندارید ، می توانید به آنها اعلام کنید که بعدا" عکسها رابه یکی از دوستان شما تحویل دهند .
درهرحال درصورتی که به هتلی رسیدید و متوجه شدید که مطابق با نیازهای شما نیست ، مورفی روش دیگری را مطرح کرده که می تواندبرای شما مفید باشد. اومی گوید:" کاری که می توان انجام داداین است که بگوئید : سایر اتاقهای مناسب سازی شده را که قابل استفاده هستند یا یک اتاق بزرگ معمولی را نیز به شما نشان دهند. دراینصورت شما می توانید به سایراتاقها هم بروید . چنانچه فضای اتاقهای عادی بهترباشد ولی موضوع عرض درآنهامطرح باشد ، می توانید ازآنها درخواست نمائید که مثلا" درحمام را ازمحل لولاهای آن جدا کنند، بطوری که بتوانید به آن دسترسی پیدا کنید. توجه داشته باشیدکه جداکردن در ازلولاهای آن می تواند عرض دررا به اندازه دو تا سه اینچ افزایش دهد.


بعضی ازاتاقها دارای صندلی دوش یا نیمکت جابجائی هستند ، بنابراین دراین خصوص پرس وجو کنید ، اما بهترین کار این است که بیشترمواقع چنین وسائلی را به همراه داشته باشد. مورفی می گوید :" مشکل این است که ما کار بزرگی رادر تدوین قوانین مربوط به نحوه ساختارفیزیکی که باید ساخته شوند انجام می دهیم . متاسفانه ما درخصوص این گونه تسهیلات ، آموزش زیادی به افراد نمی دهیم ". درحقیقت هتل ها می خواهند به شما کمک کنند ، اما آنها این اختیار راندارند که نحوه کمک به شما را بدانند. بنابراین به گفته مورفی:" مهم این است که خودتان مسئولیت دسترسی را به عهده بگیرید ".

سئوال: به هنگام سفر، دررابطه با تجهیزات موردنیازبرای تعمیرویلچرچه چیزهائی باید همراه داشته باشم؟


پاسخ : درمسافرت ها ویلچر یا اسکوترمعیوب می تواند باعث نگرانی شما شده ومسافرت شما را تباه کند ، به خصوص که اگر این اتفاق درمکانی دورافتاده رخ بدهد. برخی ازایالت ها یا کشورها خدمات اورژانس رابه صورت 24 ساعته ارائه می کنند . اما مشکل این است که این خدمات لزوما" ملی یا درسطح استانی نیستند ، اما معمولا" دراین ارتباط ، دویا سه باربیشترازخدمات عادی تماس گرفته می شود وزمان انتظار نیزمی تواند قابل توجه باشد

.
هرچقدرخودتان توانائی بیشتری برای انجام تعمیرات داشته باشید بهتراست . اما در جاده ها فقط انجام تعمیرات جزئی امکان پذیر است . یکی ازمتداولترین کارها تعویض لاستیک است. تیت لانگ ، مدیر "مرکزفروش تجهیزات کمکی برای افرادناتوان" که در سرتاسرکانادا شعبه دارد چنین می گوید:
" اگرمی خواهید یک کیف یدکی برای مسافرت خودتان آماده کنید، توصیه می کنم که یک لاستیک توئی اضافی ، گیره چرخ ، تلمبه باد برقی و دستی همراه داشته باشید". همچنین لازم است که یک کنده چوبی برای بالا نگه داشتن چرخ ازسطح جاده همراه داشته باشید. حمل باتری های اضافی درطول مسافرت مشکل بوده و لازم است درحین پروازبه دقت نگهداری شوند ، به همین دلیل هیچ یک ازمدلهای آنها توصیه نمی شوند .اما می توانید حداقل با اطمینان خاطر از یک باتری شارژشده که مجهزبه آمپرمترباشد، استفاده کنید. اومی گوید :" شنیده ام تنها زمانی که افراد می توانند باتریهای اضافی باخود حمل کنند، موقعی است که اسکوترمورداستفاده آنها ازنوع تا شوبوده ومطمئن نیستندکه بتوانند با یک باتری ، به سفرخودشان ادامه دهند". ازجمله وسائل ساده دیگری که باید درکیف یدکی خود قراردهید، می توان به پیچ ، پره چرخ و آچارهای آلن یا پیچ گوشتی برای محکم کردن آنها اشاره نمود. حساس ترین وشاید بدیهی ترین نکته این است که بدون شارژر، حتی قبل ازشروع مسافرتتان با مشکل مواجه خواهید شد.

سئوال: من درموقع مسافرت نیازبه یک همراه کمکی دارم . چه گزینه هائی وجودداردتا بتوانم هزینه های مسافرت یا سایروسائل راحتی سفرم رادرهواپیما ، قطار ، هتل و غیره کاهش دهم؟ همچنین درصورتی که هزینه های اوازطریق تبصره های medicare پرداخت شود، آیا می توانم همراهم را درسراسرمسیرهای کشورکنارخود داشته باشم؟

پاسخ :خطوط هواپیمائی ایالات متحده درمواقع درخواست تخفیف یا بلیهای رایگان برای همراهان ، معمولا" چیزی رامنظور نمی کنند. هر سه خط مسافربری هواپیمائی این کشور یعنی آمریکن ، ساود وست ، و بزرگترین آنها دلتا ، ازمشتریان مبتلا به ناتوانی وهمراهان آنان بها ی کامل بلیط را درخواست کرده ومعمولا" صندلیهای کنارهم را به آنها ارائه می دهند. شرکت هواپیمائی آلاسکا نیز قیمت کامل را می گیرد. بابی ایگان سخنگوی شرکت هوائی آلاسکا می گوید:" ما هیچ برنامه یا تخفیفی برای مشتریان دچارناتوانی یا همراهان آنان نداریم ، اما همین که آنها وارد فرودگاه می شوند، هرکاری که بتوانیم برای راحتی آنها انجام می دهیم".برخی ازرزروکنندگان ازمسئولان درخواستهائی را دارند اما درنهایت بی نتیجه است . یکی ازکامندان دلتا می گوید:" من همه چیزراکنترل کردم تا دررابطه با تخفیف چیزی پیدا کنم ، اما متاسفانه دراین مورد هیچی پیدانکردم ".

درضمن هردو شرکت مهم هواپیمائی کانادایعنی "کاناداایر" و "وست جت" طرح هائی دارند که اجازه می دهندهمراهان بصورت رایگان پروازکنند.درایرکانادالازم است که پروازداخلی باشد.بااین وجود مشتری های هردوشرکت استثنائا"به منظورتامین هزینه های مربوط به بهسازی فرودگاه بایستی روی بلیط خود مالیات بپردازند. همچنین آنها تغییر همراهان راتا 24 ساعت بصورت رایگان قبول می کنند. درموردپروازهای بین المللی بلیط رایگان وجودندارد،اما ممکن است بتوانید ازیکسری پروازهای تخفیف دار استفاده کنید. همچنین آنها به شما توصیه می کنند که ازطریق تماس تلفنی اطلاعات مربوط به برنامه های کمکی پزشکی را به طورکامل جویا شوید.


یکی ازافراد شرکت وست جت یک برنامه هزینه ای راارائه داده که در آن بیشتر به نیازهایی پرداخته که ضروری تر هستند. افرادمبتلابه ناتوانی و همراهان آنان لازم است فرمی با عنوان گواهی ناتوانی شدید که بوسیله پزشک شخصی فرد ناتوان تائید شده را تکمیل وسپس به فایل پزشکی شرکت وست جت ارسال تا درفهرست رسیدگی قرارگیرد . بلیطهای مجانی فقط به پروازهای داخلی تعلق می گیرد، اما مرسوم نیست که درمورد پروازهای بین المللی میزان کرایه کاهش یابد.


درموردقطار ، شرکتهای ایالات متحده برای کرایه همراهان تخفیف هائی را قائل می شوند . شرکت آم تراک علاوه بر افرادناتوان ، برای همراهان آنان نیز 15 درصد تخفیف ارائه می دهد. برای تعیین واجدشرایط بودن ، افرادناتوان بایستی در سیستم شناسائی حمل ونقل حاضرشده و یادداشت پزشک یا کارت عضویت سازمان مربوط به خود را ارائه نمایند. آنها یک مهار( تسمه) قابل دسترسی رادر فضای پائین برای ثابت کردن ویلچریا اسکوتر ،یک صندلی برای جابجائی و امکانات قابل استفاده برای خواب شما را تامین می کنند.


شرکت راه آهن کانادا برای همراهان کرایه ای را درنظرنمی گیرند، اما این کاررا درقبال ارائه گواهی پزشکی که تاریخ اعتبارآن بیش از 9 ماه نگذشته باشد ونشان دهنده این باشد که ناتوانی متقاضی دائمی است و اینکه آنان ازنظربهداشت فردی ، خوردن وجابجائی ها نیاز به کمک دارند ،انجام می دهند .اخیرا" متقاضیان درخواست دارند جائی بنشینند که نیازی به جابجائی نداشته باشند و بوسیله مهارهای فضا ی پائین یا به صندلی همراهان خود ثابت شوند. ازسوی دیگرآنها تاکید دارند که ابعاد ووزن ویلچر بایستی قبل ازرزرو جا مشخص باشد.

به همین صورت تمام هتل های موجوددرسراسرایالات متحده برای همراهان هیچگونه تخفیفی را درنظر نمی گیرند. اما بطور نمونه اتاقهای مناسب سازی شده نسبت به اتاقهای معمولی هزینه کمتری دارند . میزان فرانشیز (معافیت از پرداخت ) درمورد آن دسته ازکسانی که بطورمستقل هستند ، بستگی به آن هتل خاص دارد. بعضی از هتل ها مثل بست وسترن برای افراد ناتوان یک تخفیف ویژه یا اصطلاحا" AARP قائل می شوند ، اما درواقع این میزان ، به نوع هتل و روزها ی رزرو بستگی دارد. اما به طورکلی درهتل های بزرگ، دستورالعمل خاصی درمورد نحوه محاسبه هزینه های افراد ناتوانی وجودندارد.


هنوزهم دریافت کنندگان خدمات بیمه Medicare به علت مشخص بودن حوزه دقیق آن، ازارائه خدمات بهداشتی در خارج ازمنزل ممانعت می کند. کمکهای موردی بیمه Medicair نیزمعمولا" براساس معافیت ها و یکسری قوانینی که ازایالتی به ایالت دیگر متفاوت است ، ارائه می شود. به همین دلیل افراد استفاده کننده از معافیت های Medicair باید ازطریق ارائه کنندگان آنها کنترل شوند .

سئوال: اگر درحین مسافرت ، داروها دردسترس نباشند یا داروهایم را گم کنم ، چه کاری باید انجام دهم ؟


پاسخ : خیلی بهتراست که پیشاپیش برای جایگزینی داروهای گم شده تدارکات لازم انجام شده باشد . دکتر براون لارنس ، عضو دانشکده داروسازی دانشگاه تنسی توصیه می کند که همیشه لیستی ازداروهای مصرفی خود رابرای استفاده درزمان مسافرت همراه داشته باشید. برای هردارونام دارو ، تعداد تجویزشده آن ، اطلاعات مربوط به تماس با داروخانه ونام پزشک وسایراطلاعات ضروری را درنظربگیرید.


اگربدانید که تصمیم دارید بیشتراززمانی که برای تان دارو تجویز شده به مسافرت خواهیدرفت ، می توانید جلوتربه داروخانه خود مراجعه کرده و داروی بیشتری رابرای مسافرت خوددرخواست کنید . داروخانه مذکور هم با شرکت بیمه تماس خواهدگرفت ودرخواست موجودی بیشتری را برای تامین داروی مودرنیازشما برای آن مدت راخواهد کرد.

اگر مسافرت شما محدود به ایالت خودتان باشد وداروهای تان راگم کنید، فرآیند نسبتا" آسانی وجوددارد. درصورتی که داروهای خودراازداروخانه های زنجیره ای مانند رایت – اید (Rite-Aid) تهیه می کنید،می توانید به نزدیکترین آنها مراجعه کنید . آنها می توانندگزارشی از نسخه های شما را بررسی کرده و درهمان محل دارو را به شما تحویل دهند.

اگربه داروخانه های مستقل بروید، داروخانه مذکورصرفا" با یک داروخانه معمولی تماس خواهد گرفت ،تا نسخه شما را بررسی و آن را تامین کند. آقای براون می گوید: " لازم است که نسخه به یک داروخانه جدید منتقل شده و سپس وقتی که آنها به خانه می روند، داروساز قانونی آنها باید تماس گرفته وآن راعودت دهد". همچنین این کار درمواردی که شما درایالت دیگری هم بسرمی برید ، قابل اجرا است اما فقط بایدمطمئن شویدکه داروی موردنظر درطرح بیمه شما پذیرش می شود.

البته به خاطرداشته باشید که تا مین داروهای مخدر همیشه کمی مشکل ترازسایرداروها است . براون می گوید: " نسخه های مربوط به اکسی کونتین و سایرداروهای ضددرد همیشه فقط برای یکبارقابل ارائه هستند، بنابراین گرفتن مجدد داروبا آنها تقریبا" غیرممکن است". در این قبیل موارد اگردرایالت خود باشید ،مجبورهستید به پزشک خودمراجعه کنید یا اینکه اگردرایالت دیگری بسر می برید ، بایدیک نسخه ازیک پزشک دیگر تهیه کنید . " پزشک شخصی شما ممکن است بتواند کلینیکی را معرفی کند تا حداقل بتوانید آنها را ازوضعیت خودتان آگاه نمائید، دراین صورت موقعی که پزشک جدیدی هم تماس می گیرد، آنها مانعی ایجاد نمی کنند". همچنین توصیه شده ، درمواردی که ازشما خواسته شده ، گواهی ناتوانی را همراه خودداشته باشید.

براون می گوید:" درایالات دیگرقبل ازانجام هرکاری ، با اعضای مراکز خدماتی مندرج در کارت بیمه خود تماس بگیرید تا متوجه شویدکه قبل ازمراجعه به یک داروخانه محلی یا مراکزاورژانس ، آنها چه کاری می توانند انجام دهند و چه کارهائی را نمی توانند انجام دهند" . درسایر ایالات مجبورهستید که قیمت کامل دارو را پرداخت کنید و سپس وقتی به محل زندگی خودبرگشتید ،شرکت بیمه می تواند هزینه های شما را بازپرداخت نماید. همچنین آنها توصیه می کنند که به نزدیکترین کلینیک یا بیمارستان مراجعه ویک نسخه جدید دریافت کنید.


سئوال : ضرورت داردکه من یکسری ازداروها را به خودم تزریق کنم . آیا می توانم درپروازها به همراه خودم سرنگ داشته باشم ؟ همچنین به چه نحوی می توانم درهواپیما داروهای موردنیازم را خنک نگه دارم . درمورد هتل به چه صورت خواهدبود؟


پاسخ : یکسری شرکتهای هواپیمائی نظیر شرکت ساوت وست یا شرکت آمریکن اجازه می دهند که فردسرنگ های خودرابعدازتامین ایمنی همراه داشته باشد .دریکسری پروازها وقتی دارویی همراه فرد است، حتما" باید دارای بر چسب باشد، بطوری که روی آن به طوراختصاصی ، نام فراورده یا مشخصات کامل مربوط به آن درج شده باشد. همچنین بعضی از شرکتها نیزمانند شرکت دلتا درمورد پرونده پزشکی و " گواهی ناتوانی " ازلحاظ ایمنی یا مسئولیت های خارجی پرس وجو می کنند.

شرکت هواپیمائی آمریکن برای چنین مواردی در داخل هواپیما یخچال ندارند.شرکت دلتا هم به همین صورت. اما شرکت دلتا وبرخی از شرکتهای هواپیمائی جعبه ای را برای سوزنهای مورداستفاده شما درداخل هواپیما درنظرگرفته اند و درصورتی که از مهمانداران پرواز بخواهید ، آنها را با کمال میل دراختیارشما قرارخواهندداد. به جای درنظر گرفتن یک یخچال درهواپیما که دردسترس فرد باشد ، این شرکتها توصیه می کنند که یک محفظه خنک کننده که قابلیت نگهداری در کناروسائل شخصی تان داشته باشد ، همراه خود بیاورید. این کار باعث می شودکه اگر در هتل هم قادربه استفاده ازیخچال نباشید بدون پرداخت هزینه ای مشکل خودراحل کنید . اکثرشرکتهای هواپیمائی ازآویزان نمودن وسائل مربوط به تزریقات داخل وریدی در فضای بالای صندلی فرد جلوگیری می کنند ، چراکه این نگرانی رادارند که این وسائل ممکن است برای ماسک های اکسیژن تعبیه شده مشکل ایجاد کنند.

****


منبع: مقاله " چند سوال وجواب درمورد مسافرت افرادنخاعی در كشور آمريكا " تهیه شده به وسیله : - Aaron Broverman-ژولای سال 2010- ترجمه مهندس عباس کاشی (این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان - شهريور ماه 1389 . - برگرفته ازسایت : http://newmobility.com


سئوال:من سال گذشته دراثرتصادف رانندگی دچار ضایعه نخاعی C6 شدم. درحال حاضر یک درد ثابت به صورت سوزش درناحیه قفسه سینه وپاهایم احساس می کنم. من نمی خواهم که دردم رادرمان کنم ،چراکه فکرمی کنم دردعلامت این است که ممکن است بتوانم ازپاهایم استفاده کنم .آیا درست فکرمی کنم؟


جواب: مدارکی وجودنداردکه نشان دهداحتمال بازگشت حس و فعالیت حرکتی در کسانی که درددارند،نسبت به سایرافرادبیشتراست.درواقع، هیچ راهی وجودنداردکه بتوان براساس آن به درستی بازیابی حرکت اندامهای تحت تاثیررا پیشگوئی کرد.اما احتمال بازیابی فعالیت اندامها نزد افرادمبتلا به ضایعات نخاعی ناقص نسبت به کسانی که ضایعه کامل دارند بیشتراست.

اگرشمادردراتجربه می کنید،هیچگاه نبایدنسبت به آن بی توجه باشید! تصورنکنیدکه درد به سادگی ازبین می رود.دردممکن است علامتی ازوجود یک عارضه در قسمتی از بدن باشدکه فاقدحس است.اگردردرانادیده بگیرید،امکان داردخودتان را درمعرض خطرعوارض دیگری قراردهید. اگرعارضه ای وجودداشته باشد، پزشک می توانددر شناسائی آن به شما کمک کند.
اگرشماحداقل 6 ماه دردداشته باشید، ازمعدودافرادنخاعی محسوب می شویدکه دارای دردهای مزمن هستند. اگردردتان طوری است که برروی علائق وتوانائی ها ی شماو اجرای فعالیتهای روزمره زندگی تاثیرمی گذارد،برای انتخاب روش درمان باید با پزشک خودمشورت نمائید.

سئوال:من یک فردتتراپلژی هستم ،خانواده من نمی فهمندکه چطورامکان دارد که من بدون داشتن هیچ حسی ،درددارم.چگونه می توانم به خانواده ام کمک کنم تا بفهمند من خیالاتی نیستم؟


پاسخ:این مسئله خیلی شایع است. خانواده شماخیلی ساده می توانند ضایعه نخاعی شمارا به دلیل محدودیت حرکتی که دارید،درک کنند.اما آنها نمی توانند دردشما راببینند. ولی فهم این که ممکن است شما درقسمتهائی ازبدن خودکه دارای حس طبیعی نیستید،دردداشته باشید، مشکل است. آموزش کلیدشناخت دردمحسوب می شود.شما می توانیدبه خانواده خود مطالبی رابا موضوعات دردارائه کنید وبه آنان کمک کنیدنسبت به دردبه عنوان یکی ازعوارض ثانویه آسیب نخاعی شما آگاهی پیداکنند.


سئوال:من یک پاراپلژی T2 هستم و همیشه درناحیه شکم خوددردی شبیه گرفتگی احساس می کنم .پزشک محل ما مرا معاینه کرده،ولی هیچ مشکلی را تشخیص نداده است.آیا این درد،طبیعی است؟

پاسخ: شما ممکن است مبتلابه دردهای احشائی باشید.این نوع دردها مانند دردهای جمسی یا عصبی شایع نیستند، ولی برای بعضی ازافرادنخاعی یک مشکل محسوب می شوند. دردهای احشائی معمولا" درزمان کوتاهی بعدازضایعه به وجود می آیند.این دردهادرناحیه شکم ایجادمی شوندوممکن است دربالا یا پائین سطح ضایعه حس شوند.اکثرمواقع افرادمبتلا این دردهارابه صورت سوزش یا گرفتگی مداوم احساس می کنند. دردهای احشائی توسط فیزیوتراپها (کسانی که درزمینه توانبخشی تخصص دارند) بهتردرمان می شوند،چراکه دلائل زیادی برای ایجادآنها می تواندوجودداشته باشد.این دردها ممکن است دراثرآسیب اندامهائی مانندمثانه، کبد،کلیه ها وروده ها ایجادشده باشند.انتخاب روش درمان ممکن است استفاده ازبرنامه های مناسب کنترل دفع مدفوع وادراریا حتی جراحی راشامل گردد.اگرپزشک تشخیص دهدکه هیچ مشکلی در اندامهای احشائی وجودندارد،این امکان است که دردمنشاء عصبی داشته باشد.در این موارد،شما می توانیدبامصرف یکسری ازداروهای مورداستفاده برای دردهای نروپاتیک آن رابه حداقل ممکن برسانید.

سئوال: غیرازدرمانهای پزشکی و روانشناختی ،آیاگزینه های درمانی دیگری برای درد وجوددارند؟

پاسخ: مهم است که قبل ازهرگونه اقدامی ابتدابه پزشک خود مراجعه کنید.ولی یکی ازگزینه ها این است که ازیخ یا گرمادرموضع درداستفاده شود،یا اینکه می توانید از وسایلی مانندتحریک کننده های الکتریکی عصب که ازروی پوست عمل می کنند ((TENS=Transcutaneous Electrical Nerve Stimulator یاسایرمحرکهای الکتریکی استفاده نمائید.بعضی ها دریافته اندکه طب سوزنی برای آنان مفیداست. برخی نیزدیده اندکه استفاده از درمانهای chiropractic (یکسری ازتدابیردرمانی که دستگاه عصبی راتعیین کننده تندرستی وبیماری می داندوطی آن تلاش می شود با دستکاری ساختارهای بدن به ویژه ساختارهای ستون مهره ای کارکردهنجاربرقرارشود.که به آن " دستکاری نخاعی" نیز گفته می شود:مترجم)سودمنداست.اما این روش برای قسمتهائی ازبدن که دارای حس هستندبایدمحدودشود.بعضی ازافرادحتی یادگرفته اندکه برای کم کردن درد،خودشان راهیپنوتیزم کنند.گاهی اوقات نیز،روشهای انسدادعصب می تواندمثمرثمرباشد.

****


مقاله" چندسئوال وجواب درمورد درد وضایعه نخاعی" – مترجم: مهندس عباس كاشي (این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان - مرداد ماه 1388 - برگرفته از سایت: http://www.spinalcord.uab.edu : نشریه Pushin' On

مقدمه


در شروع هزاره سوم، فن آوری اطلاعات بعنوان عمده ترین محور توسعه و تحول در جهان مطرح شده است و دستاوردهای ناشی از آن نيز به گونه ای با زندگی مردم عجين گرديده که عدم دسترسی به آن برای هر قشری از اجتماع باعث عقب ماندگی مضاعف می شود و از سوی ديگر بهره مندی از آن برای اقشار کمتر برخوردار ( نظير افراد کم توان ) می تواند موجب توانمندسازی آنها شود؛ آنچه که در اعلاميه اصول و برنامه عمل اجلاس جهانی سران در خصوص جامعه اطلاعاتی (ژنو 2003، تونس 2005 ) بر ضرورت فراهم آوردن امکانات لازم برای دسترسی اين اقشار از منافع اين فن آوری ها تاکيد شده است. بايد پذيرفت که معلوليت از ديرباز، همراهی هميشگی برای زندگی بشر بوده است. بر اساس برآورد سازمان ملل متحد 10 درصد از مردم جهان را معلولان تشکيل می دهند. بيماری ها، جنگ ها و حوادث هر روز بر تعداد افراد ناتوان می افزايند. برخوردار نبودن از فرصت ها و دسترسی به منابع و امکانات جامعه، فرد ناتوان را از حقوق خويش بعنوان فردی دارای حقوق برابر با ديگران محروم می سازد و زمينه بروز معلوليت را فراهم می کند.

واژه های کليدی : شهر الکترونيک، دسترسی الکترونيک، معلولان، فناوری های اطلاعات و ارتباطات، چند رسانه ای.

شهر الکترونيک و مفاهيم آن


شهر الکترونيک عبارت است از امکان دسترسی الکترونيکی شهروندان به کليه ادارات، اماکن درون شهری و دستيابی به اطلاعات مختلف مورد نياز به صورت شبانه روزی، هفت روز هفته، به شيوه ای با ثبات، قابل اطمينان، امن و محرمانه، در اين تحقيق مدلی که در همايش شهر الکترونيک تايپه(2002) ارائه شد استفاده گرديده که شامل چهار بخش است.

زندگی الکترونيک، سازمان الکترونيک، دولت الکترونيک، زير ساختار الکترونيک، زندگی الکترونيک در واقع سبک جديد زندگی در هزاره سوم است.

سازمان الکترونيک، سازمانی است که تمام فعاليت هايش را به صورت ديجيتالی و از طريق اينترنت انجام می دهد.

دولت الکترونيک: استفاده از فن آوری اطلاعات و اينترنت برای اداره ارگانها و موسسات کشور و ارائه خدمات شبانه روزی به شهروندان را دولت الکترونيک گويند.

زير ساخت الکترونيک: عبارت است از تمام سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نياز و موارد مرتبط با آنها جهت انجام کارها به صورت الکترونيکی (جلالی، 1384 ، ص 15 )

شهر های الکترونيکی نرم افزار و سخت افزار مورد نياز را برای دسترسی شهروندان در تمامی اوقات شبانه روز به پايگاههای داده خدمات دولتی و بخش خصوصی بر روی اينترنت فراهم می آورند.

ايجاد شهر الکترونيک تاثيرات بسيار سودمندی را در زمينه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سياسی برای اداره شهر و شهروندان به دنبال خواهد داشت.

تحول فضايی شهرهای اروپايی را بايد تبلوری خاص و تاريخی از يک دگرگونی ساختاری گسترده تر در اشکال و فرآيندهای شهری به حساب آورد که گويای روندهای اساسی هستند، روندهايی که می توان آنها را در ظهور شهر اطلاعاتی خلاصه کرد.

شهر اطلاعاتی بيان شهری ماتريس کاملی از الزامات جامعه اطلاعاتی است، درست به همان گونه که شهر صنعتی نيز بيان فضايی جامعه شهری است؛ فرآيندی که به شکل گيری و پويايی اين ساختار جديد شهری، يعنی شهر اطلاعاتی منجر شده است که با استناد به روندهای اجتماعی و اقتصادی که در حال دگرگونی کردن ساختارهای سرزمينی هستند بهتر درک می شوند. ( فکوهی، 1386، ص 137 )

تعريف چند رسانه ای

چند رسانه ای يا مولتی مديا انتقالی است که رسانه ارتباطات (متن، گرافيک و غيره ) را با هم ترکيب می کند. ( Wordnet.princeton.edu)

مولتی مديا رسانه و محتوايی است که ترکيبی از اشکال مختلف محتوا را به کار می برد. ( en. wikipedia.org )

مولتی مديا ترکيبی از اشکال گوناگون رسانه ای شامل متن، صدا، تصوير و ... است. ( www.orgww.um )

مولتی مديا يکپارچگی تحت شبکه جهانی اينترنت صدا، تصوير، گرافيک و ويدئو است. ( Maso.gmu.com )

دسترسی به چند رسانه ای :


دسترسی شهروندان به امکانات و رفع نيازمندی های آنان ساليانی است که توسط اينترنت در دنيای امروز عادی شده است؛ شهروندانی که نه از نوع درجه بندی شده، که از روی حقوق انسانی خود در يک رابطه برابر در دسترسی به اطلاعات آزاد تعريف می شوند؛ دسترسی همگانی به فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی که می تواند به رشد و توسعه کشور کمک نمايد و با نگاهی به پيام دبيرکل جديد سازمان ملل در روز جهانی معلولان و انتخاب شعار دسترسی الکترونيکی برای معلولان نکاتی به ذهن متبادر می سازد. از آنجا که لزوم اين دسترسی، نياز به بسترسازی های فنی، ايجاد و طراحی های سايت های مناسب معلولان دارد تلاش همه دست اندرکاران اين حوزه را می طلبد.

امسال اتحاديه مخابرات به مناسبت روز جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعاتی در راستای دسترسی همگان به فرصت های برابر در حوزه ICT شعار " پيوند با افراد کم توان؛ فرصت های فناوری اطلاعات و ارتباطات برای همه " را برگزيده است. اجلاس جهانی سران جامعه اطلاعاتی موجب شد که دولت های عضو در سياست ها و برنامه های الکترونيکی کشور خود، به نيازهای ويژه ارتباطی معلولان و ساير افراد آسيب پذير و محروم توجه بيشتری داشته باشند.

بر همين اساس دسترسی هر چه بيشتر به فناوری اطلاعات و ارتباطات برای همه به خصوص معلولان، بسيار اهميت دارد. افراد معلول به دليل ناتوانی يا کم توانی از پيشرفت های جامعه عقب مانده اند. از اين رو فناوری اطلاعات می تواند همانند پلی اين شکاف را بپوشاند و به صورت معجزه آسايی به افراد ناتوان کمک کند تا با روشی مناسب و دقيق گام بزرگی به جلو بردارند.

برای رسيدن به اين هدف بهترين حرکت، ايجاد التزام برای فراهم کردن فضايی برای دسترسی بهينه اين افراد به منابع فناوری اطلاعات است.

در اينجا ابتدا بايد دانست معلول کيست، و بايد برای دسترسی براي او به فناوری اطلاعات چه کرد.

معلول کيست؟

معلوليت، به ناتوانی در انجام تمام يا قسمتی از فعاليت های عادی زندگی فردی يا اجتماعی بعلت وجود نقصی مادرزادی يا اکتسابی، در قوای جسمانی يا روانی اطلاق می شود.

طبق آمار سازمان ملل، بيش از نيم ميليارد نفر از انسانها به دليل ابتلا به نارسايی های جسمی، ذهنی يا حسی، معلول به شمار می آيند.

افراد معلول يک دهم جمعيت بسياری از کشورها را تشکيل می دهند. تخمين زده می شود که 80 درصد از معلولان در کشورهای در حال رشد به سر می برند، زيرا اغلب معلوليت ها ناشی از از سوء تغذيه، فقر، عدم مراقبت های بهداشتی- آموزشی و ديگر عواملی است که نتيجه توسعه نيافتگی جوامع است. ازدياد روزافزون جمعيت و نبود منابع مالی کافی، برنامه های توان بخشی را در کشورهای در حال توسعه با مشکلات فراوانی مواجه کرده است. به طوری که معلولان در اين کشورها به توجه ويژه ای نيازمندند.

اکثر معلولان جهان با مشکلات فيزيکی، فرهنگی و اجتماعی بسياری روبه رو هستند. موانع اجتماعی، آنها را از استفاده از تسهيلات شهری و رفاهی محروم می سازد و نگرش عوامانه و غيرکارشناسانه اجتماعی نسبت به معلولان، آنان را تا حد زيادی از زندگی و روابط اجتماعی دور می کند.

استفاده از ICT يکی از بهترين شيوه ها برای مشارکت دادن آنها در تمامی امور فرهنگی، اجتماعی، سياسی و اقتصادی است. به سخن ديگر ICT موثرترين راه برای توانمندساختن معلولان است تا آنها بتوانند همراه با ساير اقشار جامعه اطلاعاتی، شکاف اطلاعاتی و ديجيتالی بين افراد سالم و معلول را نيز کاهش دهند و به تحقق عدالت اجتماعی کمک کنند.

در طی بيست سال اخير کوشش های چشمگيری در شناساندن و معرفی اشخاص معلول به جامعه انسانی صورت پذيرفته است. يکی از مواردی که می توان از آن بعنوان نقطه عطفی در اين زمينه نام برد اعلام سال 1981 ميلادی بعنوان سال جهانی معلولان است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت پذيرفت. فاصله سالهای 1983 تا 1992 ميلادی دهه جهانی معلولان نام گرفت تا کيفيت و شرکت فعالانه و همه جانبه افراد معلول را در زندگی اجتماعی تحقق بخشد.

قانون برنامه جهانی در ارتباط با معلولان که در سال 1982 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصويب رسيد چارچوبی بين المللی را برای الحاق و انضمام مسائل مربوط به انواع معلوليت ها به يک برنامه ريزی ملی فراهم می آورد.

در سال 1993 قوانين استاندارد در زمينه برابر سازی مجال ها و فرصت های زندگی برای افرادی که با انواع معلوليت ها دست و پنجه نرم می کنند به قانون ياد شده افزوده شد تا به منزله مکمل آن باشد و موجب قوام آن گردد.

فراهم کردن فرصت های برابر در حوزه فناوری های اطلاعات و ارتباطات :

اطلاعات منشأ قدرت است و کامپيوتر به معنی اطلاعات متمرکز ساختن اطلاعات سبب تمرکز بی سابقه قدرت در دست آنهايی می گردد که به کامپيوتر دسترسی دارند و در نهايت اختلاف قدرت ميان دو گروه تقويت خواهد شد. آنهايی که برای استفاده از اين وسيله ها آموزش کافی ديده اند و آنها که فاقد اين آموزش هستند. ( محسنی، 1380، ص 36 )

مسئله يکسان سازی فرصت ها و مجال ها برای معلولان هر روز بيش از پيش توجه سازمان ملل متحد را به خود معطوف می کند. يکی از مهم ترين دغدغه ها در اين ميان به ويژه دسترسی به فناوری جديد و نيز به محيط فيزيکی است. در اين راستا در سال 2002، کميته اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد در منطقه آسيا و اقيانوسيه، سميناری را با موضوع "پيشنهادهايی در حوزه قانون برای بررسی دسترسی افراد معلول در منطقه آسيا و اقيانوسيه به فناوری اطلاعات و ارتباطات " به منظور روشن کردن شکاف ديجيتالی که افراد معلول با آن دست به گريبان اند و برای ارتقاء بخشيدن به وضع موجود، برگزار کرد.

در اين سمينار مقرر شد، طبق قوانين سازمان ملل متحد درباره تساوی حقوق افراد معلول با ساير افراد جامعه، کشورها موظف اند با توجه به اهميت دسترسی يکسان به امکانات در تمامی وجوه يک جامعه، با معرفی برنامه های کاربردی فضای فيزيکی مناسبی را طراحی کنند و امکان دسترسی به اطلاعات و منابع ارتباطی را متعهد شوند.

همچنين در اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی ايران ( wsis ) که در دو مرحله برگزار شد ( مرحله اول در ژنو در سال 2003 و ديگری در تونس در سال 2005) چهار سند مهم به بيانيه اصول ژنو، برنامه عمل ژنو، پيمان تونس و دستور عمل تونس برای جامعه اطلاعات مشهور هستند، به تصويب رسيدند.

اين اسناد کليه دولت ها از جمله دولت ايران و نيز تمامی سازمان های بين المللی بخش خصوصی و جامعه مدنی را به ساخت و پی ريزی يک جامعه اطلاعاتی مردم مدار، فراگير و توسعه محور و غير تبعيض آميز موظف می کند. طبق اسناد سازمان ملل متحد از جمله بيانيه هزاره و اسناد wsis تمامی دست اندرکاران موظف هستند نسبت به اهداف هشت گانه بيانيه هزاره متعهد باشندو نيز مواردی را در حوزه جامعه اطلاعاتی پيگيری کنند که يکی از موارد آن ايجاد ظرفيت ICT برای همگان و نيز ايجاد اطمينان در استفاده از آنها از جانب همگان از جمله جوانان، مسن ترها، زنان، بوميان، معلولان و جوامع دور افتاده و روستايی، از خلال بهبود و ارائه برنامه ها و سيستم های آموزش و پرورش شامل آموزش دايمی و آموزش از راه دور است.

همچنين در اين بيانيه آمده بايد توجه خاص به صورت بندی مفاهيم جهانی طراحی و استفاده از فن آوری های کمکی که موجب افزايش دسترسی تمامی افراد و از آن جمله معلولان شود.

ايران و پيوند با معلولان در دسترسی به فرصت های برابر در حوزه فن آوری های اطلاعات و ارتباطات


با توجه به اينکه 80 درصد معلولان در کشورهای در حال رشد هستند، چنين می توان برآورد کرد که ايران، در ميان کشورهای در حال رشد مي بايست در زمينه پرداختن به مشکلات معلولان خود به خصوص در زمينه دسترسی برابر آنها به فناوری اطلاعات تلاش بيشتری انجام دهد.

با توجه به اينکه کشور در فراهم کردن شرايط دسترسی معلولان به استفاده از امکانات رفاهی جامعه تلاش می کند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می بايست شرايط دسترسی اين دسته از افراد را در استفاده از فناوری های جديد ارتباطی فراهم کند تا آنها نيز همچون افراد سالم، از اين خدمات بهره مند شوند اينک به برخی از اقدامات صورت گرفته در اين زمينه می پردازيم.

تشکيل کار گروه توان بخشی فناوری اطلاعات و ارتباطات در شورای عالی اطلاع رسانی :

معاون فنی دبيرخانه شورای عالی اطلاع رسانی از تشکيل " کارگروه توان بخشی فناوری اطلاعات و ارتباطات در شورای عالی اطلاع رسانی" خبر داد و گفت: خصوصيات متفاوت ابزارهای دسترسی به رايانه، خدمات عمومی الکترونيکی و ساختار محتوای وب گاه ها و بسته های نرم افزاری برای معلولان، برنامه ريزی ويژه ای را طلب می کند.

وی افزود: استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات گامی موثر در افزايش اشتغال، بهره وری، افزايش کيفيت زندگی، برابرسازی فرصت ها و در نهايت اميد به زندگی برای افراد ناتوان است.

معاون فنی دبيرخانه شورای عالی اطلاع رسانی تدوين چارچوب کلان به کارگيری ICT برای گروه مخاطب، کمک به ايجاد و توسعه آموزش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات برای معلولان، تدوين چگونگی تجهيز و مناسب سازی مراکز علمی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و اطلاع رسانی به منظور ارائه خدمات الکترونيکی و رايانه ای را از جمله اهداف و وظايف اين کارگروه عنوان کرد و افزود: تدوين دستورالعمل برای ساختار محتوای وب گاه ها و بسته های نرم افزاری عمومی و پژوهشی و حمايت از برگزاری سمينارها و کارگروه های آموزشی به منظور تعامل بيشتر سازمان های ذی ربط، متخصصان و گروه مخاطب از ديگر اهداف اين کارگروه محسوب می شود.

مدير کل دفتر آموزش، پژوهش و فناوری اطلاعات از ارائه تسهيلات در زمينه فناوری اطلاعات و ارتباطات به نابينايان خبر داد.

دکتر يزدانيان در اولين همايش بين المللی و دومين همايش ملی فناوری اطلاعات و معلولان با رويکرد به نابينايان گفت: به منظور بسترسازی مناسب در زمينه ICT در کشور، وام وجوه اداره شده با بهره کم ارائه ميشود که احتمالا" برای توسعه ICT اين بهره حذف خواهد شد.

در مقاله حاضر می کوشيم مستندات فراهم آوری دسترسی به چند رسانه ای ها را برای افراد کم توان در جامعه اطلاعاتی در اجلاس های جامعه اطلاعاتی ژنو ( 2003 ) و تونس 0 2005 ) بررسی کرده و فوايد دسترسی الکترونيک در جهت توانمندسازی معلولان را ارائه کنيم.

توانمندسازی

توانمندسازی جامعه فرآيندی پويا و فراگير است. يکی از پيش شرط های محوری در شکل گيری و تکامل فرآيندهای توسعه پايدار، وجود سياستها، برنامه ها و مداخلات چند بعدی برای توانمندسازی افراد، گروهها و جوامع به منظور تضمين مشارکت فعال آنها در تحقق بخشيدن به اهداف دراز مدت و ميان مدت توسعه همه جانبه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است ( معاونت سلامت ، 1385، ص 474 )

اساسا" اولين راهبرد عمده در تدوين، طراحی و اجرای برنامه های توانمندسازی آموزش است. در فرآيند آموزش، اطلاعات و پيام ها منتقل و رد و بدل می شود و با علم به اينکه در عصر حاضر اطلاعات، منشأ قدرت و در حقيقت عين قدرت است، دسترسی اقشار وسيع مردمی به اطلاعات يک گام کليدی در فرآيند توانمندسازی به حساب می آيد.

توزيع و انتشار اطلاعات به معنی ايجاد توانايی بالقوه يادگيری و ارتقای سطوح آگاهی، دانش، تکنيک ها و مهارت های ارتباطی در ميان گروههای اجتماعی است. اين مرحله زيربنايی سرآغاز حالت آگاهی، آمادگی ذهنی مردم برای ايفای نقش تاريخی خود و اقدام برای بهبود وضع موجود و ساختن دنيايی عاری از فقر، عقب ماندگی، خشونت، نابرابری و تبعيض با دست های توانای خود است( معاونت سلامت، 1385،صص 475-474 )

رهبران عقيدتی، مذهبی و سياسی و همچنين افراد کليدی می توانند در شکل گيری و ارتقای سطوح توانمندسازی اجتماعی نقش بسزايی داشته باشند. توانمندسازی به فرآيند افزايش قدرت فردی، گروهی و سياسی که در آن افراد خانواده ها و جوامع بتوانند برای بهبود وضعيت خود اقدام نمايند.(معاونت سلامت، 1385، ص 480 )

سازمان بهداشت جهانی طبق تعريفی که در سال 1981 ارائه کرده، معلوليت را اختلال در رابطه بين خود و محيط دانسته است. فرآيند توانمندسازی برای معلولان برای غلبه بر کم توانی شان جايگاه برجسته ای دارد.

دسترسی الکترونيک برای معلولان

انتقال آنی داده ها و سرمايه ها و از ميان برداشته شدن فاصله ها، مفهوم زمان و مکان را به شدت تغيير داده و همراه با آن نظم قديم به هم خورده است. طبعا" تمشيت امور جامعه شبکه ای مستلزم مدل های تازه ای از دموکراسی و مشارکت است. با وجود جهانی شدن، شبکه های محلی و بومی اهميت يافته، زيرا معنا نسبت به کارکرد برجسته تر شده و هويت بيش از گذشته به ميان آمده است. در اين ميان اميد است که هويت اگر بتواند خود را از چنگال بنيادگرايی برهاند، قدرتی رهايی بخش داشته باشد و کنش اجتماعی، معنی داری را در جهت تحول بدون گرفتاری در گرداب آرمان شهر سامان دهد. لذا ماهيت جهان جديد، عمدتا" فرهنگی است و فرهنگوران در آن از نقش و کنش بيشتری برخوردارند ( کسلز، 1380 )

در جهان دانش مدار امروز، دسترسی به اطلاعات به يکی از ارکان اصلی زندگی بشر بدل شده، انقلاب ديجيتال و ظهور فن آوری اطلاعات و تحول اينترنت به عنوان يک شبکه جهان شمول، بسياری از فرآيندها و تعاملات انسانی را در بستر خود جای داده است. وابستگی فعاليت های بشر به اينترنت در مقياسی چنين عظيم و زمانی اين چنين کوتاه، حکايت از آغاز يک دوران نوين، تهديدها و فرصت هايی را به همراه آورده است. اهميت اين مسئله به اندازه ای است که دسترسی به اطلاعات را می توان بعنوان يکی از شاخص های اصلی سنجش ميزان تحقق عدالت در جامعه منظور کرد. پيامد اصلی گسترش اين فن آوری امکان دسترسی برابر به خدمات و اطلاعات برای تمامی افراد بدون در نظر گرفتن توان جسمی، حرکتی و حسی آنهاست. اين پديده بانفوذ در محيط زندگی مردم، نقش تحرک و برتری های بدنی افراد در دسترسی به خدمات را از ميان می برد و محروميت ناشی از معلوليت را به دسترسی و توانمندی بدل می کند. از سوی ديگر گسترش دانش و اطلاعات و تسهيل دسترسی به آنها بر آگاهی معلولان بعنوان بزرگ ترين و محروم ترين اقليت جهان می افزايد. با تسهيل دسترسی معلولان به خدمات و اطلاعات، مزايای اين فن آوری نوين تمامی وجوه زندگی آنان را دستخوش تغيير می کند . در اين محيط، اشتغال که معمولا" وابسته به تحرک و توانمندی های بدنی در دنيای حقيقی است به کسب و کار الکتروني بدون وابستگی های جسمی مبدل می شود و ارتباط اجتماعی که برای افراد عادی نيازمند جابه جايی و حضور فيزيکی است. جای خود را به نشست های چند رسانه ای می دهد. چنين فرصت هايی در جهان مجازی، هنگامی مزيت به شمار می رود که دسترسی به اين محيط و ابزارهای آن منطبق بر توانايی کاربران، مناسب سازی شود و امکان دسترسی برابر به آن برای تمامی افراد فراهم آيد. ( غنی زاده، 1385،صص 12-11 )

پديده معلوليت از ديرباز، همراهی هميشگی برای زندگی بشر بوده است. بر اساس برآورد سازمان ملل متحد، 10درصد از مردم جهان را معلولان تشکيل می دهند. بيماری ها، جنگ ها و حوادث هر روز بر تعداد افراد ناتوان می افزايند و عوامل گوناگونی، ناتوانی را به سوی معلوليت و محروميت سوق می دهند. در فرهنگ و ادبيات امروز جهان ناتوانی بعنوان گروهی از محدوديت های عملکردی شناخته می شود. اما معلوليت به معنای محروميت و محدوديت فرصت شرکت در تعاملات اجتماعی در سطحی مساوی با ساير افراد جامعه است. اين واژه توصيف کننده تعامل فرد ناتوان با محيط اوست. هدف کاربردی از اين تعريف، تاکيد بر نقش محيط و سيستم های سازمان يافته جامعه در حرکت فرد از ناتوانی به سوی معلوليت است.

آموزش الکترونيکی در خدمت کارآفرينی ديجيتالی معلولان

کارآفرينی ديجيتالی برای معلولان يکی از راهکارهای توانمندسازی آنها در کشورهای توسعه يافته است. کسب و کار در هر جامعه ای تابعی از توسعه اقتصادی آن جامعه محسوب می شود و در مقابل، بهره گيری از پتانسيل همه اقشار جامعه زمينه رشد پايدار در زمينه های گوناگون، به ويژه فرهنگی و اقتصادی را فراهم می سازد.

کسب و کار ديجيتالی يا الکترونيکی که امروزه از آن بعنوان شيوه ای جديد در تجارت و اقتصاد جهانی ياد می شود، فقط يک روش انجام کار نيست، بلکه هنری است جامع که مانند علم مديريت و رهبری سازمانی، متشکل از علم و هنر به صورت توأمان است و هيچ کسب و کار ديجيتالی موفقی در دنيای سايبرنتيکی بدون توجه به اين دو شاخص راهبردی موثر و فراگير نشده است ( آقازمانی و شهريوری، 1385 ) از سوی ديگر در عرصه کارآفرينی همواره افرادی وجود دارند که مجبور به کارآفرينی هستند، يعنی شرايط زندگی آنها طوری است که جامعه به دليل نداشتن زير ساخت های فيزيکی، توانايی اشتغال زايی برای آنها را ندارد. بيماران خاص، بيماران ام.اس و طيف های مختلف معلولان از اين جمله افراد محسوب می شوند. استفاده از ابزارهای ارتباطی نو و کارآفرينی الکترونيک می تواند جوابگوی مناسبی برای نياز اين افراد باشد.

با همه اين تعاريف يک معلول پا به عرصه حيات نهاده تا زندگی کند. جامعه ای که اين افراد در آن زندگی می کنند. موظف است موجبات رهايی از بند مشکلات غير مستقيم معلوليت را فراهم کند که جامعه فعلی ما زيرساخت های مجازی اين زمينه را فراهم می کند. اصولا" روحيه کار و کارآفرينی در بستر يک جامعه خلاق و کارآفرين شکل می گيرد. کارآفرينی ديجيتالی يا الکترونيکی هم با توجه به نمونه های بين المللی نظير گوگل و مايکروسافت از اين قاعده مستثنا نيست. ضمنا" در اين نوع کارآفرينی خاص برای تقويت روحيه کارآفرينی نظام کار و ساختار اشتغال زايی کشور بايد با در نظر گرفتن شرايط، تمهيداتی نظير کاتاليزورها، انکوباتورها و از اين دست را آماده کند.

کاتاليزور

در علم شيمی کاتاليزور به ماده ای گفته می شود که به واکنش های شيميايی سرعت می دهد ولی خود دچار هيچ گونه تغييری نمی شود. بر همين اساس دسترسی هر چه بيشتر به فناوری اطلاعات و ارتباطات برای همه به خصوص معلولان، بسيار اهميت دارد. افراد معلول به دليل ناتوانی يا کم توانی، از پيشرفت های جامعه عقب مانده اند. از اين رو فناوری اطلاعات می تواند همانند پلی اين شکاف را بپوشاند و به صورت معجزه آسايی به افراد ناتوان کمک می کند تا با روشی مناسب و دقيق گام بزرگی به جلو بردارند. بهترين حرکت، ايجاد التزام برای فراهم کردن فضايی برای دسترسی بهينه اين افراد به منابع فناوری اطلاعات است. اين رويکرد که در عرصه کارآفرينی معلولان نوعی حمايت غيرمستقيم است توسط سازمانها و ارگانهای مرتبط انجام می شود. اين سازمان ها می توانند ضمن فراهم کردن زمينه کارآفرينی الکترونيکی برای اين افراد از افراد متخصص در زمينه های مختلف فن آوری اطلاعات برای ارائه مشاوره علمی و تجربی به کارآفرين های معلول دعوت و حمايت کنند. در واقع اين افراد مشاور به لحاظ مادی تامين می شوند تا به کارآفرين های معلول در کوتاه مدت و نهايتا" ميان مدت مشاوره دهند.

خب اين خيلی خوب است که يک گروه کارآفرين تحت نظارت يک مشاور باشد اما بايد نوع و دفعات و زمانبندی مشاوره دارای ساز و کار منحصر به فردی باشد تا تيم کارآفرين وابسته به مشاور و نظرات او نباشد و قوه ايده پردازی خود را از دست ندهد.

انکوباتور


انکوباتور نيز دستگاهی در بيمارستان برای نگهداری نوزادانی است که پيش از موعد به دنيا می آيند يا در زمان تولد از استانداردهای فيزيولوژيکی لازم در مقايسه با ساير نوزادان برخوردار نيستند. اگر در اينجا به جای بيمارستان، کلمه صنعت را به کار ببريم و به جای نوزادان، کلمه افکار خلاق معلولان را استفاده کنيم، نقش و جايگاه انکوباتور صنعتي بيش از پيش در ذهن ما آشکار می شود.

آموزش الکترونيکی که زير مجموعه ای از آموزش مجازی است عبارت است از انتقال داده های آموزشی با استفاده از شبکه جهانی وب. در آموزش از راه دور يا آموزش مجازی فرض بر اين است که دانش آموز يا دانشجو به مراتب فعال تر از حال معمول است. در واقع مفاد آموزشی در آموزش مجازی طوری تنظيم شده که 30 تا 50 درصد متون توسط استاد و بقيه درس از طريق پژوهش و ارتباط دانشجويان تعيين و تدوين می شود.

از ويژگی های بارز اين طرح می توان به مواردی به اين شرح اشاره کرد:

بالا رفتن سطح اميد در خانواده های معلولان

گسترش عدالت آموزشی

گسترش دسترسی به رسانه های الکترونيکی در زندگی معلولان

افزايش کارآيی جامعه معلولان

يکپارچه سازی آموزش عالی برای معلولان

قابليت بين المللی شدن سيستم آموزشی

قابل انعطاف بودن و ترکيب شدن با ساير سرفصل های آموزشی نظير از راه دور و حضوری

حذف محدوديت های فيزيکی معلولان در آموزش

ارتباط افراد معلول و غير معلول

بهترين نوع انکاباتور مجازی

بهترين نوع انکوباتور دانشگاهی

در خاتمه بايد به اين مهم اشاره کرد که بهترين نوع آموزش برای افراد معلول ترکيبی از آموزش مجازی و فيزيکی مبتنی بر شرايط آنهاست. ( نعمتی منصور، آيدين، 1388، به نقل از سايت آفتاب ).

آموزش چند رسانه ای دارای خصوصيات معينی است از آن جمله:

يادگيری حالت فعالی دارد. می توان در کلاس به چرت زدن پرداخت اما در مقابل کامپيوتر نمی توان اين گونه رفتار کرد. ماشين نياز به دستکاری هايی دارد که حداقلی از توجه را می طلبد.

هر گونه اقدام خلاف شاگرد در طول تمرين فورا" يادآوری و اصلاح می شود، و در مقابل خطاها نمی توان به مجادله و يا مغالطه پرداخت.

بسياری از محصلان در مقابل کلاس و معلم به دشواری می توانند انديشه های خود را بيان کنند؛ اين عوامل منع کننده در مقابل کامپيوتر وجود ندارد. محصلان می دانند که ممکن است اشتباه کنند بی آنکه مورد تحقير و يا سرزنش قرار گيرند.

هر محصل می تواند بر حسب توانايی و قدرت يادگيری خود کار کند.

نحوه آموزش به گونه ای است که جذابيت آن از کلاس هايی که به شکل سنتی اداره می شوند بيشتر است ( محسنی 1380، ص 128)

آموزش الکترونيکی روش های آموزشی کنونی را تکميل می کند و در بعضی موارد جايگزين آن می شود. يکی از رويکردهای اصلی آموزش الکترونيکی، آموزش ترکيبی به معنی به کارگيری بيش از يک رسانه در امر آموزش است. به طور مثال ترکيب آموزش توسط معلم و ابزارهای بر پايه وب، که البته با اين روش آموزش الکترونيکی جايگزين آموزش کنونی نمی شود، بلکه آن را تکميل می کند، هر چند که در موارد بسياری آموزش الکترونيکی به تنهايی می تواند پاسخ گوی نيازهای آموزشی باشد.

مستندات حقوقی جهانی جهت حق برخورداری معلولان از چند رسانه ای ها

عدم برخورداری از فرصت ها و دسترسی به منابع و امکانات جامعه، فرد ناتوان را از حقوق خويش به عنوان فردی دارای حقوق برابر با ديگران، محروم می سازد و زمينه بروز معلوليت را فراهم می سازد. اين امر معلولان، دولت ها و سازمانهای بين المللی را بر آن داشت تا در مورد حقوق افراد معلول با عمق بيشتری بينديشند. اعلاميه حقوق افراد دارای معلوليت در سال 1975، تعيين سال جهانی معلولان در سال 1981، تعيين سال های 1983 تا 1992 بعنوان دهه جهانی معلولان و تعيين سوم دسامبر هر سال بعنوان روز جهانی معلولان را می توان بخشی از دستاوردهای اين ژرف انديشی برشمرد. در سال 1993 سازمان ملل با تصويب قوانين استاندارد به منظور برابر سازی فرصت ها برای افراد دارای معلوليت، دولت ها را برای مناسب سازی محيط و فرآيندهای جامعه بيش از پيش ترغيب کرد. در اين مجموعه از قوانين، تسهيل دسترسی به محيط های فيزيکی اطلاعات و ارتباطات مورد تاکيد قرار گرفت و از دولت ها خواسته شد تا از دسترسی مناسب معلولان به خدمات اطلاعاتی، رسانه های جمعی و امکانات ارتباطی اطمينان يابند. اين قوانين تا حد معرفی تعدادی از روش های مناسب سازی، همانند استفاده از چاپ متون با قلم درشت، استفاده از خط بريل، خدمات ارائه شده بر روی نوارهای صوتی و استفاده از زبان اشاره در تلويزيون پيش رفت. اگر چه در اجرای اين قوانين اجباری وجود ندارد. اما به دليل احترام به قوانين بين المللی که توسط تعداد زيادی از کشورها تصويب گرديده است، به صورت مرسوم در می آيد. از اين رو، پس از ابلاغ اين قوانين، مناسب سازی محيط افراد ناتوان و افزايش دسترسی آنان به صورت جدی تری در دستور کار دولت ها قرار گرفت. اين امر منجر به تدوين قوانين داخلی در اين گونه کشورها شد که از آن جمله می توان به قانون جامع حمايت از حقوق معلولان در ايران اشاره کرد که گامی جدی ولی ناکافی در برقراری عدالت اجتماعی و تساوی فرصت ها برای معلولان است. ( غنی زاده و همکاران، 1387، صص 16-15 )

در ذهن انسان امروز مفاهيم متفاوتی از محيط نسبت به گذشته تداعی می شود، امروزه بسياری از تعاملات بشری در محيط مجازی و در قالب داده های الکترونيک تبادل می گردد. شبکه اينترنت با سرعتی باور نکردنی تمام دنيا را تحت سيطره خود در آورده است.

امروزه فن آوری اطلاعات بعنوان يکی از فن آوری های نوين بشری، نه تنها خود دستخوش تغيير شده است بلکه به سرعت در حال تاثير گذاری بر زندگی ماست. اين فن آوری دنيايی جديد پديد آورده است. در حال حاضر بسياری از تعاملات بين فردی در اين بستر صورت می گيرد. مفهوم دولت در حال تکوين به سوی دولت الکترونيک است. رابطه دولت و ملت در بسياری از موارد با بهره گيری از اين فن آوری برقرار می شود و جنبش نرم افزاری در راس امور قرار گرفته است. در چنين محيطی، مفهوم مناسب سازی محيطی ديگر به استفاده از سطح شيب دار در ساختمان های عمومی همچون آژانس های مسافرتی و بانک ها محدود نمی شود ( غنی زاده و همکاران ، 1387، ص 16 )

به سخن ديگر ICT موثرترين راه برای توانمند ساختن معلولان است تا آنها بتوانند همراه با ساير اقشار جامعه اطلاعاتی، شکاف اطلاعاتی و ديجيتالی بين افراد سالم و معلول را نيز کاهش دهند و به تحقق عدالت اجتماعی کمک کنند. در طی بيست سال اخير کوشش های چشمگيری در شناساندن و معرفی اشخاص معلول به جامعه انسانی صورت پذيرفته است. يکی از مواردی که می توان از آن به عنوان نقطه عطفی در اين زمينه نام برد علام سال 1981 ميلادی بعنوان سال جهانی معلولان است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت پذيرفت. در سال بعد (1981) سالهای 1983- 1992 ميلادی دهه جهانی معلولان نام گرفت تا کيفيت و شرکت فعالانه و همه جانبه افراد معلول را در زندگی اجتماعی و پيشرفت آنها ارتقا بخشد. قانون برنامه جهانی در ارتباط با معلولان که در سال 1982 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصويب رسيد چارچوبی بين المللی را برای الحاق و انضمام مسائل مربوط به انواع معلوليت ها به يک برنامه ريزی ملی فراهم می آورد. در سال 1993 قوانين استاندارد در زمينه برابر سازی فرصت های زندگی برای افرادی که با انواع معلوليت ها دست و پنجه نرم می کنند به قانون ياد شده افزوده شد تا به منزله مکمل و موجب قوام آن باشد.

مناسب سازی محيط مجازی بايد منطبق بر توانايی کاربران آن باشد تا کم توانی کاربری منجر به محروميت او نشود. در بند 30 بيانيه اصول اجلاس عالی سران جهان درباره جامعه اطلاعاتی آمده است: استفاده از فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی در همه مراحل آموزش بايد ارتقاء يابد و در اين راه بايد به نيازهای خاص افراد معلول، محروم و آسيب پذير توجه شود.

در بند 13 آمده است در ساخت جامعه اطلاعاتی بايد نيازهای ويژه معلولان به رسميت شناخته شود.

بند 24- از بنيادهای اساسی يک جامعه اطلاعاتی در برگيرنده همه اقشار اين است که در آن همگان بتوانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند.

بند 19- نقشه عمل- دولت ها در جهت افزايش فرصت های اشتغال ديجيتالی برای زنان و معلولان تلاش کنند.

بند 1- جامعه اطلاعاتی جامعه ای است که در آن همگان بتوانند اطلاعات و دانش را خلق کنند و به آن دسترسی داشته باشند، آن را به کار گيرند و به اشتراک بگذارند تا افراد، اجتماعات و مردمان قادر شوند بر پايه اهداف و اصول منشور ملل متحد و احترام کامل و پاسداشت بيانيه جهانی حقوق بشر، در ارتقای توسعه پايدار و بهبود کيفيت زندگی خويش به طور کامل استعدادهای خود را محقق سازند ( www.irasis.ir )

مناسب سازی وب سايت ها جهت افراد معلول :


در کشور ايران نيز استفاده از فن آوری اطلاعات به صورت چشم گيری افزايش يافته است. بسياری از فرآيندهای اقتصادی و اجتماعی از طريق اينترنت انجام می گيرد. طرح هايی نظير تکفا، تسما، قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه همگی حکايت از حرکت دولت به سوی دولت الکترونيک می کنند. ( در اين راستا می توان به IRAN.IR که در گاه خدمات دولت الکترونيک ايران است اشاره کرد ). مناسب سازی وب سايت ها برای افراد معلول گام مناسبی برای ايجاد فرصت های يکسان در بهره برداری از محيط مجازی است.

مناسب سازی چند رسانه ای ها برای افراد کم بينا و نابينا :

تبديل نمادها به گفتار بلند و قابل شنيدن: می توان از نرم افزارهای صفحه خوان استفاده کرد که توانايی محتوای وب سايت ها را به صفحات بريل و صوت تبديل کنند.

استفاده از رنگ های سياه و سفيد در سايت ها برای افراد کور رنگ

مناسب سازی وب سايت ها برای افراد کم شنوا:

بهره گيری از انيميشن های ( پويانمايی) رايانه ای و زبان شاره

چت های نوشتاری

مناسب سازی وب سايت ها برای افراد دچار اختلال يادگيری :

استفاده از محتويات متنی ساده و کوتاه

استفاده از فونت های ساده و درشت

استفاده از فقط يک رنگ به منظور ارتقای سطح تمرکز حسی

بهره گيری از فايل های صوتی

بهره گيری از شکل

مناسب سازی وب سايت ها برای افراد دارای اختلالات حرکتی:

بهره گيری از mouth sticks های متصل به سر برای افراد دچار ضايعات نخاعی که قادر به حرکت دادن و استفاده از دست و پای خود نيستند.

رای افرادی که قادر به استفاده از ماوس نيستند از track ball ( گوی های مسيرياب ) يا نرم افزارهايی که امکان کنترل نشانگر از روی صفحه کليد دارند استفاده شود.

مهارت آموزی و توان بخشی افراد به منظور استفاده از ابزارهای جايگزين

استفاده از صفحه کليدهای اشاره باسر، مرتبط با حرکت چشم و ...

راهکارهای مناسب سازی وب سايت ها برای افراد دچار اختلال در توجه و تمرکز :

استفاده از تراکم متنی پايين در وب سايت ها

استفاده از رنگ های با تمايز بالا در وب سايت ها

استفاده از فونت های درشت

طراحی صفحه کليدهای حروف درشت

استفاده از نام های متداول در نام گذاری وب سايت ها

به کاربردن محتويات متنی خلاصه و کوتاه

مناسب سازی وب سايت ها برای افراد دچار معلوليت ذهنی :

استفاده از زبان بسيار ساده و قابل فهم در وب سايت ها

استفاده مناسب و به مقدار کافی از اشکال گرافيکی راهنما

ساختار صفحات وب منظم و منطقی

استفاده از فرمان های صوتی در راهنما تا به افراد عقب مانده ذهنی کمک کند. ( Cohen. 2001- Gregge,1994)

بحث و نتيجه گيری

اطلاعات و آموزش، رکن اساسی توانمند سازی در جوامع بشری است، از اين رو اينترنت به عنوان يکی از مهم ترين ابزارهای اطلاع رسانی و کسب اطلاعات يکی از بهترين ابزارهای توانمند سازی به ويژه برای افراد کم توان است. بنابراين فراهم آوردن امکان دسترسی برابر به مواهب محيط مجازی برای معلولان يک امر ضروری است. لازم است که حداقل تارنماهای سازمانهای دولتی جهت استفاده از معلولان مناسب سازی شوند و آموزشهای ديجيتالی به معلولان در اولويت قرار گيرد.

بطور اجمال، به مواردی که وزارت ICT می تواند در فراهم کردن فرصت ها برای دسترسی معلولان به چند رسانه ای اقدام کند، اشاره می شود:

ايجاد زير ساخت های لازم و ضروری برای معلولان در استفاده از ICT يکی از اقدامات وزارت ICT گسترش فناوری wimax است تا معلولان قادر باشند از هر نقطه و بدون جابه جايی فيزيکی به شبکه متصل شوند و موانع فيزيکی سدی در برابر دسترسی آنها نباشد.

ايجاد فرصت های تحصيل معلولان در منزل با به کارگيری فناوری اطلاعات، مانند:

اختصاص خط پرسرعت اينترنت به معلولان جهت دسترسی آسان به اينترنت به منظور آموزش از راه دور و توسعه e-learning

ايجاد و توسعه وسايل الکترونيکی کمک آموزشی جهت استفاده راحت تر معلولان ( پرينتر بريل مخصوص نابينايان، مونيتور با امکان خواندن متون يا تايپ با متون با خواندن يا حرف زدن )

ساخت و ارائه برنامه هايی از طريق شبکه اينترنت که مخصوص افراد معلول باشد.

ايجاد پورتال جهت ارائه خدمات و اطلاع رسانی مخصوص افراد کم توان (معلول )

ايجاد کتابخانه الکترونيک با امکان پخش صدا و عکس العمل نسبت به صدا

طراحی مجموعه نرم افزارهای استاندارد صفحه خوان ( screen reader )موتور صوتی هوشمند ( T.T.S ) و شناسه گر فارسی (OCR ) جهت دسترسی آسان و مطمئن به منابع اطلاعاتی و کتب مختلف به منظور مطالعه نابينايان و همچنين بهره گيری از منابع سرشار علمی موجود در کتابخانه ای اينترنتی و تسهيل درامر نگارش پايان نامه ها و امکان استفاده نابينايان از نشريات، تله تکست، فيش های بانکی و غيره

3 . ايجاد فرصت های شغلی در منزل با استفاده از فناوری اطلاعات مانند:

ايجاد پايگاه اطلاع رسانی درخصوص معرفی مشاغلی که معلولان مختلف می توانند در آن زمينه فعاليت کنند.

ايجاد بانک اطلاعاتی جهت معرفی شرکت های متقاضی مشاغل فوق الذکر ( اين مورد منوط به سهميه اختصاصی شرکت ها و سازمانها جهت استخدام اين گونه افراد است ).

اختصاص خطوط پرسرعت اينترنت جهت ارتباط معلولان در منزل يا محل کار

4 . گسترش امکانات دولت الکترونيک و دسترسی آن در منزل جهت :

ارتباط با بانک ها جهت دريافت حقوق، پرداخت قبوض، گرفتن وام و ..

درخواست خدمات دولتی از طريق اينترنت مانند: خلافی خودرو، گذرنامه، پيگيری نامه های اداری و ....

گسترش امکان خريد وفروش اينترنتی

ايجاد بانک اطلاعاتی پزشکی و امکانات بيمارستانی و تسهيلات انواع بيمه ها و امکان ارتباط مستقيم با پزشک و داروخانه و فوريتهای پزشکی در مواقع ضروری

امکان گردشگری اينترنتی مانند پخش مستقيم اماکن زيارتی و سياحتی

ايجاد سايت های تفريحی مختص معلولان

برگزاری همايش و دعوت از نخبگان برای استفاده هر چه آسانتر معلولان از ICT

برگزاری نمايشگاه با موضوع ارتباطات و فناوری اطلاعات برای همه

تهيه منابع و کتاب های مرتبط با موضوع ICT به صورت فايل های صوتی

5 . تشکيل شورای عالی معلولان :

شورای عالی معلولان متشکل از سازمانها و ارگانهای مختلف در حمايت از معلولان به منظور دستيابی به عدالت اجتماعی و ايجاد مديريت منسجم و کارآمد در جهت برطرف کردن نيازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی معلولان و استفاده هدفمند از امکانات و ظرفيت های بالقوه دستگاهها و نهادهای دولتی و غير دولتی در جهت توسعه رفاه و تامين اجتماعی برای معلولان است.

فراموش نبايد کرد که رسيدن به توسعه پايدار فقط در گرو فراهم کردن فرصت های برابر برای همه شهروندان است. ( تهرانيان ، 1977 ).

منابع


آقازمانی ، محمد و شهريوری ، عبداله 0 1385 )، کارآفرينی ديجيتال، انتشارات ناقوس

جلالی ، علی اکبر (1384 )شهر الکترونيک، انتشارات دانشگاه علم وصنعت ايران

غنی زاده، نادر و مقدسی، عليرضا و جعفريان، محمد ( 1387 ) دسترسی الکترونيک برای افراد کم توان، سازمان بهزيستی

کسلز، مانوئل ( 1380)عصر اطلاعات، ظهور جامعه شبکه ای، ترجمه احمد عليقليان، افشين خاکباز، انتشارات طرح نو

محسنی، منوچهر، ( 1380 )جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی، نشر ديدار

ميردامادی، مهرداد ( 1380 ) فضای شهری به مثابه فضای سيبرنتيک، رساله کارشناسی ارشد مردم شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، استاد راهنما: ناصر فکوهی

نعمتی منصور، آيدين ( 1388 )، e-learning برای معلولان

آموزش سلامت، جلد اول، معاونت سلامت، وزارت بهداشت (1385) نشرمهر روش.

GreggeC.V. andErheidranPHD, ApplicationSoftwareDesignGuidelines, Increasing to People with Disabilities and Older Users, Version 1.1, June, 1994, Trace R&D Centre, University of Wiscosinn- Madison Steven Gohen: William Eimicke, The Use of Internet in Government ServiceDelivery, Columbia University, February 2001.

The E-City: Singapore Internet Case Study, International Telecommunication Union, April 2001.

Rogers,Everett, Communicatin Technology: New Media Society, NewYork, Free Press, 1986

Teheranian, Majid, Communications Policy for National Development. Routledge & Kegan Paul Ltd, 1977 .

****

منبع: - مجله " آينه ی خيال " - تهيه كننده : محسن سلسله - دوره جديد- شماره 1 ( شماره پياپی 13 ) بهار 1388--فرهنگستان هنر


شرکت مدداک ( Maddak ) ، که بزرگترین تولید کننده وسائل کمکی مورد نیاز برای زندگی روزمره افراد ناتوان (ADL) در ایالات متحده محسوب می شود ، در نمایشگاه توانمندیها که در لس آنجلس برگزار شد شکل خاصی از چرخ ویلچر را برای اولین بار به عنوان چرخهای تاشو عرضه نمود .

در اصل فکر تولید این چرخها ، ابتدا برای چرخ دوچرخه های تاشو و توسط شخصی بنام دانکن فیشمون Fitzsimmons Duncan ، دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته هنر که در آن زمان درکالج سلطنتی لندن تحصیل می کرد ، شکل گرفت . که بعد از آن این چرخ با هدف ایجاد انقلابی در زندگی روزمره کاربران ویلچر برای این گروه از جامعه افراد ناتوان طراحی شد .


در این راستا شرکت مدداک با مجموعه ای از کارشناسان و متخصصان صنعتی خود ، در قالب " تیم توسعه وتحقیقات محصولات مدداک " ، میزبانی گروههای متمرکزی را برای این پروژه به عهده گرفت و طی مدت 3 سال مشاوره دقیق با جامعه افراد ناتوان چرخ تاشو را به بازار عرضه نمود . این چرخ ها برای تمام انواع ویلچرهای دستی که چرخهای آنها قابلیت باز کردن سریع را دارند ، طراحی شده اند .


کاتلین هانک (Kathleen Hanek) ، مدیر عملیات و مدیریت تولید شرکت مدداک چنین می گوید :

" ما پس از مدت ها تست محصول و مشورت و گفتگوی گسترده با جامعه هدف ، قادر به طراحی و تولید یک محصول جدید برای کاربران ویلچر ی که فعال و امیدوار هستند ، شده ایم . من واقعا" بر این باورم : کسی که یک بار از چرخ تاشو استفاده کند ، از اینکه چقدر راحت می تواند مسیرهای خود را می پیماید و از اینکه گزینه های نگهداری آنها چقدر بهتر از قبل می شود ، دچار شگفتی می گردد. اساسا" ما در مدداک ، در حال توسعه محصولات نوآوری شده هستیم تا به زندگی روزمره جامعه معلولین کمک نمائیم ، و با ابداع این چرخ تاشو می توانیم احساس غرور کنیم ، اما این کافی نیست و تلاش ما براین است که همیشه بیشتر از قبل به فکر توسعه فعالیتهایمان در این زمینه باشیم " .


در حال حاضر ، نزدیک به یک پنجم مردم ایالات متحده دچار ناتوانی هستند ، که معادل 56.7 میلیون نفر یا 19 درصد جمعیت آن کشور را شامل می شوند . از این 19درصد ، حدود 4.2 میلیون نفر از ویلچرهای دستی استفاده می کنند .


مهمترین ویژگیها و مزایای چرخ تاشو :


- با استفاده از این چرخها پیمودن مسیرها راحت تر می شود :
چرخ واژک تقریبا" تا حد نیمی از اندازه واقعی خود قابلیت تا شدن دارد ، به همین دلیل در تمام انواع خودرو ها ، از جمله تاکسی ها بهتر جا می شود . بنابراین در انتخاب خودروی مورد نظرتان دیگر محدود یتی نخواهید داشت . – این چرخها به شما اجازه می دهد تا هنگام مسافرتهای هوائی به راحتی روی ویلچر خود بمانید .

این چرخها می توانند داخل گنجه بالای سر شما درهواپیما و یا حتی زیر صندلی شما جای بگیرند . - با این چرخها کاربران ویلچرها و عموم مسافران قادرند در کنار یکدیگر سفر کنند ، چرا که چرخهای تاشو فضای کمتری نیازدارند ، و با وجود آنها برای چیزهایی مانند کالسکه ، صندلی خودرو ، چمدان ، و غیره فضای بیشتری وجود خواهد داشت .


- استفاده از آنها خیلی ساده است :
روند تا کردن و بازکردن آنها نسبتا" ساده است و این کار تنها طی چند ثانیه بطور کامل انجام می شود . – حتی هنگامی که در موقعیت تاشو قرار دارند ، تایر چرخ را می توان بدون استفاده از هیچ ابزار خاصی تعویض نمود - اما این کار نیاز به تمرین دارد : اگرچه به احتمال زیاد این چرخها به عنوان یک چرخ یدکی در نظر گرفته می شوند ،اما برای انجام فعالیت های روزمره و پیمودن مسافت های طولانی استفاده از آنها ضروری هستند . به طوری که کاربران آنها از اینکه تا چه حد به آنها محتاج می گردند ، شگفت زده می شوند .


در حال حاضر ، در ایالات متحده این چرخ ها به بازار عرضه شده و در دسترس هستند و قیمت خرده فروشی یک مجموعه آن : شامل ریم ( حلقه دور تایر که کاربر از آن برای هل دادن ویلچر استفاده می کند ) ، و تایر کامل آنها مبلغی حدود 950 دلار است . جهت اطلاعات بیشتر می توانید به سایت مراجعه کنید :

http://morphwheels.com


شرکت مدداک تولید کننده محصولاتی است که کارهای زندگی روزمره ای همچون : خوردن، آشامیدن، لباس پوشیدن، نظافت ، استحمام، توالت، و غیره – را برای سالمندان ، افراد مبتلا به معلولیت و افراد تحت توانبخشی ساده می کند . ماموریت شرکت این است که محصولاتی با کیفیت ارائه دهد تا مردم بتوانند استقلال خودشان را به حداکثررسانده و با وجود هر محدودیتهائی که ممکن است با آنها مواجه شوند ، همچنان چهره ای فعال داشته باشند .


هم اکنون خط تولید مدداک بیش از 500 محصول را شامل می شود که از طریق مراکز پزشکی و بیمارستانی ، داروخانه ها، مراکزمرتبط با آسایشگاهها و رسانه های اینترنتی عرضه می شوند .


محصولات این شرکت با نام تجاری ® Ableware به بازار عرضه می شوند .


شرکت مدداک ، در سال 1971 تاسیس شده ، مقر سرپرستی آن در واین (Wayne ) است . NJ بزرگترین تولید کننده وسائل و تجهیزات کمکی ، تجهیزات کلینیکی و محصولات مربوط به مراقبت های پزشکی منزل و محصولات توانبخشی درایالات متحده است .


****


منبع : مقاله " چرخهای ویلچر با قابلیت تاشو " - تهیه و تنظیم از : مهندس عباس کاشی ( e mail : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید) - خرداد ماه سال 1392- برگرفته از سایت http://products.disabled-world.com

 

برنامه های توانبخشی آسیب نخاعی که در کلینیک مایو واقع در مینه سوتای ایالات متحده ی ارائه می شود ، گستره ی وسیعی از خدمات تخصصی را شامل می شود که مهمترین آنها عبارتند از :


• کنترل اسپاسم
• بازیابی فعالیت اندام های فوقانی
• کلینیک نشستن و ویلچر
• آموزش مشکلات مربوط به اعضای حرکتی و آموزش گام برداری با کمک سیستم های رباتیک
• کار با سیستم های کمک تنفسی
• فن آوری های کمکی و تجهیزات تطبیقی
• تحریک الکتریکی عملکردها
• آموزش و مشاوره در مورد مسائل جنسی ، باروری و بارداری
• کنترل دفع ادرار و اجابت مزاج ( در مثانه و روده ی نوروژنیک )
• بازگشت مجدد به جامعه و تفریح درمانی
• حمایت از بیمار و خانواده او و استفاده از نظرات همسانان
• آموزش جامع بیماران و خانواده آنها

چرا آسیب دیدگان نخاعی کلینیک مایو را برای انجام کارهای توانبخشی خود انتخاب می کنند ؟


مهمترین دلایلی که مبتلایان به آسیب نخاعی ترجیح می دهند کلینیک مایو را برای انجام امور توانبخشی خود انتخاب نمایند ، عبارتند از :

• تجربه ی بالا

پزشکان کلینیک مایو و کارکنان آنها تاکنون به توانبخشی و بهبود هزاران نفر از افراد مبتلا به صدمات نخاعی و اختلالات ستون فقرات کمک کرده اند . به همین دلیل کمیسیون اعتباربخشی تسهیلات توانبخشی ایالت متحده موسوم به " CARF" اعتبار خاصی را برای برنامه های توانبخشی آسیبهای نخاعی این کلینیک تخصیص داده است .

• داشتن تیمهای کامل تخصصی


در تیمهای توانبخشی آسیبهای نخاعی این کلینیک متخصصانی متشکل از پزشکان آموزش دیده در زمینه طب فیزیکی و توانبخشی ، پزشکان آموزش دیده در زمینه ی جراحی عضلات و استخوانها ( جراحان زبده ی ارتوپد ) ، و پزشکان آموزش دیده در خصوص جراحی مغز و اعصاب ( جراحان مغز و اعصاب) به کار گرفته شده اند . تیمهای درمانی نیز شامل پرستاران ، پزشکان آموزش دیده در خصوص بهداشت روانی ( مسائل روانشناسی ) ، مددکاران اجتماعی ، فیزیوتراپ ، کار درمانان و تفریح درمانی و سایرمتخصصان می باشند .

• مراقبت های فردی

در این کلینیک تیم توانبخشی فرد نخاعی با کمک خود او ، جهت رفع نیازهای اختصاصی بیمار و رسیدن به اهداف خاص او ، یک برنامه ی درمانی ویژه تهیه می کنند . در طول اجرای برنامه مذکور ، بیمار و خانواده او در تصمیم گیری ها ، تعیین اهداف درمانی و حتی برنامه ریزی های مربوط به اقدامات ترخیص ، بخشی جدایی ناپذیر از تیم درمان در نظر گرفته می شوند .

• اقدامات درمانی و پیگیری آنها


پزشکان کلینیک مایو در زمینه ی طب فیزیکی و توانبخشی آموزش های لازم را دیده اند و سایر کارکنان هم قادرند طیف گسترده ای از خدمات توانبخشی آسیب نخاعی ، از مراقبت های فشرده بیمارستانی گرفته تا مراقبت های مداوم ، را در طول زندگی فرد به او ارائه دهند . تیم توانبخشی بیماران ، کلیه ی خدمات توانبخشی را در طول دوران بستری، بازتوانی سرپایی و مراقبت های مادام العمر به او ارائه می دهند .

در مورد کودکان هم متخصصان اطفال وکودکان ، در خصوص طب فیزیکی و توانبخشی خاص کودکان مبتلا به آسیبهای نخاعی آموزش لازم را خود در کلینیک مایو فرا گرفته اند .

• تحقیقات

محققان کلینیک مایو دائما" در زمینه ی روشهای توان بخشی و نتایج حاصل از آنها و قابلیتهای درمانی افراد مبتلا به آسیبهای نخاعی در حال مطالعه و تحقیق هستند و به طور مرتب به انجام آزمایش های بالینی تحقیقاتی می پردازند.

• فن آوری پیشرفته


در کلینیک مایو جهت انجام آزمایشات تشخیصی و درمانی ، از جمله آموزش راه رفتن با کمک رباتها ، تحریک الکتریکی فعالیتهای فرد و سایر گزینه ها از فن آوری های فوق العاده پیشرفته ای استفاده می شود .
بنا به گزارشات جهانی و اخبار ایالات متحده ، کلینیک مایو در زمره ی یکی از بهترین بیمارستانهای توانبخشی جهان قرار گرفته است .

کلینیک مایو : کاملا" قابل اعتماد


در کلینیک مایو ، تیمی از متخصصان سازماندهی شده که برای گوش دادن به صحبت های بیماران وقت کافی می گذارند تا به طور کامل مسائل مربوط به سلامتی و نگرانی های آنها را به خوبی بفهمند تا بتوانند در زمینه ی نیازهای بهداشتی ومراقبت های خاص آنها به آنها کمک کنند. از این رو بیماران به متخصصان این کلینیک کاملا" اعتماد داشته و با آنها کاملا" همکاری می کنند . به همین دلیل اغلب مواقع بهترین نتایج ممکن ، در زمینه ی ایمنی و خدمات برای بیماران حاصل می گردد .


کلینیک مایو ، یک موسسه پزشکی غیر انتفاعی است که تمام درآمد خود را مجددا" جهت وپیشرفت و بهبود امور پزشکی ، آموزش و پژوهش مورد استفاده قرار می دهد . این کلینیک دائما" درگیر نوآوری ها و پژوهش های پزشکی و پیدا کردن راه حلهای مناسب جهت بهبود مراقبت ها و کیفیت زندگی آنان است . راهبردها به گونه ای است که پزشک بیمار یا یک نفر از گروه پزشکی او، به احتمال زیاد در بررسیهای مربوط به وضعیت وی نقش خواهند داشت .


بیماران مراجعه کننده به این کلینیک می گویند که کیفیت تعاملات با آنها ، توجه مسئولین به تمام جزئیات و بهره وری بالای معاینات به نوعی است که آنها نظیر چنین مراقبت های بهداشتی و اعتمادی را در هیچ جا تجربه نکرده اند .

****

منبع : مقاله "چرا کلینیک مایو (Mayo Clinic ) یکی از بهترین کلینیکهای توانبخشی جهان است ؟ " ترجمه و تهیه و تنظیم : مهندس عباس کاشی- این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید برگرفته از سایت : http://www.mayoclinic.org - انتشار : سایت مرکز ضایعات نخاعی – مرداد ماه سال 1391

 

افراد معلول در جهان ورزش ، براي خود تاريخچه اي دارند و كانادا در راس ساير ملتها قرار دارد در سال 1973 اوگن رایمر ( Eugene Reimer ) يك ورزشكار پاراپلژي ركورد دار جهان بعنوان ورزشكار مرد سال 1973 كانادا انتخاب شد و جوايز خود را به يك ورزشكار معلول بخشيد .

سه سال بعد اولين مسابقه معلولين در Edmonton , Alberta برگزار شد كه شامل بازيهاي ساليانه ويلچري ،‌ ورزش نابينايان و قطع عضو ها بود .

در سال 1983 ، ورزشكاري بنام Rick Hansen افتخار دريافت اولين جايزه ويژه Lou Marsh ( كه به اغلب ورزشكاران برجسته كانادايي داده مي شد ) را بخاطر كسب 9 مدال طلا در بازيهاي ويلچري پان امريكن در Halifax , nova Scotia را داشت .

بعد از تاسيس وزارت گردشگري و تفريحي Ontario دكتر رابرت جكسون به ورزشكارن معلول جوايزي اعطا كرد كه خانم Joanne Bouw ورزشكار فلج مغزي بخاطر موفقيتهايش در مسابقه قهرماني جهان ،اولين دريافت كننده محسوب شد .

ورزش براي ورزشكاران همواره نمايش خوبي نداشت اواخر سال بخاطر تغييرات زيادي كه صورت گرفت آنها با موانع زيادي روبرو شدند . خيلي زود ورزش براي معلولين جسمي بعد از جنگ جهاني اول مخصوصا در ميان افراد نابينا و قطع عضوها به عنوان تركيبي از درمان بكار برده شد . ولي علاقه و اشتياق در ميان معلولين درازمدت نبود .

قبل از 1940 دارو براي افراد معلول مخصوصا آنهايي كه دچار آسيب نخاعي شده بودند تاثير كمتري داشت اكثر آسيب ديدگان نخاعي بعد از مدت كوتاهي به دنبال پيامد هاي بغرنج حوادث جان مي باختند و گاهي امكان زندگي در آينده را از دست مي دادند .

در طول جنگ جهاني دوم بخاطر شمار زيادي از تلفات و ضايعات ، اين عقيده كه ورزش مي تواند نوعي كمك به درمان و توانبخشي باشد ، رواج پيدا كرد . ولي اين امكان تا سال 1944 وجود نداشت تا اينكه دكتر لويد كاتمن متخصص آسيب هاي نخاعي ، بيمارستاني را در منطقه استوك مندويل ( انگلستان ) تاسيس و ورزش را بعنوان بخشي از درمان افراد ضايعه نخاعي شروع كرد كاتمن معتقد بود كه سربازان آسيب نخاعي تنها نبايد زنده بمانند بلكه آنها بايد بعنوان اعضاي جامعه نقش فعال داشته باشند براي رسيدن به اين اهداف والا ، كاتمن ورزش را در برنامه هاي توانبخشي ، اول براي اجراي حركات ورزشي و دوم براي بالا بردن روحيه و اعتماد بنفس مطرح كرد

او در بيمارستان استوك مندويل ورزش را در چند رشته شامل تير و كمان ، تنيس روي ميز ، بيليارد كارخود را شروع كرد و خيلي زود تيم هاي ورزشي چوگان و بسكتبال با ويلچر اضافه شد .

در سال 1952 ، بازيهاي استوك مندويل با بيش از 130 شركت كننده يك واقعه بين المللي محسوب شد و امروزه اين رويداد هر ساله تكرار مي شود .

شاخه هاي گوناگوني از بازيهاي اصلي براي رشد و پيشرفت ورزش افراد معلول در آمريكاي شمالي ، مركزي و جنوبي طراحي شد در سال 1967 اولين بازيهاي ويلچري پان امريكن برگزار شد

بازيهاي Ontario براي معلولين جسمي ، ابتدا در سال 1975 در كمبريج كه بر اساس بازيهاي استوك مندويل طراحي شده بود برگزار شد .

هدف از شروع ،‌ حمايت از ورزشكاران در آموزش و پيشرفت رقابتي آنها بود كه در سطوح ملي و بين المللي شرايط و فرصت را برايشان آماده كرده بود . تا سال 1985 بازيهاي Ontaroa دو سال يكبار برگزار مي شد اما به خاطر علاقه و حمايتهاي زياد ،‌ وزارت گردشگري در سال 1985 اعلام كرد بازيها هر ساله برگزار شود .

اولين بازيهاي ملي فلج مغزي كانادا در سال 1987 در Ontaria برگزار شد بعد از آن تيم فلج مغزي و ويلچري كانادا مدعي مقام جهاني را داشت و ورزش معلولين كانادا در بين ملتهاي ديگر در راس قراردارد .

ورزشكاران شركت كننده در اين بازيها بسيار با انگيزه بودند ارائه اين بازيها فرصتي براي تعيين جايگاه تيم كانادا براي پارالمپيك بود.

در سطح بين المللي ، يكي از عظيم ترين مسابقات براي معلولين در نيويورك در سال 1984 برگزار شد كه در اين مسابقه 3000 ورزشكار معلول از 45 كشور شركت داشتند كه با كسب 104 مدال ورزشكاران كانادايي در جايگاه سوم قرار گرقتند در سال 1988 در مسابقات سئول ورزشكاران كانادايي مقام چهارم را در بين 66 كشور كسب كردند در مسابقات پاراالمپيك بارسلون 1992 با كسب 77 مدال مقام هفتم و در بازيهاي زمستاني 1994 نروژ مقام چهاردهم با كسب 8 مدال در تاريخچه ورزشي خود دارند .

***

منبع : مقاله "جايگاه ورزش معلولين كانادا"- تهیه کننده : سارا عزیزی- انتشار : سایت مرکز ضایعات نخاعی جانبازان -اردیبهشت 86

 

جابجا کردن هم باید به طور مداوم و مناسب (حالت کشیدن بیمار روی زمین یا صندلی و به صورت لغزاندن نباشد) انجام گیرد. برای شکل گیری زخم بستر، حتی مدت کوتاهی بی حرکتی (چند ساعت) روی ویلچر یا در بستر کافی است. به همین علت باید هر 30-15 دقیقه (حداقل یک بار در دو ساعت) این جابجایی مناسب انجام شود (حتی در موقع شب) اگر بیمار خودش نمی تواند حرکت کند، باید مراقبین بیمار این جابجایی مناسب را برای وی انجام دهند.


چند نکته در خوابیدن بیمار باید مد نظر باشد:

1- عدم خوابیدن مستقیم بیمار روی استخوان های لگن و در یک زاویه 30 درجه روی استخوان دراز بکشد.

2- حفاظت مناسب از ساق ها: موقعی که بیمار روی کمر می خوابد یک فوم یا متکا زیر ساق های وی (از وسط ساق تا مچ پا) قرار داده شود. این متکا نباید مستقیم زیر زانو باشد، چون باعث کاهش خون رسانی به ساق پا می شود. 3

- زانو و مچ پا تماس مستقیم با زمین نداشته باشند، یک متکای کوچک استفاده شود.

4- سر بیمار بیش از 30 درجه بالا آورده نشود. اگر سر بیمار بیش از 30 درجه بالا آورده شود احتمال آسیب های سایشی و لغزشی روی پوست سر وجود دارد. اگر موقع غذاخوردن نیاز شود که سر بیمار بیش از 30 درجه بالا آورده شود، یک متکای کوچک در زیر لگن و شانه ی بیمار به عنوان گوه قرار داده شود تا هم ترازی سر و بدن حفظ شود.

5- استفاده از تشک مواج: تشکهای مواج می تواند از آب، ژل، هوا یا فوم درست شده باشد. به علت تفاوت در هزینه و اثر بخشی آنها بهتر است با پزشک در انتخاب تشک مناسب مشورت شود.


ویلچرهای با فشار کم که باعث توزیع فشار در محل نشیمنگاه می شود موجب می شوند که فرد به مدت طولانی تر به راحتی بنشیند و احساس آرامش بیشتری کند. اگر بیمار دارای ویلچر نباشد، بیمار خودش یا به کمک مراقبش باید هر 30-15 دقیقه جابجا شود. اگر بیمار توانایی حرکت کافی در قسمت فوقانی بدن را داشته باشد، می تواند ویلچر را به جلو هل دهد و بدنش را با فشار بازوهایش روی ویلچر بلند کند. همه ی ویلچرها نیازمند متکاهایی هستند که هم احساس راحتی می دهند و هم باعث کاهش فشار می شوند. متکاهایی که در دسترس هستند شامل فوم، ژل و متکاهایی پر از هوا یا آب می باشند. با اینکه باعث کاهش فشار مستقیم می شوند، اما باعث جلوگیری از زخم بستر نمی شوند و نیاز به جابجایی موقعیت نشستن بیمار روی ویلچر است.

****

منبع : مقاله " جابجا کردن بیمار و پيشگيري از زخم فشاري " -جابجا کردن بیمار -برگرفته از http://www.scia-isf.org

تاريخچه مختصری از تير و کمان در جهان و جمهوری اسلامی ايران و عضويت در فيتا Fita

تير و کمان در قديم الايام وسيله شکار حيوانات و يک ابزار دفاعی برای انسان بوده است به طور دقيق نمی توان گفت که مردمان کدام قوم و در کدام سرزمين آن را اختراع کرده اند اما بدون شک، تاريخ استفاده از اين وسيله به پنج هزار سال قبل از ميلاد می رسد، کمان گيران همواره در ادبيات، هنر، اساطير، گويشها، داستانهای حماسی و انسان شناسی گذشته مطرح بوده اند و در تمدنهای بزرگ باستانی همچون ايران، مصر، چين، يونان و روم از آنها ياد شده است.

در تاريخ باستان، ايرانيان و مصريان دارای بهترين تيراندازان جهان بوده اند و در ارتش اين دو امپراطوري، از تير و کمان استفاده می شد. تيراندازی با کمان بين ايرانيان از جايگاه خاصی برخوردار بوده است و در اعياد و جشنهای گوناگون پير و جوان مهارت خود را به نمايش می گذاشتند.

در کتاب حماسی ملی شاهنامه فردوسی اشعاری وجود دارد که حاکی از نقش تيراندازی در بين ايرانيان قديم و جنگهای آنان بوده است و بارها از حاکمان، دليران و رزم آورانی نام می برد که در هنگام بزم و شکار، برای سرگرمی خود و مشاهده قدرت و مهارت شاهزادگان و ديگر نام آوران مسابقاتی را تشکيل داده و برندگان را مفتخر به دريافت جوايز خاص می کردند.

در داستان حماسی رزمی آرش کمانگير چنين می خوانيم:

منم آرش، کمانداری کمانگيرم

مرا تير است، آتش بر

مرا باد است، فرمانبر

در دين مبين اسلام هم آموزش و اهميت اين ورزش آنقدر بالاست که توصيه شده تيراندازی را به فرزندان خود بياموريد که تيراندازان با کمان نزد خدا گراميترند.

در قرن شانزدهم، با اختراع اسلحه آتشين ( تفنگ و توپ ) تيراندازی با کمان اهميت خود را در ارتشها از دست داد وقتی جايگاه جنگی تير و کمان از بين رفت، رفته رفته اين وسيله برای ورزش مورد توجه قرار گرفت و برای آن مسابقاتی ترتيب داده شد.

اولين مسابقه تيراندازی با کمان در سال 1673 ميلادی يورکشاير انگلستان برگزار شد و در سال 1860 ميلادی باشگاه کمانگيران در انگلستان بوجود آمد و در سال 1879 ميلادی اتحاديه ملی تيراندازی با کمان در آمريکا تاسيس شد.

امروزه ورزش يکی از اموری است که به عناوين مختلف در جهان مطرح شده و افراد زيادی به شيوه های گوناگون با آن سرو کار دارند برخي از مردم، ورزشکار حرفه ای اند و گروهی ورزشکار آماتور ، گروهی طرفدار و علاقمند به ورزش و ديدن برنامه ها، مسابقات و نمايش های ورزشی بوده و عده ای نيز از طريق ورزش امور زندگی خويش را می گذرانند. شما از کدام قشر هستيد؟

ورزش و تمرينات ورزشي برای تمام افراد مخصوصا" برای افراد جانباز و معلول که به نوعی بخشی از سلامت جسمانی خود را از دست داده اند در کاهش و رفع استرس و فشارهای عصبی ناشی از آسيبهای جسمی موثر است.

تيراندازی با کمان، يکی از رقابت انگيزترين و قابل اجراترين ورزشهای دنيا است و همين امر موجب جذابيت اين ورزش شده است تقريبا" هر کسی و با هر سنی می تواند در اين ورزش شرکت کند اين ورزش در عين مفرح بودن نياز به آمادگی جسمانی زيادی دارد و انجام اين ورزش نه تنها قدرت بدنی را افزايش می دهد بلکه تمرکز و انعطاف پذيری را هم بالا ميبرد ورزش تير و کمان به ورزشکاران درس تمرکز و صبوری می آموزد و ذهن را تقويت می نمايد.

سابقه تير و کمان در پارالمپيک :

ورزش تير و کمان بيش از 30 سال در مسابقه پارالمپيک (مسابقه معلولين) قدمت دارد برنامه های پارالمپيک شامل دوبل، انفرادی، و تيمی است که امتياز بندی مسابقه دقيقا" شبيه بازيهای المپيک ( بازيهای افراد سالم ) است مسابقات با کمی تغييرات زير نظر فدراسيون بين المللی تير و کمان (fita) برگزار می شود. مسابقه پارالمپيک شامل ورزشکاران فلج مغزی- آسيب نخاعی- معلولين خفيف ( دست و پا ) و قطع عضوها می شود .گرچه، معلولين ديگر نيز از اين رشته ورزشی لذت می برند. ورزشکاران معلول اولين بار در بازيهای استوک مندويل در سال 1948 در مسابقه تيروکمان شرکت کردند و هم اکنون 37 کشور در بازيهای پارالمپيک شرکت می کنند.

ورزشکاران معلول و جانباز در مسابقات تير و کمان بصورت ايستاده يا بر روی ويلچر می توانند در مسابقه شرکت کنند و در كل در سه نوع کلاسبندی تقسيم می شوند.

ARST شامل ورزشکاران ويلچری است در اين کلاس ورزشکاران هم در دستها و هم پاهايشان دارای معلوليت هستند آنها در تحريک، قدرت و کنترل دستها محدوديتهايی دارند پاها ممکن است به دليل قطع شدن و يا محدوديتهايی شبيه آن کارآيی لازم را نداشته باشند. اين ورزشکاران بر روی ويلچر رقابت می کنند.

ARW2 اين ورزشکاران در قسمت پايين تنه از جمله پاها دارای معلوليت هستند اينها نيز بر روی ويلچر رقابت می کنند.

زمين بازی:

برای افراد معلول زمين بازی دقيقا" شبيه افراد سالم طراحی شده است مسافت تيرانداز تا هدف 90 متر و حداکثر قطر هدف ( سيبل ) 122 سانتيمتر است. قطر سيبل با توجه به مسافت، تغيير می کند مثلا" قطر سيبل در فاصله 50 و 30 بايد 80 سانتی متر باشد امتيازدهی و قوانين بازيهای معلولين همانند افراد سالم می باشد بعد از هر اصابت تير به هدف امتياز محاسبه می شود اگر تير به مرکز هدف اصابت کند امتياز 10 که بالاترين امتياز می باشد برای ورزشکار محسوب می شود.

ورزشکاران در بازيهای پارالمپيک در رشته ريکرو مجاز تيراندازی هستند جنس ريکرو ترکيبی از چوب، سرب، يا کربن است و جنس تير آن از آلومينيم يا کربن است.

ارتفاع و وزن کمان بطور قابل ملاحظه ای متغير است بطور کلی به افراد ويلچری توصيه می شود کمان 48 اينچی استفاده کنند و پوند کمان نيز با توجه به سن و جنسيت ورزشکار متغير است به افراد زير 10 سال 15-10 پوند و به افراد 12 - 10 سال 15 تا 20 پوند و به زنان و دختران جوان 20 تا 30 و به مردان کمانی با پوند 30 تا 40 پيشنهاد می شود.

ورزشکاران ويلچری مجاز به استفاده از تشک پشتی و صندلی با محدويت ضخامت آن را دارند و ضخامت تشک صندلی يا ويلچر در حدود 15 سانتيمتر و پشتی تا 5 سانتی متر مجاز است.

ورزشکارانی که سطح معلوليت آنها بسيار بالاست می توانند برای زه کردن کمان از شخص ديگری کمک بگيرند مشروط بر اينکه شخص مورد نظر در طول انجام مسابقه به هيچ عنوان حق صحبت کردن و يا انتقال اطلاعات به ورزشکار را نداشته و نبايد مزاحمتی برای حريفان ديگر ايجاد کند.

ورزشکاران دو پا قطع مجازند برای حفظ تعادل خود قسمت باقيمانده پاهايشان را بوسيله بند به ويلچر يا صندلی ببندند.

اولين حضور تيم تيرو کمان جانبازان و معلولين جمهوری اسلامی ايران در سال 1994 با شرکت جانبازان عزيز از جمله آقايان: ماندگار فرد- اکبری- قمری- حيدری- کهتری- رضايی - بصام و اسلامی در کشور بلژيک بود.

تيم ملی کشورمان در مسابقات پارالمپيک سيدنی جايگاه پنجمی را از آن خود کردند و در فسپيک مالزی سال 2006 يک نقره و يک برنز را کسب کردند.

لازم به توضيح است جانبازان و معلولين که علاقمند هستند به اين ورزش روی بياورند در استانها به هئيت ورزشی جانبازان و معلولين مراجعه و ثبت نام کنند و در تهران نيز به هئيت ورزشی جانبازان و معلولين واقع در ميدان فردوسی- کوچه تمدن مراجعه و از خدمات اين هئيت بهره مند شوند ضمنا" ثبت نام برای افراد معلول و جانباز بصورت رايگان می باشد.

****


منبع: مقاله: "تير و کمان ورزشی مفرح برای همه سنين و همچنين افراد دچار آسيب نخاعي " – تهيه كننده :سارا عزيزي -انتشار سايت مركز ضايعات نخاعي -مهر 87

 

کمر درد از جمله دردهايی است که بيشتر افراد به اشکال مختلف در طول زندگی آن را تجربه کرده اند.

کمر درد دلايل گوناگونی دارد که از مهمترين آنها افزايش سن و بيماريهايی از قبيل پوکی استخوان ، اسکوليوز ( خميدگی بيش از حد ستون فقرات ) تنگی کانال نخاع و آنفلوآنزا را مي توان نام برد.

ضربه يا سقوط به پشت ، استرس يا عصبانيت که باعث انقباض عضلات پشت می شود، نحوه حرکت که می تواند باعث کشش يا پارگی تاندون ها و رباط ها شود، ورزش های غلط، عادت خوابيدن، اضافه وزن، وضعيت های قرارگيری نامطلوب و روش غلط برداشتن اشيای سنگين، همه از عواملی هستند که عارضه ای به نام کمردرد را پديد می آورند.

دکتر احمد سديدی- فوق تخصص مغز و اعصاب- در گفت وگو با همشهری از انواع کمردردها می گويد:

به طور کلی کمر دردها را می توان به دو گروه تقسيم کرد، کمردردهايی با منشأ عضوی و کمر دردهايی که منشأ غير عضوی دارند. حال اگر بخواهيم تمايزی ميان کمر دردهای عضوی و غير عضوی قائل شويم، بايد بگوييم که بيماری های مختلفی منجر به کمر درد می شود که بطور معمول در ميان زنان، بيماری های مربوط به رحم و کيست باعث کمردرد می شوند.

در دسته ديگر بيماری ها، بيماری های گوارشی، عفونت های مثانه، عفونت های مجاری ادرار، عفونت کليه و اختلالات قاعدگی نيز کمردرد ايجاد می کنند. به طور کلی اختلالات سايکولوژيک به ويژه در خانم های جوان، منجر به کمر درد می شوند.

از سوی ديگر ضايعات نخاعی مانند ضايعات ستون فقرات و ديسک که شايع ترين علت کمر دردهاست را نيز می توان نام برد. آرتروز کمر، تنگی کانال نخاعی و لغزش مهره ها نام برد. آرتروز کمر، تنگی کانال نخاعی و لغزش مهره ها نيز دليل انواع کمر دردها هستند.

دکتر سديدی در پاسخ به اين سئوال که " اصولا" خانم ها بيشتر از آقايان دچار کمردرد مي شوند يا خير؟ " گفت : نوع سايکولوژيک در خانم ها بيشتر است. می توان گفت: اصولا" بيماری های اعصاب و روان در خانم ها شايع تر است و در آقايان ، بيشتر بيماری ها و کمردردهای عضوی يا غير سايکولوژيک به چشم می خورد.

از دکتر سديدی در مورد بيماری تنگی کانال نخاع سئوال می کنيم که از گروه بيماری هايی است که شايد مردم، کمتر اطلاعاتی از آن داشته باشند و بی توجهی به آن می تواند عوارضی جبران ناپذير مانند فلج شدن و از کارافتادگی اندام های تحتانی را به همراه داشته باشد. وی در پاسخ می گويد: تنگی کانال نخاع به دو صورت ممکن است در افراد وجود داشته باشد، شکل اول آن به صورت مادر زادی است که از 25 سالگی خود را نشان مي دهد و نوع دوم آن اکتسابی است که به دليل نوع فعاليت های فيزيکی فرد به وجود می آيد و در دهه پنجم و ششم زندگی، خود را نشان می دهد. نکته ديگر اينکه ممکن است تا حدودی هم عوارض ژنتيکی منجر به بروز اين عارضه شود.

اين متخصص مغز و اعصاب همچنين می گويد: به دليل پراکندگی مراجعاتی که وجود دارد، نمی توان آمار مشخصی برای مبتلايان به اين عارضه عنوان کرد، اما در نوع اکتسابی اين بيماری، فشاری که در زمانی نسبتا" طولانی بر ستون فقرات وارد می شود باعث اختلالات شيميايی در بافت های اطراف کانال شده و اين بافت ها به شکل ضخيم در آمده و فشارهای غير طبيعی به استخوان و مفاصل وارد می کند.

در اين مرحله که استخوان ها ضخيم می شود، کانال نخاع تنگ شده و رشته های عصبی که در کانال نخاع تنگ شده و رشته های عصبی که در کانال وجود دارند تحت فشاری عصبی قرار می گيرند.

دکتر سديدی در مورد سير تکوين اين بيماری می گويد: اين بيماری روندی بسيار کند و آهسته دارد و علائم عصبی، بسيار آهسته بروز می کنند. پزشکان معمولا" در تصميم گيری برای جراحی عجله نمی کنند و به بيماری فرصت کافی می دهند زيرا واقعيت اين است که پيشرفت را نمی توان کامل پيش بينی کرد و بسياری از افراد ممکن است دچار اين عارضه باشند و بتوانند وضعيت خود را تحمل کرده و به زندگی عادی ادامه بدهند.

اما اگر تنگی کانال نخاع به حدی وسيع باشد که روی سيستم عصبی بيمار تاثير بگذارد بايد قبل از نقص عضو عصبی، جراحی روی بيمار صورت بگيرد.

اين متخصص مغز و اعصاب همچنين در پاسخ به اين سئوال که " چه زمانی بيمار بايد اين عارضه را جدی گرفته و به دنبال بر طرف کردن از طريق جراحی باشد؟ " می گويد: مهمترين نکته ای که در مورد اين بيماری و به طور کلی همه بيماری ها می توان گفت، تشخيص دقيق از سوی پزشکان است، زيرا بيماری اگر دقيق تشخيص داده شده و سير پيشروی آن معلوم شود، می توان اقدامی به موقع انجام داد. در بسياری از انواع کمردردها اولويت درمانی با درمان دارويی و طب فيزيکی است که چنانچه به وسيله آنها نتيجه قابل قبولی پيدا نشد، در مرحله آخر ما جراحی را توصيه می کنيم. در مورد تنگی کانال نخاع نيز زمانی که بيمار نتوانست مسافتی طولانی را پياده طی کند و در ناحيه پا احساس بی حسی و سنگينی کند، زنگ خطری برای او به حساب می آيد. اما اگر پس از 20 دقيقه تا نيم ساعت پياده روی چنين مشکلی پيدا کند، چندان خطری محسوب نمی شود.

تشخيص بيماری بسيار اهميت دارد. به دليل اينکه بعضی از علائم ممکن است در برخی بيماری ها مشترک باشد.

اما به طور کلی بايد گفت 70درصد از بيمارانی که کمردرد دارند، در 5 مهره تحتانی ستون فقرات خود رنج می برند.

بين هر دو مهره ستون فقرات، يک ساختمان عضروفی قرار دارد که خواب شبانگاهی مهمترين عمل درمانی و آرام بخش برای ستون مهره هاست، خوابيدن بر يک تختخواب مناسب، آسايشی مناسب برای ستون فقرات است.

ستون فقرات بر اثر فشار بيش از حد يا پيری غضروف ها، ماده ژلاتينی فرم خود را از دست داده يا حتی از پوشش سخت تر بيرونی خارج می شود و به اين ترتيب، روی رشته های اعصاب فشار می آورد، چيزی که در اصطلاح پزشکی، ديسک مهره های کمر يا در برخی از موارد، ديسک مهره های گردن خوانده می شود. ديسک کمر تنها در موردی بايد با توسل به عمل جراحی درمان شود که نشانه هايی از فلجی پاها با عوارض و آلام دائمی، موجب آزار بيمار باشد اما با تشخيص سريع تر چنين اشکالاتی، اصلا" نيازی به عمل جراحی وجود نخواهد داشت.

در موارد ساده کمردرد، يک برنامه درمانی مختصر و مفيد کافی است. فيزيوتراپی، تمرينهای ورزشی که مخصوص هر فرد بيمار تعيين و تنظيم می شود، از بين بردن فشارهای روحی و آرامش اعصاب و در کنار همه اين موارد، همراهی روانشناسان مجرب، جزو اين برنامه کوتاه مدت هستند.

****

منبع : مقاله " تونل درد - عوارض ناشی از تنگی کانال نخاع در گفت و گو با دکتر احمد سديدی " - تهيه گزارش : ليلا خاكسار - روزنامه همشهري -5 تير 1385

 

حسن فاتحي، متولد خرداد 1348 و ساكن استان اردبيل است. او رشته روان‌شناسي باليني را در هفت‌ترم به اتمام رسانده است.

فاتحي درباره مشكلات دنياي معلولان مي‌گويد: «زماني كه دريچه ديگري از نوع زندگي معلولان پيش‌روي چشمانم باز شد، به صورت عيني به بي‌عدالتي‌هاي موجود در مورد معلولان پي بردم، از اين رو وبلاگي با عنوان «دست‌نوشته‌هاي شخصي يك فرهنگي» تهيه و تلاش كردم تعاملي از نوع رسانه‌اي با محيط برقرار كنم.

البته براي اينكه معلوليت در محدوديت و مشكلات ختم نشود، تلاشم بر اين است مثل يك شهروند معمولي، در مورد مسائل روز نيز نظراتم را مطرح كنم.»

به اعتقاد حسن فاتحي، «معلول نه تنها با مشكلات زندگي دست و پنجه نرم مي‌كند، بلكه با فقر فرهنگي و نگرش‌هاي نادرست مردم جامعه نيز روبرو است.» او محدوديت و مشكلات را از همين كم‌لطفي‌ها و بي‌توجهي‌ها مي‌داند و معتقد است معلولان بايد با تلاش بيشتر در عرصه‌هاي اجتماعي، خود را تثبيت كنند.

متن گفتگو با اين فرد معلول موفق را بخوانيد.


****

‌ چه زماني دچار معلوليت شديد؟


-‌ شش ماهگي به دنبال تب شديدي، دچار معلوليت پوليو (فلج اطفال) شدم و از ناحيه پاها معلوليت دارم.

*‌ از سال 1348 تا 88، اين چهار دهه زندگي، چگونه گذشته است؟ و اگر بخواهيد هر دهه را در يك جمله تعريف كنيد، چه مي‌گوييد؟

-‌ دهه اول، شيطنت و فعاليت‌هاي خاص دوران كودكي

دهه دوم، فعاليت‌ها و باورهاي مذهبي و تحصيل

دهه سوم، مسئوليت‌پذيري و اشتغال

دهه چهارم، گرايش به فعاليت‌هاي ماندگار

آيا مشكلات موجود و كمبود امكانات، شما را از ادامه تحصيل منصرف نكرد؟

-‌ مشكلات پيش رو و ناتواني در حركت باعث شد كه تحصيلات خود را يك سال ديرتر از افراد عادي آغاز كنم، امّا وجود راهنمايان خوب در اطرافم و تشويق آنها، عامل مهمي در موفقيت تحصيلي من محسوب مي‌شود.

بعد از پايان دوره كارشناسي، يك سال به عنوان طرح پيام‌آوران بهداشت در بهزيستي خدمت و در سال 74 بعد از مصاحبه، به عنوان مشاور مدارس شروع به فعاليت كردم.

*‌ مشاور كيست و چه وظايفي برعهده دارد؟ به نظر شما تجربه كار كردن با بچه‌ها چگونه است؟

-‌ مشاوره، فرايندي ميان دانش‌آموزان و مشاور است كه با توجه به حساسيت دوره نوجواني، راهنمايي‌هاي مختلف تحصيلي – سازشي از سوي فردي كه حداقل داراي مدرك كارشناسي و روانشناسي است، به دانش‌آموزان داده مي‌شود. مشاور، اطلاعات خوبي در مورد رشته‌هاي تحصيلي در اختيار دانش‌آموزان قرار مي‌دهد تا با اطلاعات درست، زمينه تصميم‌هاي مناسب فراهم شود.

در واقع شالوده اصلي موقعيت‌هاي اجتماعي، در نوجواني پايه‌ريزي مي‌شود، آنها دوست دارند در مورد دورنماي رشته‌ها و مشاغل جامعه، چگونگي باورهاي مذهبي و فلسفي و عوامل موفقيت خودشان، مطالبي ياد بگيرند.

چه خاطره جالبي از نخستين كلاس خود داريد؟

خاطره جالبم از نخستين روز كارم است. درست زماني كه خواستم وارد كلاس شوم، چند تا از همكارهاي صميمي با توجه به وضع جسمي من گفتند كه اين كلاس، دانش‌آموزان ناسازگار زيادي دارد.

بنابراين بهتر است مواظب باشي! البته آنها درست مي‌گفتند و من در جلسات اول، مشكلات زيادي داشتم، اما به تدريج از اخلاق خود براي بچه‌هاي كلاس گفتم كه در عين دوستي، اجازه بي‌نظمي و شيطنت نمي‌دهم و بعد از مدتي همان كلاسي كه همكاران ديگر از آن واهمه داشتند، برايم جذاب‌تر شده بود و ارتباط خوبي با دانش‌آموزان برقرار كردم.

‌ آيا تا به حال متوجه علامت سؤالي در نگاه بچه‌ها، در مورد شرايط جسمي‌تان شده‌ايد؟ چطور آنها را توجيه كرديد كه از دوران كودكي با ديدي عاقلانه معلوليت را درك كنند؟

پسر بزرگم كه هم اكنون در پايه پنجم ابتدايي تحصيل مي‌كند، خيلي در مورد شرايط جسمي من كنجكاوي نمي‌كرد، ولي پسر كوچكم از دو سال پيش خيلي كنجكاوي مي‌كند و مدام مي‌پرسد: «بابا چرا اين طوري شدي؟ بابا كي مقصر بود؟»

من هم تلاشم اين است كه در حد فهمش برايش توضيح دهم، زيرا با هركسي بايد با زبان خودش سخن گفت.

در وبلاگ شما به فقر فرهنگي و نگرش نادرست جامعه به معلولان اشاره شده است. دلمشغولي‌هاي شما در اين موارد چيست؟ و براي رفع آنها چه مي‌كنيد؟

‌ متأسفانه تجربيات دردناكي در اين موارد داشته‌ام؛ هم در دوران كودكي و هم در محيط دانشگاهي و حال حاضر.

در محيط دانشگاه استادي داشتيم كه خيلي واضح، معلولان را در كلاس دست مي‌انداخت، از تأثير شكل ظاهري افراد حرف مي‌زد و به وضع ظاهري معلولان اشاره مي‌كرد تا به زعم خودش، بحث را عيني‌تر كند، غافل از اينكه در كلاس افراد معلول هم حضور دارند.

من معتقدم افراد معلول را بايد علي‌رغم مشكلاتشان پذيرفت و تكريم‌شان كرد. مطمئنم توانمندي‌هاي معلولان، راه‌حل مشكلات آنان و حتي ديگران مي‌شود، ولي به علت شرايط آسيب‌پذيري كه معلولان در آن قرار گرفته‌اند، اگر محبت جامعه به آنان مشروط باشد، استعدادها هدر مي‌رود. به نظر من بايد برخورد جامعه با معلولان، پذيرش بدون قيط و شرط باشد.

‌ تعريف شما از معلوليت چيست؟

من معلوليت را محدوديت نمي‌دانم و معتقدم هركجا معلولي که نتوانسته استعدادهايش را بروز دهد، مطمئناً در محيطي فقير و با مديريتي كارشكن همراه بوده است.

گويا شما از نقص مديريتي و نارسايي‌هايي كه در زمينه حقوق معلولان و شئون آنها وجود دارد، گلايه داريد و سعي كرده‌ايد صداي خود را از طريق وبلاگ، به گوش مسئولان برسانيد. اكنون خواست‌هاي اصلي خود را به مسئولان بگوييد.

‌ معتقدم در مورد جامعه معلولان، بحران مديريت مبتني بر اصول انساني و خيرخواهانه وجود دارد. يعني كمتر مديراني وجود دارند كه افراد معلول را واقعاً باور داشته باشند. سازمان متولي معلولان، بهزيستي، از اساس اشكال دارد. من با بهزيستي بيگانه نيستم و هدفم هم تخريب يا كم كردن ارزش كاركردها نيست، بلكه معتقدم نيروي موجود در بهزيستي براساس كارشناسي و به صورت هدفمند براي مددكاري معلولان انتخاب نشده است، در صورتي كه كار در سازماني متعلق به انبوه انسان‌هايي با مشكلات جسمي – روحي و اجتماعي، تخصص همراه با تعهد نوعي نياز دارد.مشكلات اساسي ما به باور من، عبارتند از: 1- نبود مديريت خلاق براي ترميم پيكره سازمان متعلق به معلولان 2- پايبند نبودن سازمان‌ها و ادارات به حداقل‌هاي تصويبي مجلس شوراي اسلامي 3- نبود مركز هماهنگي واحد براي سياستگذاري كلي فعاليت‌هاي تشكلات غيردولتي 4- كارشناسي نادرست در مورد قوانين حمايتي براي معلولان. 5- شناسايي نشدن مشاغل مرتبط و مناسب معلولان.

كداميك از تجربه‌هاي شما مي‌تواند به پربار كردن زندگي معلولان كمك كند يا آنها را از خطرات برهاند؟

توصيه من به دوستان عزيز، يكي در مورد انتخاب شغل متناسب با شرايط خودشان است و ديگري هم اينكه براي ازدواج عجله نكنند و بعد تأمين حداقل‌هاي زندگي به دنبال فرد مناسب باشند، زيرا روح معلول، روح عاطفي، پاك و نيازمند محبت است كه فقط در شرايط عاشق هم بودن ميسر مي‌شود.


****

منبع : مقاله " توانمندي افراد معلول، راه‌حل مشكلات آنهاست تهيه كننده :‌ محمد شهاب -گروه اينترنتي انجمن باور -انتشار : روزنامه اطلاعات-چهارشنبه 14 مرداد 1388


Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100
صفحه15 از18

ورود به سایتبازدید از سایت

بازدیدکنندگان
40
مطالب
281
وب لینک ها
3
نمایش تعداد مطالب
136400

حاضرین در سایت

ما 12 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم