مقالات فارسی

مقالات فارسی (243)

مقدمه:

روي سخن با جانبازان عزيزي است كه از درد و يا بي حسي و احساس دردناك سوزن سوزن شدن در دست رنج مي‌برند. آيا شما تاكنون چنين مشكلي را تجربه اي كرده‌ايد؟

جانباز عزيز، اگر از ويلچر استفاده مي كنيد بعلت فشار بيش از حدي كه به ناحيه مچ دست شما وارد ميشود در معرض ابتلاء به اين بيماري هستيد بطوريكه بين حداقل عمر تا 70% افراد دچار قطع نخاع و پاراپلژيك كه از ويلچر استفاده مي كنند اين مشكل را ذكر مي كنند.

جانباز عزيز، اگر بعلت فلج يا ضعف اندامهاي تحتاني از عصاي زير بغل يا حتي عصاي دستي استفاده مي كنيد، باز هم بعلت اعمال فشار بيش از حد و مداوم به ناحيه مچ دست‌ها احتمال ايجاد اين بيماري در شما بسيار زياد است.

علائم اين بيماري گاهي خفيف است اما اگر به آن توجه نشود از آنجائي كه وضعيت اعمال فشار به مچ دستها ادامه خواهد داشت قطعا” بيماري پيشرفت مي كند و در صورت پيشرفته شدن بيماري منجر به اسيب شديد و حتي غير قابل برگشت عصب شما در ناحيه مچ دست مي شود. بنابراين آگاهي كافي از اين بيماري به شما كه در معرض ابتلاء هستيد كمك ميكند كه هر چه سريعتر نسبت به تشخيص صحيح و درمان دقيق آن اقدام كنيد.

تعريف:

سندرم تونل مچ دستي، بيماري رنج‌آور و ناتوان كننده‌اي است كه در اثر افزايش فشار داخل كانال مچ دستي ايجاد شده و در نتيجه آسيب به عصبي كه از داخل كانال رد ميشود (عصب مديان ) رخ ميدهد. به هر عليت از جمله استفاده بيش از حد از مچ دست، اين فشار افزايش يابد منجر به كاهش خون رساني به عصب در اثر تنگي عروق شده و مجموعه‌اي ازعلائم و نشانه‌ها را پديد مي آورد كه مشخص كننده اين سندرم است. اين سندرم در افراديكه از دستهايشان استفاده زيادي بعمل مي آورند بيشتر ديده ميشود بعنوان مثال جانبازاني كه دچار قطع نخاع پشتي يا كمري هستند و يا بعلت قطع اندامهاي تحتاني شان نياز به استفاده بيش از حد از دستها جهت حركات جابجائي و انتقالي دارند بطور شايعي دچار سندرم ميشوند.

ساختمان تونل مچ دستي:

ديواره‌هاي اين تونل از استخوانچه‌هاي مچ دست تشكيل شده است. (دو استخوانچه در سمت داخل، دو استخوانچه در سمت خارج و دو استخوانچه كف تونل را تشكيل ميدهد) سقف تونل كه در امتداد كف دست در ناحيه مچ ديده ميشود از جنس ليگامان بوده و ادامه فاسياي ناحيه ساعد مي باشد. عصب مديان به همراه 9 تا 10 تاندون از داخل اين تونل رد ميشوند ( شكل 1) چهار تاندون مربوط به عضله خم كننده عمقي انگشتان است و يك تاندون متعلق به عضله خم كننده دراز انگشت شست و گاهي نيز تاندون مربوط به عضله خم كننده راديال مچ دست نيز از داخل تونل رد ميشود. مشخص ميشود كه عصب مديان در ميان تاندونهاي فوق در فضاي نسبتا” تنگي قرار داشته و به سمت كف دست و انگشتان ادامه مسير مي دهد.

فاكتورهاي خطر در ايجاد سندرم تونل مچ دستي:

1-سنين ميانسالي و بيشتر 60-30 سالگي

2-برخي مشاغل كه از حركات تكراري و شديد مچ دست استفاده زيادي مي برند. همچون تايپيست، پيانيست‌ها، ويلچرسواران و استفاده ناصحيح از عصا و ....

3-در زنان 4-3 برابر بيشتر از مردان رخ ميدهد و گمان مي رود تا حدودي به حرفه و شغلهاي خاص آنها مربوط شود.

4-گاهي بصورت خانوادگي ديده مي شود.

5-دست غالب معمولا” بيشتر درگير ميشود و اگر دو طرفه باشد علائم معمولا” در دست غالب شديدتر است.

6-بيماران دچار ديابت ، نقرس، آرتريت روماتويئيد، كم كاري تيروئيد و ....

7-گاهي در دوران حاملگي و معمولا” در سه ماهه سوم رخ مي دهد و اكثرا” پس از زايمان خوب مي شود.

علائم سندرم تونل مچ دستي:

بيماران اكثرا” از خواب رفتگي ،‌بي حسي و گزگز و مورمور يا سوزن سوزن شدن انگشتان در قلمرو عصب دهي عصب مديان (شكل 2 ) شكايت دارند. بسياري از بيماران نيز از درد مچ دست در شب يا پس از كارزياد با دست يا انگشتان شاكي هستند و يا از خواب رفتن شديد دست و انگشتان توام با درد و ناراحتي شبانه كه منجر به بيدار شدن از خواب ميشود رنج مي برند به حدي كه مجبورند با تكانهاي مكرر دست و يا مالش آن، اين احساس ناراحتي را موقتا” رفع نموده و مجددا” بتوانند بخوابند.

در موارد پيشرفته بيماري، ضعف انگشتان شست و اشاره توام با لاغري عضلات مربوطه رخ ميدهد و منجر به سقوط اشياء از دست مي گردد. در پاره‌اي موارد بيمار از درد ساعد، آرنج يا شانه به تنهائي ، ممكن است شاكي باشد و يا درد مچ دست ممكن است به هر منطقه‌اي از اندام فوقاني ( از گردن تا نوك انگشتان) ارجاع داده شود زيرا عصب مديان از ريشه‌هاي عصبي گردن C6 تا T1 عصب دريافت مي كنند.

نشانه‌هاي باليني سندرم تونل مچ دستي:

1-ممكن است كاهش حس لمس در محدوده عصب دهي عصب مديان ( شكل 2 ) مشاهده شود اما عليرغم شكايات حسي بيمار اغلب در مراحل اوليه بيماري در معاينه قابل كشف نيست.

2-نشانه فالن: اگر مچ هر دو دست را در حالت كاملا” خم شده ازپشت بهم وصل كنيم (شكل 3) و بمدت حداكثر 60 ثانيه نگهداريم چنانچه در انگشتان مربوط به محدوده عصب مديان (شكل 2) گزگز، مورمور، سوزن سوزن شدن يا كرختي و بي‌حسي ايجاد شود، تست مثبت مي باشد.

3-نشانه تينل: اگر بوسيله نوك انگشت اشاره روي تونل مچ دستي بيمار ضربات ملايمي بصورت دق كردن وارد كنيم و در محدوده انگشتان عصب مديان ايجاد علائم گزگز و مورمور يا سوزن سوزن شدن يا احساس برق گرفتگي بوجود آيد مثبت تلقي ميشود.

4-تست فشار روي عصب مديان ( تست دور كان): چنانچه بمدت حداكثر 60 ثانيه روي تونل مچ دستي فشار ملايمي وارد كنيم و علائم گزگز و مورمور يا بي حسي يا سوزن سوزن شدن و كرختي در انگشتان مربوط به عصب مديان ايجاد شود تست مثبت مي باشد.

5-ضعف عضلات ناحيه كف دستي انگشت شست بهمراه تحليل و لاغر شدگي اين عضلات در موارد شديد و طول كشيده اين سندرم ديده ميشود.

تشخيص كلينيكي سندرم تونل مچ دستي:

اين سندرم بخاطر علائم و نشانه هاي خاص خود، تشخيص كلينيكي دارد ليكن اكثرا” در مراحل اوليه بيماري ، در معاينه فيزيكي هيچ علامتي ممكن است يافت نشود در اين حالت تشخيص بايد بر اساس حضور علائم و فاكتورهاي خطر صورت گرفته و توسط بررسي هدايت عصبي (نوار عصب و عضله ) تاييد تشخيص صورت پذيرد.

تاييد تشخيص كلينيكي سندرم تونل مچ دستي:

قابل اعتماد ترين و بهترين وسيله براي ارزيابي وضعيت عملكردي عصب مديان، استفاده از الكترود ياگنوز يا نوار عصب و عضله مي باشد كه اهميت زيادي در تشخيص ،‌تعيين پيش آگهي و وضعيت آينده عصب و تصميم گيري صحيح درماني، رد كردن ساير مشكلات اعصاب محيطي و يا درگيري ريشه هاي عصبي گردني و مشخص شدن شدت درگيري عصب مديان دارد.

درمان سندرم تونل مچ دستي:

1-استراحت نسبي در ناحيه مچ در موارد جديد و خفيف كه گاهي موجب بهبودي ميگردد.

2-درمان حمايتي شامل استفاده از اسپلينت مچ دستي ( Wrist Splint ) ميباشد (شكل 4) كه بايد دفت كرد در ناحيه مچ دستي هيچگونه انحنايي چه در جهت كف دست يا بطرف پشت دست نداشته باشد ( حداكثر زاويه قابل قبول 10 درجه زاويه در مچ دست به سمت پشت دست ميباشد ) . توصيه ميشود بمدت 3 هفته بطور مداوم بسته شود و تنها بهنگام شستشو باز شود يا بمدت 6 هفته هر شب طي خواب استفاده شود. بهترين پاسخ درماني به اسپيلنت در سه ماه اول شروع علائم است در صورت مزمن شدن بيماري اگر يك ماه از مصرف مداوم اسپيلنت گذشت و علائم فروكش نكرد بايد از روشهاي ديگر درماني استفاده كرد.

3-درمان دارويي: استفاده از داروهاي مسكن غير كورتوني يا كورتوني گاهي مفيد است اما در بين آنها موثرترين روش تزريق كورتون بداخل كانال مچ دستي ميباشد.

4-توانبخشي بوسيله حركات كششي هر دو جهت در مچ دست بوسيله دست سالم بهمراه حركات ورزشي تقويت عضلات ساعد و مچ زير نظر متخصص، از مهمترين نكات جلوگيري از عود سندرم مي باشد.

5-درمانهاي فيزيكي بوسيله مداليته هاي فيزيوتراپي از جمله اولتراسوند،TENS ، ليزر كم توان، جزء بي ضررترين درمانها محسوب مي شود.

6-جراحي در مواردي كه درمان هاي ديگر بي نتيجه بوده‌اند يا شدت بيماري بسيار زياد باشد اعمال مي گردد.

عوارض ناشي از عدم درمان سندرم تونل مچ دستي:

سندرم تونل مچ دستي كه درمان نشده باشد گاهي منجر به آسيب دائمي عصب مديان شده (برخي يا همه رشته‌هاي عصبي از بين ميروند) و در نتيجه اختلال حسي يا حركتي دائمي بوجود مي آيد و لذا توجه به اين نكته بسيار مهم است و هرگز نبايد اجازه داد كه اختلال عصب منجر به ضايعه دائمي عصب گردد.

عوارض ناشي از درمان در سندرم تونل مچ دستي:

در صورت استفاده از مسكن‌هاي خوراكي غير كورتوني يا كورتوني، عوارض گوارشي، كليوي و كبدي و ... ممكن است ظاهر شوند.

در صورت تزريق موضعي كورتون عوارض بصورت تغييرات پوستي ( بي رنگ شدن و نازك شدن پوست ناحيه تزريق )، پارگي تاندون، آسيب به عصب و ... وجود دارد.

عوارض ناشي از جراحي ناشايع بوده معهذا بيش از همه احتمال دارد عمل قطع ليگامان پوشاننده سقف كانال مچ دستي، بطور ناقص انجام شود كه منجر به عود سندرم خواهد شد. ساير عوارض شامل آسيب به عصب يا شاخه‌هاي كف دستي عصب، ايجاد اسكار ضخيم و كلفت در محل برش جراحي، چسبندگي تاندونهاي منطقه و... باشد.

بي عارضه ترين و مطمئن‌ترين روش درمان اين سندرم استفاده از روشهاي فيزيكي و حمايتي مي باشد ضمن آنكه بيماريهاي زمينه‌اي همراه از جمله ديابت، نقرس و ... را بايد كنترل كرد.

يكي از روشهاي بسيار مؤثر و كاملا” بي خطر كه اخيرا” مطرح گرديده و در بسياري از تحقيقات نيز به اثبات رسيده است استفاده از نوعي انرژي ليزر به نام ليزر كم توان يا Low level laser therapy ميباشد كه طي جلسات متعدد ( معمولا” 10 جلسه ) تابش اشعه ليزر كم توان روي ناحيه مچ دست، موجب بهبودي علائم مي گردد از جمله مشكلات استفاده از اين تكنولوژي، گران بودن تجهيزات و امكانات مورد نياز آن مي باشد.

****

منبع : مقاله " خطر ايجاد اختلال عصب در ناحيه مچ دست در جانبازان دچار ضايعه نخاعي يا قطع عضو اندام تحتاني " - تهيه کننده : گروه پژوهشی خدمات توانبخشی - انتشار پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

اين روزها بيشتر و بيشتر در مورد خستگی می شنويم. اما چه کسی مراقب است؟ آيا خستگی تنها بخشی از دوره پيری محسوب مي شود؟ خوب، حقيقت اين است که، اطلاعات جديد نشان می دهند که خستگی می تواند مهمتر از آن باشد که هر يک از ما فکرش را می کنيم.

تحقيقاتی که طي ساليان متمادي، در جاهای مختلف در مورد افراد مشخصي بعمل آمده نشان می دهند که خستگی تا حدی در بين افراد مبتلا به آسيب نخاعی قابل پيش بينی است. مطالعات انجام شده بر روی سيصد نفر از مجروحين انگليسی كه بيش از 23 سال با ضايعات طناب نخاعی زندگی کرده اند، نشان مي دهد که در بيش از نيمی از آنان پديده خستگی و علائم مربوط به آن گزارش شده است.

بطور کلی افراد خسته دقيقا" چه کسانی هستند؟

آن دسته از افرادی که خسته گزارش شده بودند ،تنها جزو افراد پير نبودند: متوسط سن آنان 57 سال بوده و همچنين اکثر آنها سطح ضايعات نخاعی بالاتری داشتند. بعلاوه مشخص شد که زنان نخاعی در معرض خطر بيشتری قرار دارند. سه سال اول، موقعی که اولين مصاحبه با افراد تحت نظر انجام شد، بيشتر همان افراد از نظر بهداشت عمومی در وضعيت ضعيف تری قرار داشتند. از نظر برنامه های تندرستی و ورزش در سطح پائينی قرار گرفته بودند و بر اساس آزمايشات سلامت روانی نيز دررتبه پائينتری جای گرفته بودند. بنابراين می توان گفت، با اين اوضاع آنها خسته بودند.

بطور کلی خستگی چه مفهومی دارد؟

اين تحقيقات نشان مي دهد كه وجود خستگي در افراد دچار آسيب نخاعي در شرايط حاضر مي تواند در طولاني مدت عوارضي را در پي داشته باشد .در تحقيقات کشور انگليس، خستگی های مربوط به سالهای قبل ( گذشته ) با افسردگی های كنوني افراد و همچنين با کاهش احساس سلامت و رضايتمندی از زندگی مرتبط بود. بعلاوه گزارش شده بود که مجروحين دارای پديده خستگی وقت کمتری را خارج از منزل سپری می کردند و کمتر وارد جامعه می شدند. بخصوص خستگی به مرور به درد بازوها و شانه منجر می شد و فرد را به استفاده بيشتر از تجهيزات پزشکی و کمک های فيزيکی ديگران نيازمند می ساخت.

چرا من ( بعنوان يك فرد نخاعی ) خسته ترم؟

شايد وجود معلوليت خستگی زيادی همراه داشته باشد. در باره آن فکر کنيد. ضايعه نخاعی صرف نظر از سطح نيازمنديهايش فرد را مجبور مي کند تا همان فعاليتهای ما را سختر، کندتر و با راحتی کمتری انجام دهد. با گذشت زمان، اندامها فرسوده می شوند و انرژی بدن تحليل می رود. البته حتی اگر ضايعه نخاعی نيزوجود نداشته باشد، چيزهای زيادی وجود دارند که با خستگی مرتبط هستند: از جمله

جنسيت مثل زن بودن ، گزارشات مربوط به خستگی در ميان زنان 2 تا 3 بار شايعتر از مردان است.

عوارض حاصله از مصرف الکل و استفاده نادرست ازداروها و يا حتی مصرف برخی از داروها.

نگرانی ها، مشاغل پر دغدغه و طاقت فرسا ،همچنين مشاغلی که (فعاليت کاری کمی دارند)و مشاغل بی اهميت و کم درآمد.

دردهای مزمن

شرايط روانشناسی يا روانپزشکی

خستگی همچنين ممکن است با چيزهای ديگری مرتبط باشد از جمله کاهش انگيزه، فعاليت های فکری طولانی و يا حتی کسالت. خستگی امکان دارد ناشی از مشکلات روانپزشکی فرد مثل : اختلالات خلقی، اضطراب يا حملات مربوط به ترس ناگهانی باشد. در هر حال، خستگی مداوم صرف نظر از علت آن و نيز احساسات ناشی از تاثير عدم توانايی در انجام کار و عدم برقراری روابط فردی، منجر به افزايش شدت آن و فشارهای روانی می گردد.

چه کار می توان کرد؟

چنانچه شما خستگی را تجربه می کنيد بايستی از خودتان چند سئوال بپرسيد. اول اينکه بسيار مفيد خواهد بود که مشخص شود آيا خستگی شما مثل حالات بعد از ضايعه نخاعی فيزيکی است يا ناشی از مشکلات روحی و روانی می باشد. چند راه وجود دارد که بوسيله دکتر " ديويد کاترن دال " برای تشخيص علت جسمی يا روحی بودن خستگی پيشنهاد شده است:

خستگیهاي جسمی معمولا" دوره کوتاه تری نسبت به خستگیهاي روانی دارند.

خستگیهاي جسمی با خستگیهاي ناشی از فشارهای روحی و روانی ارتباطي ندارند.

خستگیهاي جسمی در اوايل شب و در شب بدتر می شوند، و با خوابيدن واستراحت برطرف می گردند ولی خستگیهاي روحی درزمان صبح بدتر می شوند واستراحت و خواب نيزروی آنها تاثير نداشته و يا حتی بدتر می شوند.

خستگیهاي جسمی معمولا"با تداوم بدتر می شوند، در حاليکه خستگیهاي روانی نوسان دارند.

خستگیهاي جسمی با انجام فعاليت و کار بيش از حد بدتر می شوند ولی ميزان خستگیهاي روانی با فعاليت تقليل می يابد لذا معمولا" در وظايف و مسئوليتهای فرد اختلال ايجاد نمی کند.

بخاطر بسپاريد که موارد فوق تنها نکاتی از شاخص های پيشنهادی هستند و هنوز هم مورد تائيد قرار نگرفته اند.

در هر حال بهتر است، سئوالات زير و جوابهای آنها را برای خودتان مورد بررسی قرار دهيد:

ميزان شدت خستگی شما چقدر است؟

چه فعاليت هايی خستگی شما را بدتر می کند و چه فعاليتهايی باعث تقليل آن می شود؟

استراحت، پايان هفته و تعطيلات چه اثری برروی آن دارند؟ چنانچه مايل باشيد، شما می توانيد دفترچه يادداشتی تهيه كنيد که در آن ميزان شدت خستگی و نحوه تاثير خستگی را بر روی مواردی از جمله رژيم غذايی، وضعيت خواب و توانائی در انجام کارها، مسئوليتهای روزمره ثبت وپيگيری نمائيد.

جوابهای شما به اين سئوالات و دفترچه مذکور را به دکترتان نشان دهيد. اين موضوع به شما وپزشکتان کمک خواهد کرد که نقش هرگونه شرايط پزشکی ديگر، و موضوعات جسمی، اجتماعی و يا روانی را که ممکن است در خستگی شما اثر داشته باشند، مشخص نمايد. انجام برخی از آزمايشات مي تواند براي شما مفيد باشد. چنانچه اضافه وزن داريد، پزشکان ممکن است برايتان آزمايشات سرم گلوکز و الکتروليتهای بدن را نيز درخواست کند. و حتی بسته به وضعيت شما، مسافرتهای اخير و يا تشخيص های داده شده ،امکان دارد درخواست آزمايشات ديگری را نيز داشته باشد:

من بايد چه کنم؟ آيا داروئي وجود دارد؟

متاسفانه، برای خستگی های جسمی بندرت از دارو استفاده مي شود مگر آنکه درمان عارضه خاصی نظير سردرد يا دردهای عضلانی مطرح باشد.

چه چيزهائي وجود دارند که ممکن است پزشک به شما پيشنهاد دهد:

برنامه تان را مجددا" هماهنگ کنيد و كارهای مهم خود را در زمانهايی قرار دهيد که حداکثر انرژی را داريد و در ساير زمانها استراحت کنيد.

فعاليتهاي جسمی خود را با کمک گرفتن از ديگران کاهش دهيد. ويلچری سبکتر و يا در صورت امکان از نوع برقی استفاده کنيد و فعاليتهای غير ضروری خود را حذف نمائيد. پزشکتان می تواند حامی شما باشد و به شما کمک کند تا از طريق بيمه درخواستهاي مورد نياز خود را پيگيری کنيد.

مقدار استراحت خود را افزايش دهيد.

توجه داشته باشيد که آيا ورزش، رژيم غذايی، خواب و يا کنترل استرس می تواند مفيد باشد يا خير؟ فعاليتهاي جسمی ضروری چيزی نيستند که خستگی شما را بدتر کنند و گر نه شما حتی ،بيشتر از حالت خود خارج می شويد و قدرت خود را نيز بيشتر از دست می دهيد .در نتيجه تنها مشکل را بدتر خواهيد کرد.

روی کيفيت زندگی خود دقت کنيد. اهداف خودتان را تعيين نمائيد و اجازه دهيد انرژی تان صرف چيزهايی شود که برای شما بيشترين معنی و ارزش را دارند. آيا اگر خودتان لباس خود را بپوشيد واقعا" خوشحالتر می شويد يا وقتتان را با دوستان، خانواده و يا نوه های خود سپری نمائيد؟

اگر چند سالی را با آسيب نخاعی زندگی کرده ايد و در بخشی از زندگی خود احساس خستگي می کنيد، با جديت پزشک و مراقبين بهداشتی خود و حتی افرادی را که در اطراف شما هستند را مطلع سازيد. مهمترين موضوع اين است که شما بايد خستگی خود را جدی بگيريد. پيگيری موارد مورد نياز جهت کاهش خستگی شما ،از اهميت زيادی برخورد دارند. تنها موقعی مجاز به درنگ هستيد که ثابت کنيد در وضعيت خوبی قرار گرفته ايد.

اين مقاله يکی از 20 مقاله آموزشی است که طی همکاری بيمارستان Craig و مرکز آموزش و تحقيقات توانبخشی و سالمندی افراد نخاعی تهيه شده است.

***

منبع: مقاله " خستگي " -مترجم : مهندس عباس كاشي ( این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید) - فروردين 1387 - برگرفته از سايت بيمارستان Craig

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید


به دنبال پیشرفتها در چندین شهروایالت کشورانگلستان، اخیرا" شهرسالت لیک سیتی (Salt lake city) نیزآئین نامه ای راباهدف تشویق ساختمان سازان به صورت پیشنهادمطرح کرده که براساس آن باید خانه هايي ساخته شوندکه دسترسی به آنها آسان باشد. دراین راستا مجلس قانون گذاری یوتا (Utah) نیز الگویی رابرای قابل دسترس بودن ساختمانها به صورت پیشنهاد ارائه داده است.

مناسب سازی یک خانه غیرقابل دسترس به این مفهوم است که باتوجه به شرایطی مانند احتمال خطرپائین افتادن ازپله ها، نگرانی وآشفته شدن ازحمام رفتن ، عدم تفکر اجتماعی درزمینه حمل ونقل ، ناکامی درتوانائی درزدن منزل افراد وورودبه آنها، امکاناتی برای ایجاد تغییراتی محسوس درنظرگرفته شوند. بااین هدف که تمام ساختمانهای نامناسب قابل دسترس شوند.
براین اساس درآینده منازلی برای اسکان افرادنیازمند ساخته خواهندشدکه می توانند توانندتطابق بسیارپیشرفته ای برای ساکنین خود ارائه نمایند.

مراقبت شما توسط خانه های هوشمند

در 6 سپتامبرسال 2002 درشهرلندن خبری انتشاریافت که طی آن یکی ازدانشمندان انگلیسی پیشگوئی می کندکه : درآینده مردم می توانندازخانه هائی استفاده کنند که زمان بیدارشدن ساکنین رابه آنهااعلام می کنند یا به آنان یادآوری می کنندکه درراپشت سرخودقفل کنند.این خانه ها که به"خانه های مراقب" معروفند (بخصوص برای افرادسالخورده وناتوان مفیدهستند) مجهز به حسگرهائی می باشندکه با بک سیستم رایانه ای ارتباط دارند ومی توانندمواردی همچون مصرف داروها یاخاموش کردن اجاق گازرابه افرادیادآوری کنند .

پروفسورهینزولف(Heinz Wolf) بیومهندس دانشگاه برونل(Brunnel University)که درنزدیکی لندن قرار دارد درکنفرانس سالانه پیشرفت علوم بریتانیا اعلام کردکه اولین نمونه این خانه های آزمایشی بزودی دردانشگاه آماده خواهند شد.

ولف دریک کنفرانس خبری گفت که:" دراین خانه هااز یک سیستم کامپیوتری استفاده شده و حدودا" دارای 30 حسگر هستند ویکی ازامکانات آنهااین است که توانائی صحبت کردن دارند و می توانندبا ساکنین خودمذاکره کنند.همچنین اگرساکنین بخواهند کاری کنندکه به ضررآنها باشد، مشکل آنان راحل خواهدکرد.

هدف ازساخت خانه های هوشمنداین است که به افراد سالخورده وناتوان کمک کنندتا آنان بتوانند تا آنجاکه ممکن است به جای استقرار درآسایشگاهها ومراکزنگهداری بطورمستقل درخانه های خودشان زندگی نمایند.پروفسورولف اعتقادداردکه با توجه به این که تعدادافرادسالخورده ای که دردهه 80 سالگی عمرخودقراردارند و افراد ناتوان بطورچشمگیری روبه افزایش است .به همین علت انتظارمی رود درچنددهه آینده تقاضا برای این خانه ها شدیدا"افزایش پیداکند، تاآنان بتوانندزندگی مستقل وخصوصی خودراحفظ کنند.ولف اظهارداشت که:"ما باید توانائی افرادسالخورده وناتوان رابرای زندگی در خانه های خودشان حفظ کنیم".

به علاوه برای یادآوری به کسانی که فراموش می کنندکارهای خودرا انجام دهند،"خانه های مراقب"می توانند ساکنین خود رااززمانهای بیماری یا خطرآگاه کنند.هرخانه هوشمندازطریق رایانه به سازمانهای دلخواه یا همسایگان وآشنایان موردنظرلینک خواهدشدتا درهنگام بروزمشکلات جدی آنان رامطلع نمایند.

ولف وگروه او دردانشگاه برانل با یک بودجه 1.8 میلیون دلاری ، با انجمنهای خانه سازی وشرکتهای ارتباطی و موسسات خیریه همکاری می کند.شرکت ارتباطات ازراه دوربریتانیا یکی ازبزرگترین سرمایه گذاران ساخت خانه های هوشمند محسوب می شود.

گرچه ولف جهت ساخت آپارتمانها و خانه های باسیستم جدید برنامه ریزی می کند،اما اومی گوید:این احتما ل نیز وجود دارد که خانه ها و آپارتمانهای کنونی نیز به این سیستم مجهزشوند.

****

منبع: مقاله " شهرهاي آینده برای افراد ناتوان " مترجم: مهندس عباس كاشي - (این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان - شهریور ماه 1388 - برگرفته از سایت: http://www.infinitec.org

انفارکتوس میوکارد، یا حمله قلبی یکی ازعوامل منجربه مرگ درزنان ومردان محسوب می شود.حمله قلبی موقعی اتفاق می افتدکه جریان خون در قسمتی ازعضله قلب متوقف می شود. دراین شرایط اگرجریان خون سریعا" برقرارنشود، آن بخش ازماهیچه قلب که دچارنارسائی خون شده،به دلیل فقدان اکسیژن آسیب دیده و مرگ آن شروع می شود.


علائم ونشانه های حمله قلبی متفاوت است. همه حملات قلبی با دردشدیدوناگهانی آغازنمی شوند،درحالی که اغلب برروی دستگاهها ومانتیتورها نشان داده می شوند. بر عکس، بسیاری ازحملات قلبی به تدریج وبا درد وناراحتی های نه چندان شدیدآغاز می گردند.دربعضی ازافراد هم به هیچ وجه علامت یا نشانه ای وجودندارد(این نوع حملات قلبی ،"حمله قلبی ساکت یا بدون علامت "گفته می شود).اما، مجموعه علائمی که ممکن است درحملات قلبی دیده شوند،عبارتنداز:

- ناراحتی درقفسه سینه که ممکن است به صورت فشار، پربودن، یا درد احساس شود.به این وضعیت آنژین نیزگفته می شود.این حالت ممکن است بیشتراز چند دقیقه طول بکشد و یا به صورت رفت وبرگشت دیده شود.
- ناراحتی درقسمتهای دیگراندامهای فوقانی بدن مانندیک یا هردو دست، پشت، گردن، فک، یا شکم .
- کوتاه شدن تنفس که ممکن است با احساس ناراحتی سینه همراه باشد.
- نشانه های دیگری مانند عرق سرد و حالت تهوع یا احساس گیجی تجربه شود.

دردهمراه با حمله قلبی معمولا" ازعصبهای سینه ای فوقانی (T1-T5) به مغز انتقال پیدا می کند. اگرچه گزارش شده که احتمال ناراحتی ودردقفسه سینه در زنان نسبت به مردان کمتر است،اما بطورکلی حملات قلبی درمردان وزنان بطورمشابه ای تجربه می شود.

تحقیقات نشان می دهندکه افرادمبتلا به آسیبهای نخاعی بیشترازسایرافراددرمعرض خطرحملات قلبی قراردارند.کسانی که سطح ضایعه آنان پائینتر است قادرهستند علائم بارز حمله قلبی را حس کنند.اما ازآنجاکه دراکثرافرادنخاعی دارای سطح ضایعه بالاترازT6، علائم عصبی نمی توانندبه علت آسیب حاصله به مغزارسال شوند،به احتمال زیاداین افراد نمی توانندمتوجه علائم شایع حملات قلبی شوند.

باتوجه به اینکه در افرادنخاعی باآسیبهای سطوح بالاتر،ناراحتی ودردقفسه سینه قابل تشخیص نیستند، بایستی به دنبال سایرعلائم هشداردهنده حمله قلبی بودکه ازاین قرارند:
- دردفک
- دردگردن
- دندان درد
- اتونومیک دیس رفلکسی(AD)
- افزایش یاکاهش اسپاسم
- حالت تهوع
- کوتاه شدن تنفس
- خستگی غیرعادی

باتوجه به عدم وجود علائم معمولی هشداردهنده درمبتلایان به آسیب های نخاعی ، ممکن است حمله قلبی بوسیله این افراد و همچنین متخصصان بهداشتی آنها تشخیص داده نشود.غیرازاین مسئله علائمی مانند اتونومیک دیس رفلکسی ،تهوع وتغییرات ایجادشده درحالت اسپاسم ها نیزمی تواننداز مجموعه علائم برخی ازعوارض شایع بعداز آسیب های نخاعی باشند. اماحتی اگر ناراحتی ودردقفسه سینه نیز وجودداشته باشند، علائم آن ممکن است با واکنشهای مری- معدی ((gastroesophageal که بعدازضایعات نخاعی شایع هستند، اشتباه گرفته شوند.

برای جلوگیری ازتاخیر و تشخیص به موقع علائم حمله قلبی،می توان از نوارقلب(EKG) استفاده نموده و علائم فعلی یا حتی قبلی عوارض قلبی رابا آن تشخیص داد.آزمایشات مربوط به فشار داروها نیز نسبت به تست های ورزش که به وسیله نوارگردان یا دوچرخه های دستی مخصوص افرادنخاعی (با محدودیتهای بدنی بالا)انجام می گیرند، ترجیح داده می شوند.

باافزایش سن افرادنخاعی، نگرانی درموردحمله قلبی آنان نیزبیشترازقبل احساس می شود.هرکسی که علائم حمله قلبی رااحساس می کند،بایستی فورا" با اورژانس تماس بگیرد.هرچقدرشما سریعتراقدام کرده وفوری تماس بگیرید،احتمال آسیب به قلب شما نیزبه حداقل ممکن خواهدرسید.فقط توجه داشته باشیدکه، وقتی نشانه هائی از احتمال حمله قلبی تشخیص داده شدند،اگر برای راحتی خود"منتظر بمانید تا ببینید" "علائم بروزپیدامی کنند یاخیر، ممکن است زندگی خودرادرمعرض خطرقراردهید .بنابراین اگر علائم حمله قلبی را دارید، صبرنکرده واقدامات لازم راانجام دهید!.

****

مقاله" حمله قلبی درافرادنخاعی " – مترجم: مهندس عباس كاشي (این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان -مرداد ماه 1388 - برگرفته از: نشریه Pushin' On سایت: http://www.spinalcord.uab.edu

 ضايعات نخاعی نوعی معلوليت است که در طيف disabled Persons مطابق قطعنامه 48/96 دسامبر 1993 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار می گيرد.

متاسفانه واژه ای disability ترجمه ای لفظی در ايران شده و به " ناتوانی " تعبير گرديده که با روح و اهداف قطعنامه برابرسازی فرصتها در تعارض است. در بند 17 قطعنامه مذکور ضمن تعريف از دو واژه ی نقص و محدوديت ناشی از بيماری، حسی، عقلانی و ذهنی و فيزيولوژيک بکار برده و در کنار آن واژه ی ديگر (فقدان ) نيز تصريح شده که مبين آن است disability يک طيف است که شامل افراد کم توان و ناتوان می شود.

پس از جنگ جهانی اول ، جامعه ملل حقوق معلولين را در اولين بيانيه که پايه تنظيم اعلاميه جهانی حقوق بشر بايد محسوب داشت تصويب گرديد، متعاقب آن در دهه 1960 دو ميثاق بين المللی حقوق مدنی، سياسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی برای کليه بشر در سازمان ملل متحد تصويب شد، رويکرد اساسی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به حقوق معلول از دهه 1970 آغاز شد، مثل حقوق خصوصی و عمومی اشخاص معلول که در سمينار بدان خواهيم پرداخت.

در دهه 1980 يک مطالعه وسيع بخش های تخصصی سازمان ملل متحد انجام که به دهه " کم توانی و ناتوانی ها " معروف شده است. پس از آن قطعنامه " مقررات استاندارد برابرسازی فرصت ها برای اشخاص کم توان و ناتوان " در 1993 طی شماره فوق تصريح گرديد که ابعاد مختلف نيازهای اين انسان ها مورد تاکيد قرار داده است، اين قطعنامه به عنوان بخشی از اسناد حقوق بشر محسوب که در عرصه اجرائی فاقد مکانيزم نظارتی در يک کميته ی مخصوص زير مجموعه حقوق بشر است که بدين لحاظ نگارنده در حال بررسی تبديل آن به يک کنوانسيون می باشد.

در مقاله حاضر ابعاد مختلف مکانيزم های حمايتی در عرصه ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدنی با توجه به اسناد معتبر سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گرفته و با دو تعبير حق ( Right ) و حقوق ( Law ) از ديدگاه حقوق بشر و ساير اسناد آشنا خواهيم شد و حقوق اشخاص با ضايعات نخاعی را به عنوان يکی از انواع معلوليت ها پی خواهيم گرفت.

****

منبع : مقاله " حقوق معلولين " ضايعات نخاعی " در اسناد بين المللی " - تهيه كننده : احمد آملي - دومين کنگره ضايعات نخاعی ايران 7-6 اسفند ماه 1381- دانشگاه شاهد - دانشکده پزشکی

 

اگر شما از بدنتان استفاده کنيد، زندگی با مسرت و طولانی تر ي خواهيد داشت. اين موضوع به خصوص برای كساني كه ازويلچر استفاده مي كنند،خيلي مهم است که تا حدامكان به فعاليتهای بدنی بپردازند. زندگی به شيوه غير فعال و نشسته باعث مي شودكه هر کسی با نتايج ناخوشايند گوناگون زير مواجه گردد:
• ضعف عضلانی: قسمتهائی از بدن كه دركنترل شما هستند ،نيازبه فعاليت دارند تا قوی و با طراوت باقی بمانند.
• افت دستگاه قلبی عروقی : توانائی شما جهت فعاليت، بستگی به توانائی قلب شما دارد تا بتواند خون سالم را به عضلات مختلف بدن برساند. قلب ضعيف به مفهوم خستگی زودرس و افت طولانی مدت سطح فعاليتها واستقلال فرد است.
• استئوپروزيس ( پوکی استخوان ) : استخوانهای شما در نتيجه عدم فعاليت، تراکم وقوام خود را از دست خواهند داد.
• اضافه وزنی : وقتی که شما نتوانيد با انجام فعاليت بدنی، کالريهاي مصرفي را بسوزانيد، آنها تبديل به چربی خواهند شد. هر چه شما سنگين تر شويد، انجام فعاليتهای بدنی نيز برای شما سخت تر خواهد شد .البته کاهش وزن نيز ، همين تاثيررادارد .بطوركلي وزن بيش از حد باعث افزايش فشار بر روی قلب و عضلات شما خواهد شد.

تمرينات تقويت بدن

لزومی ندارد که شما جهت حفظ قوای بدنی خود، حتما"يک بدنساز داشته باشيد. قوای عضلانی موضوعی است که علاوه بر حجم عضله، به نرمی و انعطاف آن نيز مربوط می شود.
عضلاتي كه قابليت انعطاف بيشتري داشته باشند، در موقع انقباض نيزقدرت حرکت و جابجائی زيادتري خواهندداشت، ودرنتيجه با قدرت بيشتری نيزمي توانندجابجا گردند. هر چه شما کنترل ارادی بيشتری روی عضلات خود داشته باشيد، بهتر مي توانيد تمرينات بدنی را انجام داده و قادرخواهيدبودعضلات خود رااز لحاظ حجم و انعطاف پذيری در حد مطلوبی نگه داريد. شما می توانيد فعاليتهای بدنی خود را بدون اعمال فشارزياد و قدرت بيش از حد لازم انجام دهيد. تکرار حرکات بصورت آرام و ملايم همراه با وزن مناسب می تواند قابليت کشش عضلات را در حد مناسبی حفظ کند .بنابراين بهترين روش تقويت" تدريجی "عضله است. اجرای تمرينات بدنی بصورت ملايم و دوتا سه بار در هفته، باعث خواهد شد که به مرور زمان ،به قوای بدنی و حجم عضلانی و سطحی از سلامتی که موردنظرتان است، دسترسی پيدا کنيد.


تمرينات هوازی


درحال حاضربيماريهای قلبی يکی از عوارض عمده فرهنگ غرب محسوب می شوند ،ولي درواقع اين بيماريها برای بسياری از افرادی است که دارای محدوديتهای حرکتی هستند يک خطر بزرگتراست. در اواسط دهه 1990 بيماريهای قلبی عامل 20درصد از مرگهای بعد از ضايعه نخاعی به حساب می آمد. اين مطلب در مورد اکثريت مرگهای افراد مبتلا به فلج مغزی نيز صدق می کند.البته برای بسياری از افراد مبتلا به معلوليت ممکن است "مشکل بودن انجام فعاليت های بدنی "مطرح باشد.
بطوركلي فعاليت های بدنی بر روی کيفيت زندگی افراد تاثيرات مثبتی دارند.ولي درميان آنها تمرينات هوازی دارای فوايد زيادی هستند. از جمله:
• باعث تقويت قلب شده و کارآئی دستگاه گوارش خون را بهبود می بخشند. از همه چيزهم که بگذريم، خود قلب نيزيک عضله است.
• تمرينات هوازی باعث کنترل وزن می شوندو ميزان استقامت بدن را از طريق کمک به خونرسانی و انتقال اکسيژن به عضلات افزايش می دهند.
تنها ويلچر سوارانی فعال محسوب مي شوند که ويلچر خود را به تنهائی وبه اندازه کافی با دست هل می دهند. اين موضوع خود يک تمرين هوازی محسوب مي شودو برای سلامتی قلب و بدن مفيد است. ولی اگر كساني كه ازويلچر استفاده مي كنند، بتوانند ويلچر خود را ،در زمان اواسط روز و به اندازه کافی و مناسب هل دهند، اکثر آنها به تدريج عرق کرده و ميزان ضربان قلب خود را طي اين فرآيند افزايش می دهند که خود نشان دهنده يک فعاليت هوازی مفيد است.


برنامه هاي تمرينات بدنی


متاسفانه، دانشکده هاي پزشکی بسياری از مسائل مربوط به فيزيولوژی ورزش يا اثرات پيشگيری کننده آنها را آموزش نمی دهند. پزشکان نيز می توانند تنها شما را تشويق کنند ،كه تا حدی که برايتان مقدور است ،فعال باشيد و حتي ممکن است شما را به يک فيزيوتراپ ارجاع دهند .ولی معمولا" اين موضوع تنها درمورد اجراي فعاليتهاي کاربردی نظير فعاليتهای روزمره زندگي مصداق دارد. بنابراين شما بايستی مستقيما" از پزشکتان و يا گروه درمانی خود درخواست کنيد تا برنامه ای را برای انجام تمرينات بدنی وورزشي شما که متناسب با نيازهای شما است ، ارائه نمايد. بطوركلي لازم است که تمرينات بدنی يک برنامه مداوم داشته باشند ،نه اينکه در يک دوره درمانی کوتاه مدت انجام شوند.
اجراي تمرينات بدنی مي تواند ماننديک مسئوليت ناخواسته دررأس چيزهای ديگری که برای ناتواني شما لازم است، به نظربرسد. ولی تمرينات منظم حتی به مقدار بسيار کم، تغيير قابل ملاحظه ای را در يک دوره زمانی کوتاه ايجاد خواهند کرد و تمامی زحماتی که طی تمرينات کشيده ايد، را جبران خواهد کرد.
نوع و مدت زمان تمريناتي که برای شما مناسب است، يک موضوع تجربی مي باشد وبايستي باعث افزايش تحمل شما گردد.درمجموع شما نياز به طراحی برنامه ای داريد که بانظر پزشکان و گروه درمانی خودداراي بهترين کيفيت باشد. هر متخصصی که برای شما برنامه تمرينات بدنی را طراحی می کند ،بايستی بطور كامل با فيزيولوژی ناتوانی و تجربيات شخصی شما آشنا باشد. برای مثال کسانی که دارای اسکلروزيس های متعدد هستند، نسبت به گرم شدن زياد حساس هستند و نبايستی اجازه داد که درجه حرارت بدن آنان خيلی افزايش پيداكند. ويا افراد پاراپلژی لازم است مراقب باشند كه فشار بيش از حد روی شانه هايشان وارد نشود .يا اينكه انجام بعضی از انواع تمرينات بدنی براي افرادی که دارای علائم فلج اطفال هستند، درست نيست.
حتی اگر شما يک فرد کوآدری پلژی با سطح ضايعه بالا باشيد و اجراي تمرينات بدني خيلی زود شما را خسته کند، می توانيد فعاليت های جسمی را به روشهائی انجام دهيد که برای سلامت عمومی بدن شما مفيد باشد. انجام تمرينات هوازی حتی به مقدار بسيار کم ، برای قلب خيلی مفيد هستند ولی خارج ازبحث لذت بخش بودن آنها، فوايدزيادي دارند و کمک می کنند تا نگرش شما مثبت تر شده و روحيه تان بالاتر برود.
برنامه تمرينات بدنی به مفهوم بلند کردن وزنه، کشيدن تسمه های لاستيکی و يا استفاده از ماشين آلات مجهز ورزشی نيست. بلكه الگوهای ورزشی بسيار زيادی وجود دارند،بطوري كه تقريبا" هر کسی می تواند در انواع مختلف فعاليتهاي ورزشی شرکت داشته باشند. بعضی از افراد می توانند شنا کنند يا به تمرينات آبی بپردازند. بولينگ ، تيراندازی با اسلحه يا تيروکمان می تواند حتی بوسيله افراد کوآدری پلژی مبتلا به سطح ضايعه بالا و با کمک تجهيزاتی که جديدا" ساخته شده اند، انجام شوند.اما افرادی که توان بدنی بالاتری دارند، می توانند در ورزشهائی نظير بسکتبال با ويلچر يا راگبی چهارگانه شرکت کنند.


باشگاههای ورزشي


اماكن ورزشي بسيار زيادی وجود دارند ،ولي متاسفانه تعداد اندکی از آنها برای افراد استفاده کننده از ويلچر تجهيز شده اند .همچنين افراد شاغل در آنها نيز به ندرت در خصوص موضوعاتی که مربوط به معلوليت و ناتوانی هستند، آموزش ديده اند. اکثر مربيان تمرينات بدني با وزنه، يک ديد بدنسازی و پرورش اندام دارند. اين مربيان علاقمند هستند که حجم عضلات را افزايش دهند تا بدن شما حجيم تر شده و فرم پيداكند. بطور کلی حجيم ساختن عضلات برای استفاده کنندگان ويلچر مناسب نيست ، با اين وجود ورزش با وزنه و ساير ورزشهايی که با ويلچر انجام می گيرد، می توانند بر روی حجم عضلانی تاثير بگذارند.
قبل ازپرداختن به ورزش درهرباشگاهي جويا شويد که آيا فيزيوتراپ شما می تواند از امکانات آن ديدن کند يا خير. او می توانداز تجهيزات متنوع ورزشی موردنظر بازديد کند .براي مثال اومي تواند بررسي کند که آيا شنا کردن می تواند برای شما يک گزينه باشد يا خير و يادر مورد روشهاي عملی تمرينات، بررسيهاي لازم راانجام داده و به شما کمک کند تا يک برنامه مناسب را آماده کنيد. درخواست در مورد چنين مشاوره هايی ،تقاضای غير معقولی در مورد شما نيست. متخصصين درمانی، اغلب در مورد چنين بازديدهايی موافقت می کنند .امابطوركلي نيازهای شما اختصاصی هستند و مربيان باشگاهها که خدمات آموزشی شخصی را ارائه می دهند، بعید است که قادر باشند، آنچه که برای شما مناسب است را تعيين نمايند. بخصوص مهم است که برنامه شما برای مجموعه عضلات مختلف بدنتان، متناسب باشد.


اهميت استفاده ازدستگاه Standing frame


دو خطر ي که همواره برای استفاده کنندگان از ويلچر مطرح است عبارتنداز: نرم تر شدن استخوانهای پا و ضعف دستگاه گردش خون. موقعی که پاها جهت جابجائی وزن بالا تنه مورداستفاده قرارنگيرند، به تدريج شروع به از دست دادن کلسيم کرده و نرم می شوند. بعد از آن، استخوانها ممكن است دراثرهرگونه برخوردي به آسانی بشکنند.
عمل پياده روی مي تواندهمانند يک پمپ عمل کند ،بطوری که جريان خون را در سراسر بدن گردش می دهد. پاهايی که فعاليت نداشته باشند، گردش خون در آنها کارآئی کمتری پيداخواهد كرد، چرا که عضلات به اين فرآيند هيچ کمکی نمی کنند. نشستن دائمی نيز جريان خون را در پاها محدود مي کند ،چرا که درواقع درحالت نشسته،براي سياهرگها و سرخرگهای محل انتهای ران و زانوها زوايائی ايجاد مي شود. ازطرفي ايستادن اجازه می دهد که نيروي جاذبه نيز به گردش خون بدن کمک کند، زيرا دراين حالت خون می تواند بطور مستقيم وبدون داشتن زوايای چرخشی به پائين بدن هدايت شود. جريان خون نيز تابع جريانات هيدروليک است و با کمک جاذبه،خون به سمت پائين پاهای شما جريان مي يابد و اين عضلات پاهاهستندكه به شما کمک می کنند تا جريان رو به بالا ،در يک سيستم فشار بسته بدن، برقرار شود.
خطر نرم شدن استخوانهای پا و ضعيف شدن جريان خون را،می توان بوسيله دستگاههاي " Standing frame" مورد توجه قرار داد. صنايع توليدكننده تجهيزات پزشکی،می توانند اين دستگاهها راساخته و تهيه نمايند.

بطوركلي اين دستگاهها سه نوع هستند:


1. ثابت : frame آنها ثابت بوده و حالت نشسته ندارند.


2. قابل حرکت : قسمت frame آنها داراي چرخهائی هستند و بوسيله يک زنجير يا تسمه کوچک روی يك پايه وصل شده اند، به طوری که شما می توانيد در حالی که ايستاده ايد، حرکت نمائيد. برخی از frame ها دارای سيستم موتوری هستند و بوسيله يک فرمان دستي كنترل می شوند.


3. توام : نوع ديگری از اين محصولات هستند که در واقع ويلچري با قابليت تبديل شدن به دستگاه Standing frame است. اين دستگاهها برای افرادي که به کاری مشغول هستند ،در نظر گرفته شده است، نظير مکانيک هائی که نياز دارند تا در زير يک خودرويی که بالا برده شده، قرار گرفته وكاركنند،يا برای جاهائی که قسمتهای مختلف آنها طويل است، کاربرد دارند مانند فروشگاهها. اين وسايل دارای دو مدل دستی يا برقی هستند.


از فوايد مهم دستگاه Standing frame كه توليد کننده های آنها اشاره مي كنند، کاهش اسپاسم ،جلو گيري از کوتاه شدن عضلات و زخمهای فشاری، و اصلاح فعاليت دستگاه ادراری و دفع مدفوع ( چراكه قولون و روده ها در حالت نشسته تحت فشار قرار دارند ) را می توان نام برد.


نکته : متاسفانه برخی ازپزشکان به اين نکته توجهی ندارندكه اگر عضلات شما طی چندين سال نشستن ممتد، کوتاه شده باشند،اين دستگاه Standing frame است كه مي تواندبدن شما را مجددا" در حالت ايستاده قراردهد. دستگاهي که بتواند در حالتها و زوايای مختلف تنظيم شود ، به شما اجازه خواهدداد که عضلات خود را بوسيله آن کشش داده و به تدريج آنها را اصلاح نمائيد.
افرادی که داراي استخوانهای شکننده، اختلالات عروقی يا کوتاه شدگی شديد مفصل ران و يا عضلات بازکننده زانو هستند، ممکن است لازم باشدكه از کاربا اين دستگاهها خودداری کنند .ولی با اين وجود می توانند با استفاده ازروشهای خاصي ، از آنها جهت کشش و درمان خود استفاده نمايند.


يوگا و کشش بدن


"يوگا" از سنتهای هندوها مشتق شده است و هم اکنون نيز ،نزد عده زيادی از مردم کشورهای غربی به شکل يک فرهنگ درآمده است. شکل کاربردی آن گسترده بوده وبه نام "يوگاهاتا "موسوم است و باانجام تمرينات مربوطه، بدن دريك سري وضعيتهاي خاص ،تحت روشهای تنفسی ويژه ای قرار مي گيرد. اثر اين تمرينات اين است که عضلات بدن به خوبي کشيده مي شوند، و چابکی و طراوت زيادی ايجاد می کند.
يوگا می تواند يکی از بهترين فعاليت هاي بدني، برای افراد مبتلا به ناتوانی و معلوليت محسوب شود. يوگادر واقع همان اثرات كششهايی که فيزيوتراپ ها آموزش می دهند، را دارد. حتی اگر کشش ها بصورت غيرفعالانه ( بدون اراده فرد ) نيزانجام شوند، به بهبود و حفظ دامنه حرکتی عضلات ،كمك خواهندكردو فوايد جسمی آنهانيزبه همان اندازه خواهد بود.
کتب و فيلمهای زيادی وجود دارند که به دستورالعملهای يوگا پرداخته اند و برخی کارگاههای محلی نيز کلاسهائی را در اين زمينه برگزار مي نمايند. اکثر تمرينات يوگا، کل عضلات بدن را در گيرمي كنند، ولی شما می توانيد آنها را با توانائی های خودتان تنظيم نمائيد. درصورت امكان در مورد نحوه اجراي تمرينات يوگا که برای شما موثرتر هستند، با فيزيوتراپ خود مشورت کنيد. البته معمولا" گروههای درمانی ،در مورد نحوه انجام کشش ها به شما مشاوره لازم راارائه داده و شما را در زمينه نكات مناسب و نحوه حرکت ها و جاهائی که کشش ها موثرتر هستند ،راهنمايی می کنند.


انتخاب باشماست


شمابسته به نوع ناتوانی كه داريد واينکه به صورت ثابت يا پيشرونده باشد، مي توانيد تا حدود زيادی بر روی کيفيت زندگی و سلامتی خود کنترل داشته باشيد. هميشه يک سطح ايده ال برای سلامتی شما وجود دارد که دستيابی به آن امکان پذير است ولی اگر خودتان را ناديده بگيريد و حداقل برخی از راهکارهای ارائه شده در اين مقاله راجهت تمرين و فعاليت بدنی خود انتخاب نکنيد، به سطح بسيار پائينی از سلامتی خواهيد رسيد.
شما می توانيد به خوبی با افسردگی، نااميدی ، ناکامیها، محدوديتهای مالی و يا بسياری از مشکلاتی که در تجربه ناتوانی خود با آنها مواجه می شويد، مبارزه نمائيد. ولی بطوركلي هيچيک از آنها نبايستی مانعي براي سالم ماندن شماباشند.
ازسوي ديگر، اگر شما واقعا" از کار، مسافرت، بازی، تشکيل خانواده ، ويطوركلي پرداختن به فعاليتهای زندگی دور بمانيد، بايد در انتظارافزايش محدوديتهای خودتان باشيد و شخصی باشيدکه بايد همواره ناتوان بمانيد. منتهي توجه داشته باشيدكه اگر شيوه زندگی شما فعالتر شود، بايستی مراقبت بيشتری نيز داشته باشيد.
اگر شما بخواهيد به يک باره تغييرات زيادی را در زندگی خود ايجاد کنيد، در واقع بايد شکست را بپذيريد. شمابايدهر تغيير را تنها "در يک زمان" ايجادكنيد. قبل از اضافه کردن هرتغيير جديدي،بايستي منتظر بمانيد تا تغيير قبلي، جزئی از زندگی شما شود. بهبود سلامتی و بالابردن انرژی خيلی باارزش هستند و باعث لذت شما اززندگي خواهندشد. ولی ممکن است در نگاه اول ارزش کنترل زندگی دلچسب شما نباشد.
توجه كنيدكه مراقبت از خودتان يک فرآيند مادام العمر محسوب می شود. بنابراين رعايت رفتاروعادات بهداشتی مناسب، همواره برروي جريان زندگی شما تاثيرگذار خواهندبود.

****


مقاله:" حفظ سلامتی بعد از آسيب نخاعی" – مترجم: مهندس عباس كاشي (این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان – بهمن ماه 1387 - برگرفته از:سايت www.newmobility.com.

 

پوست سالم چگونه است ؟

برخلاف آنچه که می بينيد پوست شما بيش ازيک لايه يا پوشش بيرونی بدن شماست . پوست ، شما را در برابر باکتری ها مواد و اجرام خارجی و کثيف و نيز اشعه ماروا بنفش خورشيد محافظت می نمايد. پوست حاوی پايانه های عصبی است که به شما اطلاع می دهند که جسمی تيز و يا کند ، داغ و يا سرد با بدن شما تماس پيدا کرده است . پوست شما نقش بسيار مهمی در تنظيم دما و نيز مايعات بدن شما ايفا می کند.

در زير لايه نرم و مودار ، سطح خارجی پوست ، يا همان اپيدرميس که هر روز آن را می بينيد. لايهای سخت و محکم بنام درميس وجود دارد که در واقع لايه ای از بافت الاستيک است. درميس توسط عروق خونی تغذيه می شود و در آن علاوه بر اين عروق ، پايانه های عصبی ، غدد عرق و چربی و ريشه مو قرار دارند.

پوست سالم صاف و بدون خدشه است ، گرم است اما داغ و قرمز نيست ، خشک و چروکيده يا خيس و مرطوب هم نيست پوست سالم آينه بدن سالم است.

چگونه از پوست خود مراقبت کنيد؟

تغذيه :

برای اينکه هميشه پوستی سالم داشته باشيد رژيم غذايی خود را به گونه ای تنظيم نمائيد که به اندازه نياز پروتئين ، ميوه های تازه ، سبزيجات و مايعات دريافت داريد. اگر شما دچار زخم فشاری هستيد و يا به تازگی تخت عمل جراحی قرار گرفته ايد و هنوز پوست شما زخم است ، بايد پروتئين ( گوشت ، لبنيات ) هيدرات کرین ( نان و غلات ) ويتامين A.C.E و روی را بيشتر از پيش مصرف نمائيد . اگر دچار کم خونی هستيد آهن افزونی نيز لازم است.

گردش خون :

پوست بوسيله عروق خونی بزرگی تغذيه می شود و حفظ گردش خون در اين عروق عامل بسيار مهمی در حفظ سلامتی پوست به شمار ميرود . شما با توجه به مطالب زير می توانيد اطمينان حاصل کنيد که گردش خون مناسبی در پوست شما جريان دارد.

سيگار کشيدن :

هرگز ! نيکوتين موجود در سيگار ، عروق خونی را کوچک می کند ( با انقباض ديواره عروق مجرای آنها تنگ می شود ) و مانع از اين می گردد که خون به خوبی جريان پيدا کند و اکسيژن و مواد غذائی از جريان خون به بافت منتقل شود.

خيز ( ادم )

خيز ( ادم ) يا ورم که با تجمع مايع در بافت پديد می آيد . خيز به سبب عدم تحرک متناوب و اعضايی که در زير سطح قلب هستند حاصل ميشود ( پاها ، دستها ) پوست در روی محل ادم يا ورم نازک و رنگ پريده می شود و به دليل ناکافی بودن جريان خون به راحتی آسيب ميبيند بوسيله بالا آوردن دستها و پاها می توانيد مانع از بروز ادم شويد.

کم خونی ( کاهش سلولهای قرمز خون)

اکسيژن يکی از ملزومات سلامت پوست است . اکسيژن توسط سلولهای قرمز خون جابجا می شود . کم شدن تعداد اين سلولها به منزله اين است که اکسيژن کمتری به پوست می رسد و ممکن است سلولهای پوست دچار عارضه يا حتی مرگ شوند . کم خونی بايد به سرعت توسط پزشک شما تحت درمان قرار گيرد.

بيماريهای عروقی :

بيماريهاي عروقی ، يا نازک شدن عروق خونی ، که ممکن است به واسطه ديابت ، سيگار کشيدن ، فشار خون بالا و يا کلسترول بالا بوجود آيند. نتيجه نازک شدن عروق و يا بروز بيماری عروقی کاسته شدن جريان خون به سمت پوست است. با ياری پزشک خود مراقب عوامل کاهش جريان خون در پوست و نيز عوامل آسيب های پوستی باشيد.

نکاتی برای مراقبت دائم و مناسب از پوست :

از مصرف صابون هايی که بر چسب ضد باکتری ( Antibacterial ) يا ضد ميکروب ( Antimicrobial ) دارند خودداری کنيد. اينگونه صابون ها اسيديته پوست را که يک نقش دفاعی را ايفا می نمايد ، کاهش می دهند.

همواره پوست را تميز و خشک نگهداريد. هر روز با آب و صابون بدن خود را بشوئيد و با حوله کاملا" خشک نمائيد.

شيارها و چين خوردگی ها ( مثل زير بغل و کشاله ران ) به شستشوی بيشتری نياز دارند. ( دوبار در روز ، صبح و هنگام خواب ) به دليۀ رطوبت و گرمای اين نواحی به راحتی دچار عفونت می شوند. شما با حرکت دادن متناوب دست ها و پاها باعث رسيدن هوا به نواحی ميشويد، در واقع از رشد ارگانيزم های بی هوازی ممانعت بعمل می آوريد. اين عمل بايد حداقل دوبار در روز صورت پذيرد.

درصورت مشاهده هر لکه قرمز بروی پوست بدن که ممکن است به خاطر تماس با مواد حساسيت زا و يا در صورتی که تمام بدن را فرا گرفته باشد به دليل مصرف غذا و يا داروی حساسيت زا هويدا شده باشد با پزشک خود مشورت کنيد.

از مصرف موادی که پوست را خشک می کنند ( مثل صابونهای قليايی و محلولهايی که حاوی الکل هستند ) جدا" خودداری نمائيد ، مگر به تجويز پزشک باشد.

به بخشهايی از پوست که خشک هستند ، کرمهای مرطوب کننده و يا پماد ( مثل اوسرين ) بماليد. به محل هايی که استخوانی هستند توجه بيشتری کنيد و حتما" با کرم آنها را چرب کنيد زيرا پوست نرم می شود و از خدشه و آسيب به آن جلوگيری می گردد.

پوستی که آسيب ديده و سرخ شده است به راحتی دچار زخم می شود ادرار و مدفوع بسيار تحريک کننده هستند و درصورت تماس با پوست بايد فورا" از روی سطح پوست پاک و محل مورد نظر شستشو شود.

از پودرهای تالک استفاده نکنيد زيرا سبب رشد بهتر قارچ ها می گردند. در ضمن ممکن است به هم بچسبند و سبب خراشيدگی در پوست شوند.

درصورتی که روی پوست شما پينه بسته است با ماساژ و يا با استفاده از سوهان ناخن در آب گرم می توانيد بخش های مرده را جدا کنيد . اين کار بايد به آرامی انجام گيرد تا موجب آسيب به بافت زنده و يا سطح پوست نشويد.

ناخن های دستها و پاها مراقبت ويژه ای را لازم دارند. به محض بلند شدن بايد آنها را کوتاه کنيد و يا اينکه با يک سوهان ناخن لبه آنها را بسائيد تا بحد مطلوب برسد. از سوهان بدقت بهره بگيريد چرا که ممکن است موجب خراشيدگی پوست شود . کوتاه کردن و سوهان زدن ناخنها پس از استحمام به راحتی انجام می شود ، پس بهتر است بعد از حمام کردن اين کار را بکنيد هرگز نگذاريد ناخن هايتان بلند شوند ، زيرا ممکن است به داخل پوست فرورفته و يا بخش ديگری از پوست بدن را بخراشد.

****

منبع مورد مطالعه :پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان_معاونت بهداشت و درمانيادتان هست چند شماره پيش در اين صفحه از يکی از پروژه های تحقيقاتی شرکت ژاپنی هوندا برای کنترل حرکات يک روبات با استفاده از سيگنال های مغز گفتيم؟ در همان مطلب گفتيم که از اين فناوری می توان برای کمک به افراد دارای ضايعات نخاعی مغز استفاده کرد. حالا دانشمندان از فن آوری مشابهی برای کمک به افراد فلج استفاده کرده اند. همه چيز هم زير سر سنسوری (حسگری ) است که در مغز کار گذاشته می شود با قراردادن اين سنسور، آدم های فلج می توانند تنها با استفاده از قدرت فکرشان ، اشياء را کنترل کنند. ای ميل باز کنند. بازی کامپيوتری کنند و عضو مصنوعی را به حرکت در بياورند و .... اين گروه تحقيقاتی که نتايج تحقيقات شان در آخرين شماره مجله nature منتشر شده اميدوارند که روزی بتوانند اين فن آوری را با کل بدن ترکيب کنند تا به طور اساسی حرکت اعضای از کارافتاده ترميم شود و اين اعضا دوباره توانايی حرکت را به دست بياورند.

متيو نيجل اولين کسی است که اين فن آوری بر روی او آزمايش شد و سنسور درون مغز او جای گرفت. سمت چپ بدن او از گردن به پايين فلج است.

اين فلج شدن نتيجه چاقو خوردن او در سال 2001 است و از آن زمان با ويلچر زندگی ميکند. گروهی از دانشمندان اين سنسور کوچک چهار در چهار ميلی متر را که بهش ( NMP (neuromotor prosthesis می گويند. در ناحيه ای از مغز او بنام motor cortex جاي دادند . اين ناحيه از مغز مسوول حركت هاي اختياری آدم است.

NMP يک سنسور داخلی دارد ( که فعاليت های سلولی مغز را رديابی و آشکار می کند) و چند پردازنده خارجی که فعاليت های سلولی رديابی شده را به سيگنال هايی تبديل ميکند که کامپيوتر بتواند از آنها استفاده کند.

با اين که در زمان آزمايش سه سال بود که نخاع اين بيمار از کار افتاده بود، ولی دانشمندان متوجه شدند که فعاليت سلولی مغز ( و يا الگوهای آتش عصبی ) در بخش motor cortex مغز بيمار هم چنان فعال است. الکترودهای موجود در NMP که تعداد آنها به 100 می رسد و در نقاط مختل آن قسمت مغز برای شکار سيگنال ها قرار گرفته اند، قادر بودند اين فعاليت را ضبط کنند و آن را به کامپيوتر بفرستند. سپس کامپيوتر اين الگوهای آتش را به دستورات حرکتی ترجمه می کرد. از اين دستورات حرکتی ترجمه شده حالا ميشد در کارهای مختلفی استفاده کرد، از کنترل کارهای خود کامپيوتر بگيريد تا کنترل حرکات اعضای مصنوعی بدن.

پس از کاشت NMP داخل مغز، متيو نيجل قادر شد مکان نمای کامپيوتر را برای باز کردن ای ميل حرکت بدهد و بازی کامپيوتری بکند و دست مصنوعی را بازو بسته كند و از يك عضو روباتيك براي گرفتن و حركت دادن اشياء استفاده كند. نيجل همه اين کارها را خيلی ساده تنها با استفاده از فکرش انجام می داد. با کلمات نمی توانم از اين قضيه بگويم. انگار خود به خود اتفاق می افتاد. نيجل شگفتی اش را پس آزمايش اين جوری بيان می کند. اين آزمايش سال 2004 بر روی نيجل انجام شد و يک سال هم صرف آموزش او برای يادگيری چگونگی کار با اين فن آوری شد.

رئيس گروه محققان دکتر لی هوبرگ عصب شناس بيمارستان عمومی ماساچوست می گويد: يکی از نتايج هيجان انگيز اين آزمايش اين بود که اين بخش مغز motor cortex هم چنان بعد از آسيب نخاعی شخص می تواند فعال باقی بماند. اين حقيقت که اين فعاليت ارادی هنوز آنجا وجود دارد، حتی با وجود آسيبی که چند سال پيش اتفاق افتاده، برای توانايی بالقوه ما برای مهار کردن آن سيگنال ها برای کنترل يک وسيله خارجی خيلی دل گرم کننده است.

همکار دکتر هوبرگ، دکتر جان داناهو مسوول برنامه دانش مغزی دانشگاه Brown و مسوول بخش علمی شرکت Cyberkinetics که اين سنسور را ساخته است و اين آزمايش را هم انجام داد می گويد: نتايج اين آزمايش اين نويد را می دهد که با استفاده از اين سيگنالهای مغزی روزی قادر شويم اعضای ماهيچه ای بدن را بطور موثری با ترميم کنترل فرمان مغز به ماهيچه توسط يک سيستم عصبی فيزيکی فال کنيم. البته اين گروه اين فن آوری را روی يک بيمار 55 ساله هم آزمايش کردند و لی به دليل مسايل تکنيکی، اين سنسور نتوانست فعاليت های مغز اين بيمار را رديابی کند و در نتيجه آزمايش در اين مورد ناکام ماند. پروفسور استفان اسکات از دانشگاه Queen کانادا در مقاله ای درباره اين فناوری نوشته است: اين تحقيقات اين ايده را می دهد که اعضای مصنوعی کاشته شده يک روش مناسب و دارای قابليت پيشرفت برای کمک به آدم های آسيب ديده شديد برای بهبود ارتباط و واکنش آنها با محيط اطراف شان هستند. اما او هشدار می دهد که قبل از اين که استفاده از اين فن آوری رايج شود، بايد بر مشکلات قابل ملاحظه ای از قبيل طول عمر اين سنسور و خطرات عفونت غلبه کرد. ضمن اين که در روش های انتقال اطلاعات بين مغز و بيرون هم بايد دقت و بررسی بيشتری شود.

پروفسور ايگور الکساندر، متخصص مهندسی سيستم های عصبی دانشگاه سلطنتی لندن هم می گويد: من فکر می کنم اين فن آوری يک چيز بی نهايت مهم است، چرا که پتانسيل واقعی را برای کمک به آدم های دارای ناتوانايی های عصبی شديد، دارد. ولی پروفسور ميگل نيکوليس عصب شناس دانشگاه Dukee نسبت به اين تحقيقات انتقاد دارد. او به بی بی سی گفته که اگر چه در يک بيمار تعدادی علامت مثبت ديده شده، ولی در بيمار دوم اين فناوری جواب نداده است. وقتی شما تصميمی مثل تصميم اين شرکت می گيريد که برای جنين تکنيک تهاجمی ( تکنيکی که نياز به عمل جراحی برای کاشت سنسور دارد). به سمت آزمایش های بیمارستانی برويد. داريد خطر زیادی می کنيد. آنها بايد چيزی را به نمايش می گذاشتند که در مدت طولانی امنيت و اعتبارش جواب داده باشد. من فکر ميکنم استفاده از اين فن آوری در اين نوع آزمايش بيمارستانی خيلی زود بود. با اين حال اين آزمایش می تواند خيلی از آدم های دارای ضايعات نخاعی را اميدوار کند که روزی از قيد و بند اين آسيب رها شوند و حرکت اعضای شان را دوباره تجربه کنند.

****

منبع : مقاله "حسگری کوچک، کمکی بزرگ به معلولان نخاعی " - ترجمه : محمد جباري - ضميمه جام جم -كليك -روزنامه جام جم -يك شنبه 1 مرداد 1385

 

معمولاً هر فرد نخاعی در منزل خود تمهیداتی اندیشیده که بتواند با به کار بستن آن مشکل اجابت مزاج خود را حل نماید. بعضی از افراد نخاعی از توالت فرنگی، بعضی ها از ویلچر مخصوص حمام و بعضی ها به طرزمخصوصی از بالابر تخت، برای اجابت مزاج استفاده می کنند.


یکی از دغدغه هایی که همیشه داشتم این بود که وقتی مسافرت می روم چه درون شهری چه برون شهری، چگونه با مشکل نبود توالت فرنگی مشکلم را حل کنم؟ قبلاً توالت فرنگی سیار با خود می بردم که معمولاً جای زیادی را در صندوق عقب خودرو اشغال می کرد. البته این وسیله از ایمنی لازم هم برای یک فرد آسیب نخاعی برخوردار نیست.


به فکر چاره افتادم. ابتدا قسمت عقبِ کفیِ ویلچرم را بصورت نیم بیضی (شبیه نشیمنگاه توالت فرنگی) بریده و قسمت باقیمانده را با چرخ صنعتی لبه دوزی کردم. وقتی کفیِ ویلچر بدین شکل(U) باشد، شما به راحتی می توانید موقع اجابت مزاج از آن استفاده کنید، حتی مسئله ی شستشو و طهارت را هم رعایت کنید.
سپس از جنس خود کفی ویلچر (در تودوزی ها موجود است) دقیقاً به ابعاد کفی ویلچر تهیه نمودم. بعد به فاصله ی حدود دو تا سه سانتیمتر از کنار دو لبه ی این کفی را بریدم. ابعاد این تکه های برزنتی یا نایلونیِ جدا شده به پهنای دو یا سه سانتیمتر و طول حدود 40 یا 45 سانتیمتر می باشد. سپس این دوتکه ی جدا شده را از دو طرف با دوعدد زیپ محکم غیر فلزی به کفی دوختم. به نحوی که بعد از بستن زیپ، کفی به اندازه ی کفی اصلی ویلچر در آید. بعد لبه های این کفی را از سه طرف (سمت راست و چپ و جلو. عقب کفی باید آزاد باشد) زیر کفیِ اصلی ویلچر که قبلاً بیضی شکل بریده بودم، دوختم. به نحوی که قسمتِ باز شویِ زیپ عقبِ کفی قرار گیرد.


وقتی زیپ کاملاً بسته باشد، کفی ویلچر با کفی ویلچرهای معمولی هیچ تفاوتی ندارد. چنانچه موقع مسافرت نیاز به توالت فرنگی داشته باشید، کافی است از زیر ویلچر دو عدد زیپ را باز کنید. در واقع لایه ی زیری کفی آزاد می شود. بعد از اتمام کار هم زیپ ها را به راحتی ببندید.


چنانچه بخواهید زیبایی کفی هم حفظ شود، یک کفی دیگر به اندازه ی ابعاد کف ویلچر تهیه کنید و با چسب های مخصوص پارچه ای مانندِ خیاطی (که به راحتی چسبیده و جدا می شوند) روی کفی ویلچر بچسبانید.


برای رسیدن به این منظور باید با یک استاد تودوزی یا تعمیرکار صندلی اتومبیل دلسوز و با حوصله صحبت کنید تا موارد مذکور را برایتان عملی کند. امیدوارم توانسته باشم منظورم را درست منتقل کرده باشم.


آدرس وبلاگ جانباز قطع نخاع -رمضانعلی کاوسی : http://mighat61.blogfa.com

****

منبع : یک تجربه شخصی "چگونه ویلچرمان را به توالت فرنگی تبدیل کنیم؟ " نوشته : جانباز قطع نخاع رمضانعلی کاوسی-انتشار سایت مرکز ضایعات نخاعی -اردی بهشت 1391

اگر چه جلوگيری از همه آسيبها غير ممکن است ، تحقيقات نشان می دهد که اگر ورزشکاران اقدامات پيشگيرانه مناسب را در پيش گيرند ممکن است از ميزان آسيب تا 25 درصد کاسته شود.

اين اقدامات شامل :

قرار گرفتن در شرايط فيزيکی مناسب هنگام تمرين . در هر ورزشی که فعاليت می کنيد بايد به اندازه کافی در آن رشته آموزش ديده باشيد تا با تبعيت از يک برنامه آموزشی منظم، از بسياری از آسيبها جلوگيری کنيد.

از مقررات ورزش آگاه باشيد و رعايت کنيد، اجرای قوانين برای هر فردی که در يک رشته ورزشی فعاليت می کند با اهميت و الزامی است.

تجهيزات و لباس محافظ مناسب بپوشيد: زانو بندهای محافظتی، محافظ دهان، کلاه ايمنی، دستکش و تجهيزات ديگر را برای ايمنی بکار ببريد. " هرگز بدون وسايل ايمنی تمرين نکنيد. "

استراحت : بيشتر آسيب ها متوجه ورزشکارانی است که تمرين متوالی دارند اين تصور غلطی است که بيشتر ورزشکاران فکر می کنند تمرين زياد موجب بازی بهتر آنها خواهد شد، استراحت جزء حياتی و شاخص آموزش درست و مناسب است استراحت مي تواند شما را نيرومند سازد و از آسيبها پيشگيری کند.

هميشه قبل از بازی خودتان را گرم کنيد عضلات گرم کمتر آسيب می بينند گرم کردن مناسب برای جلوگيری از آسيب ضروری است متناسب با ورزش خود گرم کنيد شما می توانيد ورزش تان را به آرامی شروع کنيد. " تمرين کششی مخصوص ، يا تمرين ذهنی انجام دهيد . "

زمانيکه احساس درد يا خستگی می کنيد از تمرين اجتناب کنيد احساس درد نشانه يک مشکل است و نيازمند توجه بيشتر به علائم و اخطارهای بدنی می باشد.

****

منبع : مقاله " چگونه می توان از آسيبهای ورزشی پيشگيری کرد؟ " - تهيه كننده : سارا عزيزي - انتشار : سايت مركز ضايعات نخاعي جانبازان - مهرماه 1385


Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100
صفحه14 از18

ورود به سایتبازدید از سایت

بازدیدکنندگان
40
مطالب
281
وب لینک ها
3
نمایش تعداد مطالب
136400

حاضرین در سایت

ما 11 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم