پرسش و پاسخ

محلی برای ارئه مشاوره در بستر اینترنت

لطفا در خصوص نکات لازم در مورد پیشگیری از سوختگی توضیح دهید

بسیاری از افراد دچار آسیب نخاعی در معرض خطر سوختگی هستند در رابطه با پیشگیری از این مشکل راهنمایی بفرمایید
پاسخ داده شده
بحث حل شده است.

پاسخ پذیرفته شده

 • پاسخ توسط کارشناس روز یکشنبه, آوریل 06 2014, 09:00 AM
  اندامهای فلج افراد نخاعی بعلت نداشتن حس در معرض خطر سوختگی قرار دارند. به همين علت اغلب بدون اينکه افراد متوجه شوند ،دچار سوختگی و آسيب های پوستی شديد می گردند. مهمترين علل سوختگی و نکاتی که اين افراد بايد مدنظر قرار دهند به شرح زير است:
  • آفتاب سوختگی : چنانچه زير آفتاب داغ حرکت می کنيد، خيلی بايد مراقب باشيد. در افراد نخاعی کاهش گردش خون و کاهش تعريق باعث می شوند که پوست اين افراد نسبت به قبل از معلوليتشان بيشتر داغ می شود و در نتيجه سريعتر می سوزد. بنابراين افراد نخاعي بهتر است ضمن استفاده از کرمهای ضدآفتاب، زمانی را که فرد در معرض آفتاب قرار خواهد داشت رابا دقت برنامه ريزی كند،تا از حداقل تاثير آفتاب برخوردار باشند.
  • آتش ، رادياتور، لوله های آب گرم: احتمال اينکه افراد نخاعی بدون اينکه متوجه شوند، در نزديکی و تماس با اين منابع قرار گيرد بسيار زياد است. لذا بايد :
  • کتری و ظروف حاوی آب جوش و پتوهای برقی :حتی المقدور افراد نخاعی بهتراست از اين وسايل استفاده نکنند.
  • خطرات موجود در آشپزخانه : اجاق گاز، روغن داغ، ظروف داغ و غذا و...... می توانند از عوامل سوختگی باشند.
  • چكه كردن شيرهاي آب داغ : درحمام يا سينك ظرفشوئي مي توانند باعث سوختگي گردند.
  • حمام و دوش : در مواردی که آب حمام خيلی داغ باشد ، منجر به سوختگی بدن خواهد شد.
  در مواقع بروز سوختگی چه بايد کرد؟
  چنانچه سوختگی شديد باشد ،بايد سريعا" درمان شود. چرا که می تواند آلوده و منجر به ايجاد زخمهای وخيم گردد، بطور کلی بايد اقدامات زير را در موارد سوختگی بکار برد:
  • محل سوختگی بايد فورا" سرد شود. برای اين منظور می توان موضع سوخته را در آب سرد فراوان فرو برد.
  • لباسهای سوخته يا خيس بايد سريعا" از موضع آسيب ديده جدا شوند.
  • روی محل سوختگی بايد با پارچه ای خشک و استريل پوشانده گردد.
  • بايد از دست زدن، مالش دادن يا اعمال هر گونه فشار بر روی محل آسيب خودداری شود تا زمانی که پوست آن منطقه کاملا" بهبود يابد.
  • در مجموع چنانچه آسيب وارده از نظر ظاهری شديد و جدی به نظر برسد، بايد فورا" به پزشک و مراکز درمانی مراجعه شود.

  مرکز ضایعات نخاعی
  www.isaarsci.ir

   
 •  
  پاسخ توسط مشاور روز یکشنبه, آوریل 06 2014, 12:30 PM · پنهان کردن · #1
  مهمترين نکاتی که می تواند در پيشگيری از حريق نقش بسيار مهمی ايفا نمايد به شرح عناوين زير ذکر می گردد:

  عمده ترين نکات ايمنی در مورد فضای ساختمان بخصوص محل سکونت و استقرار افراد ضايعه نخاعی عبارتند از:

  1-ساختار اجزای بنا بايستی از نوع مقاوم در برابر حريق و با نظر متخصصين مربوطه در نظر گرفته شوند. در اين خصوص اتاق افراد ضايعه نخاعی را می توان با مواد و طراحی ضدحريق پوشش خاص دارد.

  2-از نظر ساختمان ، کليه نازک کاریها و دکوراسيون منزل فرد ضايعه نخاعی ( شامل ديوارها ، کف ها، پارتيش ها ، پرده ها و غيره)حتی المقدور از مواد غير قابل احتراق و اشتعال انتخاب و يا به نحو مطلوب محافظت شوند. و چنانچه بنای ساختمان قبلا" از موادی ساخته شده که در آنها ترکيبات قابل اشتعال وجود دارد بايستی با استفاده از مواد تاخيرانداز حريق برای پوشش دادن و حفاظت آنها بهره گیری شود.

  -کليه مواد قابل اشتعال موجود در ساختمان بخصوص در مجاورت اين افراد بايستی با فاصله مناسب و ايمن از مواد حرارتی و روشنائی قرار گيرند.

  4-درهای محل سکونت و اتاق افراد ضايعه نخاعی را بهتر است ضد حريق و ضد دود انتخاب نمود.

  5-درهای خروجی ساختمان بايستی رو به بيرون باز شوند تا در موقع بروز حوادث آتش سوزی و هجوم افراد، خروج آنان با مشکل مواجه نشود .بديهی است با بازشدن در به جهت بيرون خروج فرد ضايعه نخاعی نيز بهتر صورت می پذيرد.

  6-از قرار دادن هرگونه ديوارپوش ، پرده آويز، آينه و نظاير آن روی درهای خروج خودداری گردد تا مزاحم و مانع خروج فرد ضايعه نخاعی نشود.

  7-کليه راههای خروجی و دسترسی های خروجی بايستی بدون مانع بوده و در اين مسیرها از انباشتن و انبار مواد و اشیائی که می تواند باعث مزاحمت تردد افراد ضايعه نخاعی شود جلوگيری نمود.

  8-در تمامی مسيرهای خروج اضطراری بايستی از دربهای ضد دود و ضدحريق استفاده نمود.

  9-درهای خروج اضطراری نبايستی هيچگاه قفل و بست شوند تا افراد و بخصوص فرد ضايعه نخاعی با مشکل مواجه نشود.

  10-در مجتمع های مسکونی بزرگ حداقل دو راه برای خروج اضطراری بايستی پيش بينی شود.

  11-کليه ديوارها و سقف و دودکش تخليه محصولات احتراق موتورخانه ، بايستی کاملا" با ساختار مقاوم حريق دوربندی و از ساير قسمتها مجزا شوند تا در صورت بروز حريق در موتورخانه ساير قسمتها نسبتا" مصون بمانند يا باعث تاخير گسترش حريق شود.

  12-درب ورودی به موتورخانه بايستی از نوع مقاوم با امکان ورود هوا از يک سوم پائينی آن و پوشش کامل قسمت دو سوم بالای آن صورت گيرد.

  13-بطور کلی و ترجيحا" اتاق افراد ضايعه نخاعی در سمتی از ساختمان انتخاب شود که امکان دسترسی و امدادرسانی به آنان توسط نيروهای آتش نشانی و امدادگران به سهولت امکان پذير باشد.  نکات ايمنی در مورد سيستم و وسايل برقی ساختمان:

  1-مجموعه وسايل برقی و اتصالات محل سکونت و اتاق افراد ضايعه نخاعی بايستی از جنس مناسب و استاندارد انتخاب شوند.همچنین سيستم شبکه برق رسانی ساختمان بايستی مناسب، استاندارد و متناسب با آمپر مصرفی باشد و هر گونه اجرای سيم کشی با بهره وری از برق زير نظر متخصصين مربوطه و با رعايت کامل موارد ايمنی و ضوابط فنی استاندارد باشد.

  2-کليه سيم کشی های روکار، روشنائی آويز، هيترهای برقی، کلیدهای مينياتوری و از اين قبيل در کل ساختمان بخصوص اتاق فرد ضايعه نخاعی بايستی مورد بازديد و تائيد افراد فنی و متخصص قرار گرفته و هر گونه نقص آن توسط اين افراد رفع شود.  -وجود هرگونه سيم کشی يا سه راهی برق در کف منزل يا اتاق افراد ضايعه نخاعی ممنوع است.

  4-از قراردادن سيمهای برق در کليه مسیر تردد افراد ضايعه نخاعی (بخصوص ويلچر آنان) بايستی ممانعت بعمل آورد.

  5-از قراردادن سميهای برق در زير کمدها ، فرش و موکت و ساير وسايل خودداری شود.

  6-استفاده از سيمهای نامناسب و ضعيف يا دسته دوم مجازنبوده واز وصله کردن سيمها جدا" خودداری شود.

  7-به محض مشاهده هر گونه سيم های لخت، فورا" نسبت به ترمیم آنها اقدام شود.

  8-کليه اجزای برقی ساختمان اعم از کنتورها ، فيوزها و سيمها و غيره بايستی از عواملی همچون ضربه ، و عوامل جوی مثل باد و باران و آفتاب به نحو مطلوبی محافظت شوند.

  9-فيوزهای مورد استفاده بايستی از نوع مناسب باشند و بايستی زير آنها تخته نسوز مناسب قرار گيرد.

  10-کليه منابع حرارتی و نقاط گرم نبايستی به هيچوجه در نزديکی و مجاورت وسايل برقی مورد استفاده در منزل قرار گيرند.

  11-لوله ها و شلنگهای گاز نبايستی در مجاورت سيمهای برق قرار گيرند.

  12-سيمهای برق نبايستی در مجاورت و در معرض برخورد اجسام و اشياء برنده قرار داده شوند.

  13-مواد قابل اشتعال نبايستی در مجاورت وسايل برقی قرار گيرند . بويژه از قراردادن مواد قابل اشتعال در اتاق فرد ضايعه نخاعی جلوگيری شود.

  14-هر گونه کار تعميراتی وسايل برقی بايستی توسط افراد متخصص و ذيصلاح صورت پذيرد.  15-بهتر است جهت هرگونه کار تعميراتی ، برق آن قسمت قطع و بعد از اتمام کار و اطمينان خاطر جريان وصل گردد.

  16-هيچگاه نبايستی چند وسيله برقی را به يک پريز وصل کرد. و با توجه به محدوديتهای حرکتی افراد ضايعه نخاعی، پريز در فواصل مختلف و به تعداد کافی در قسمتهای مختلف اتاق فرد ضايعه نخاعی پيش بينی شود.

  17-وسايل برقی حرارتی بايستی در ارتفاع ايمن و به نحوی قرار گيرند که امکان برخورد فرد ضايعه نخاعی با آنها وجود نداشته باشد.

  18-کليه کليدها و پريزهای ساختمان نيز بايستی از مسير برخورد فرد ضايعه نخاعی و ويلچرآنان به نحو مناسبی محافظت شوند.

  19-بعد از اتمام کار با وسايل برقی بهتر است دو شاخه آن از پريز برق بيرون کشيده شود.

  نکات ايمنی در مورد وسايل حرارتی:

  1-کليه وسايل حرارتی اعم از نفت سوز و گاز سوز مورد استفاده در اتاق افراد ضايعه نخاعی بايستی قبل از استفاده مورد بازديدقرارگرفته و سرويس کامل شده و از بی عيب بودن آن اطمينان کامل حاصل نمود و در صورت بروز هرگونه نقص توسط افراد ذیصلاح رفع عيب شوند. در صورت هر گونه نقص فنی وسايل حرارتی بخصوص وسايل گازی از دستکاری آن جدا" خودداری گردد.

  2-در زير منابع حرارتی بخصوص بخاری نفتی حتما" از يک سينی صاف و سالم و بدون موج استفاده شود.

  3-جهت ريختن نفت در منابع نفت سوز بايستی حتما" آنها را از قبل خاموش نمود.

  4-نصب منابع حرارتی در اتاق افراد ضايعه نخاعی بايستی در محلی صورت گيرد که امکان برخورد آنان با منابع وجود نداشته باشد.

  5-هر گونه مواد يا اشيائی که قابليت اشتعال بالا دارند نبايستی در مجاورت يا زير وسايل حرارتی قرار داده شوند.

  6-به هيچ وجه نبايستی جهت خشک کردن لباسها، آنها را روی وسايل حرارتی قرار داد.

  7-استفاده از منابع حرارتی نفتی و گازی جهت گرم نمودن حمام ممنوع است.

  8-انواع بخاريهای مورد استفاده در اتاق افراد ضايعه نخاعی بايستی دارای دودکش مناسب بوده که محل اتصال به آنها کاملا"مناسب وبطور مطمئن تعبيه شده باشند.

  9-شعله انواع بخاريها بايستی آبی رنگ باشد در غير اينصورت سوختن به شکل ناقص صورت می گيرد که ثمره آن توليد گازهای سمی و خطرناک است لذا سريعا" بايستی به رفع عيوب آن اقدام شود.

  10-محل اتصال شلنگ وسايل گازسوز بايستی با بست فلزی مناسب و محکم و کاملا" ثابت شده باشند و جهت اطمينان از عدم نشتی از محل اتصال با مايع آب و صابون امتحان شود. ( جهت امتحان به هيچ وجه نبايستی از کبريت استفاده کرد.)

  11-شلنگهای مورد استفاده از وسايل حرارتی گازی بايستی از نوع مخصوص و فشار قوی باشند و طول آنها حداکثر 1/5 متر باشد.

  12-شلنگهای گاز از نوع دست دوم و يا دارای پوسيدگی يا ترک خوردگی نبایستی استفاده شوند.

  13-شلنگهای گاز نبايستی در معرض عبور و مرور و برخورد افراد ضايعه نخاعی قرار داشته باشند.

  14-شلنگها نبايستی در مجاورت نقاط گرم و يا در معرض اجسام تيز و برنده قرار داشته باشند.

  15-استفاده از وسايل حرارتی بدون دودکش از قبیل انواع چراغهای خورک پزی و علاءالدين در اتاق اين افراد بخصوص در موقع خواب اکيدا" ممنوع است. در صورت اجبار حتما" بايستی قسمتی از در يا پنجره به اندازه مناسب باز باشد تا تهويه اتاق صورت گيرد.

  16-استفاده از وسايل حرارتی جهت طبخ غذا در اتاق افراد ضايعه نخاعی ممنوع است.

  17-مواد سوختی و هرگونه مايعات قابل اشتعال بايستی در ظروف محفوظ و ايمن و به صورت دربسته و خارج از ساختمان و در محل مناسب نگهداری شوند.

  18-کليه وسايل گرمائی و بخصوص گازی نبايستی در معرض جريانهای شديد هوا و وزش باد قرار گيرند.

  19-سيلندرهای گاز مورد استفاده بايستی از نوع استاندارد بوده و در محل و به طرز مناسب و ايمن مورد استفاده قرار گيرند.

  20-سيلندرهای گاز بايستی حتما" بصورت ايستاده مورد استفاده قرار گيرند و از خواباندن آن جدا" خودداری شود.

  21-شير سيلندرهای مورد استفاده نبايستی بطور کامل باز شوند، به نحوی که در موارد اضطراری بستن سريع شير طی زمان کوتاه و در سريعترين وقت عملی باشد.

  22-سيلندرهای خالی و پر بايستی در محل مناسب و ترجیحا" خارج از ساختمان نگهداری شده و شيرهای آنها نيز کاملا" بسته باشند.

  23-چنانچه در نظر است باقیمانده گاز سيلندری تخليه شود آن را بايد به نقاط باز و مرتفع ( مثل پشت بام ) برده و بعد از اطمينان از فضای اطراف و عدم وجود خطر اقدام لازم در خصوص تخليه صورت پذيرد.

  24-از قراردادن کبريت، فندک و مواد اشتعال زا و امثال آن در دسترش کودکان افراد ضايعه نخاعی بايستی اجتناب کرد و به آنان آموزشهای لازم داده شود.

  25-روشن و خاموش کردن وسایل حرارتی و محل سکونت افراد ضايعه نخاعی نبايستی توسط کودکان و افراد ناآشنا انجام شود.

  26-هر گونه ضربه و برخورد با اجاق گاز می تواند باعث سست شدن اتصالات و نشت تدريجی گاز شود لذا بايستی از قراردادن بشکل وارد آوردن ضربه به وسيله ظروف سنگين غذا و يا بهرطريق ديگر خودداری کرد.

  27-بعضا" سررفتن غذا می تواند باعث خاموش شدن اجاق و نشت گاز گردد. لذا بايستی احتياط لازم در اين زمينه صورت پذيرد.

  28-برای روشن نمودن وسايل حرارتی ابتدا بايستی کبريت را روشن و سپس شيرگاز باز شود.  29-به هنگام خروج از منزل از روشن نبودن وسايل حرارتی اطمينان حاصل کرد و در صورت ترک منزل بمدت طولانی نظير مسافرت شيراصلی گاز بسته شود.

  30-منابع حرارتی گازی و نفتی نبايستی در مجاورت سيمهای برق قرار داده شوند.

  منبع : مقاله " يشگيری و مبارزه با حريق برای افراد ضايعه نخاعی " -تهيه کننده : مهندس عباس کاشی -مرکز ضايعات نخاعی جانبازان
پاسخ شما
برای ثبت کامنت باید ابتدا وارد شوید.

ورود به سایتبازدید از سایت

بازدیدکنندگان
40
مطالب
281
وب لینک ها
3
نمایش تعداد مطالب
116738

حاضرین در سایت

ما 28 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم